หน้าแรกมือถือ > รวมข่าวมือถือ > หน้าบทความ ข่าวมือถือ
   
Date : 22/11/2560

มือถือเสีย รถยนต์บกพร่อง เปลี่ยนใหม่ได้ใน 6 เดือน! ครม. ผ่านร่างกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ซื้อมือถือ ซื้อรถยนต์ หากชำรุด เปลี่ยนใหม่ได้ ทั้งซื้อสด และซื้อผ่อน!

 


 

เชื่อว่าผู้บริโภคหลายๆ ท่านคงต้องเคยประสบกับปัญหาการเลือกซื้อสินค้ามา แต่สินค้านั้นเกิดชำรุด หรือเสียหาย โดยมีสาเหตุจากการประกอบผิดพลาด หรือคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน ฯลฯ ซึ่งเมื่อผู้ซื้อจะนำไปเปลี่ยน ส่วนมากก็มักจะเปลี่ยนไม่ได้โดยมีการอ้างเหตุผลต่างๆ นานา ทำให้ผู้บริโภคค่อนข้างเสียเปรียบ และมักเรียกร้องอะไรไม่ได้ถ้าหากไม่มีกระแสขึ้นมา ล่าสุด บรรดาผู้ซื้ออย่างเราๆ ก็น่าจะคลายความกังวลในเรื่องนี้ลงไปได้บ้าง เพราะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมาย พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า แล้ว

ร่างกฎหมาย พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า ถูกเสนอเข้าครม. เพื่อพิจารณา และทางครม. ก็มีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว โดยร่างกฎหมาย พ.ร.บ.ความรับผิดต่อชำรุดบกพร่องของสินค้า จะมีเป้าหมายคุ้มครองสินค้าที่มีความซับซ้อน อาทิ รถยนต์ หรือโทรศัพท์มือถือ ที่มักมีปัญหาหลังจากการซื้อออกจากร้านไป และกลายเป็นที่ถกเถียงกันว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนซื้อ หรือหลังซื้อ นอกจากนี้ ยังให้มีการลงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครอบคลุมสิทธิผู้บริโภคทั้งหมดด้วย

สำหรับสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ก็คือ การเพิ่มสิทธิให้กับผู้บริโภคเช่าซื้อ (ผู้ที่ซื้อแบบเงินผ่อน) ได้รับสิทธิเทียบเท่ากับผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อ (ซื้อเงินสด) สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการรับผิดชอบจากผู้ประกอบการได้ กล่าวคือ ก่อนหน้านี้ผู้บริโภคเช่าซื้อ (ผู้ซื้อเงินผ่อน) มักจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากผู้ประกอบการไม่ได้ เพราะผู้ซื้อสินค้าชำระเป็นเงินผ่อนกับธนาคาร ดังนั้น ชื่อเจ้าของสินค้าจึงเป็นของธนาคาร ทำให้ผู้ใช้สินค้าไม่สามารถเรียกร้องได้เพราะยังไม่ใช่เจ้าของในทางนิตินัย

นอกจากนี้ ยังต้องมีการกำหนดความหมายของสินค้าชำรุดบกพร่องให้ชัดเจน เช่น หากสินค้าเสียหายภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันส่งมอบ ให้สันนิษฐานว่าสินค้าชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบ พร้อมกำหนดสิทธิให้ผู้บริโภคสามารถเรียกค่าเสียหายจากผู้ประกอบการได้ โดยให้ผู้ประกอบการซ่อมแซมสินค้าได้ 2 ครั้ง หากยังชำรุดอยู่ ให้ผู้บริโภคยกเลิกสัญญา, ขอลดราคา, เรียกค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ และให้สิทธิผู้บริโภคว่าจะเลือกซ่อมแซมสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ ส่วนกรณีที่สินค้านั้นผ่านการซ่อมแล้วแต่ไม่ได้ดีขึ้น ผู้บริโภคต้องการบอกเลิกสัญญา หรือ ลดราคา หรือเรียกค่าเสียหาย ต้องแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบล่วงหน้า 7 วัน โดยข้อเรียกร้องนี้จะมีอายุความ 2 ปี

สำหรับรายละเอียดด้านอื่นๆ นั้นคาดว่าจะมีการขยายความ หรือระบุให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าจะครอบคลุมถึงในระดับใด และช่วยให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นหรือไม่ แต่ก็นับว่าเป็นเรื่องดีที่ผู้บริโภคอย่างเราๆ จะได้ไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายมาเล่นงานได้ ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อใด

 

ที่มา : Posttoday

นำเสนอข่าวโดย : thaimobilecenter.com

 


วันที่ : 22/11/2560

Tags :
  

Cookie Consent

Our website uses cookies to provide your browsing experience and relavent informations.Before continuing to use our website, you agree & accept of our Cookie Policy & Privacy