ตอนนี้คุณอยู่ที่   >> หน้าแรก >> Catalog โปรโมชั่นมือถือ >> หน้ารายละเอียด โปรโมชั่น ทรูมูฟ hi-speed 450  ( TrueMove : ทรูมูฟ )


โปรโมชั่น ทรูมูฟ hi-speed 450  ( TrueMove : ทรูมูฟ)


 


 

รายละเอียดโปรโมชั่น ทรูมูฟ hi-speed 450

  ผู้ให้บริการ (เครือข่าย) ทรูมูฟ (TrueMove)
  ระยะเวลารับสมัคร (จดทะเบียน) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2552
  ระยะเวลาโปรโมชั่น (ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้) 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัครใช้โปรโมชั่น
  ประเภทซิมการ์ด เหมาจ่ายรายเดือน
  ประเภทการใช้ อินเทอร์เน็ต/เอสเอ็มเอส
  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟในระบบรายเดือนในนามบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากทรูมูฟ
 • ค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน 450 บาท นี้ เป็นค่าบริการสำหรับการใช้บริการดังต่อไปนี้
  - บริการ GPRS ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน (ปกติอัตราค่าใช้บริการ GPRS นาทีละ 1 บาท คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) และบริการ Wi-Fi/Dial up 56 K จากบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด ไม่จำกัดชั่วโมงการใช้งาน
 • ค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนนี้ไม่รวมถึงค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ บริการส่งข้อความ (SMS) และบริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โดยจะคิดค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนข้างต้น อัตราค่าโทรคิดนาทีละ 1.25 บาท บริการส่งข้อความ (SMS) ครั้งละ 3 บาท และบริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ครั้งละ 5 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเหมาจ่ายรายเดือน รวมทั้งค่าบริการส่วนเกิน และค่าบริการเสริมอื่น ๆ ในอัตราปกติตามจริง (ถ้ามี)
 • ระบบ GPRS เป็นการใช้งานผ่านทางซิมการ์ดของผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับระบบ GPRS หรือเข้าสู่ระบบโดยผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่มีโมเด็ม / อุปกรณ์ GPRS รองรับการใช้งานได้ (เช่น GPRS PCMCIA wireless aircard หรือสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพีซีทางสายเชื่อมต่ออินฟาเรด หรือบลูทูธ)
 • ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์ทรูมูฟเป็นรหัสส่วนตัวตามด้วยโดเมนเนม @truemove (08xxxxxxxx@truemove) ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ของทรู อินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ อินเทอร์เน็ตได้ไม่เกิน ครั้งละ 5 ชั่วโมง สำหรับบริการ Dial up 56 K และ 1 ชั่วโมง สำหรับบริการ Wi-Fi
 • ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการข้อมูลผ่านทางระบบ GPRS ของทรูมูฟ หรือระบบอินเทอร์เน็ตของทรู อินเทอร์เน็ต แบบไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน หรือจำนวนชั่วโมงการใช้ก็ตาม แต่ทางทรูมูฟ และทรูอินเทอร์เน็ตจะไม่รับประกันว่าผู้ใช้บริการจะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่
 • ค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนนี้ ครอบคลุมเฉพาะการบริการข้อมูลเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ ค่าบริการ SMS/MMS ตามที่ระบุไว้ หรือค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น True Move Assistant, True World, บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนและบริการเสริมอื่นๆ เป็นต้น
 • การเชื่อมต่อระบบ GPRS ของ ทรูมูฟ และระบบอินเทอร์เน็ต ของ ทรู อินเทอร์เน็ต จะต้องมีการตั้งค่าและติดตั้งระบบก่อนใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการติดตั้งระบบได้จากผู้ผลิตหรือดูคู่มือการใช้อุปกรณ์
 • ทรูมูฟ และทรู อินเทอร์เน็ตจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบ GPRS ของทรูมูฟ และเครือข่ายของทรู อินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องใช้ความระมัดระวังหรือใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุ๊คของผู้ใช้บริการ หรืออุปกรณ์ ไร้สายอื่นๆ จากผู้ลักลอบ หรือจากไวรัส (ทั้งนี้ หากเป็นไปได้ ควรติดตั้งระบบ Firewall และระบบป้องกันไวรัส)
 • ทรูมูฟและทรู อินเทอร์เน็ตขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือ เสียหาย หรือ การสูญหายของข้อมูล อันเนื่องมาจากความล่าช้าหรือเหตุขัดข้องของการให้บริการข้อมูล หรือการล้มเหลวของการเข้าสู่ระบบ การดาวน์โหลดข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายจากอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบเองแต่เพียง ผู้เดียว และจะต้องแน่ใจว่าเนื้อหาหรือข้อมูลที่ดาวน์โหลดนั้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
 • อัตราค่าใช้บริการทั้งหมดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม All Together Bonus และรายการส่งเสริมการขายทรูไลฟ์ ฟรีวิวได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันเริ่มใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 •   ค่าใช้จ่ายและโปรโมชั่นการใช้งานฟร  
    ค่าใช้จ่ายรายเดือน 450 บาท
    โทรฟรี ไม่มี
    ฟรี SMS ไม่มี
    ฟรี MMS ไม่มี
    ฟรี GPRS ฟรี
    อัตราคิดเงินในโปรโมชั่น  
    จำนวนเบอร์คนสนิท ไม่มี
    ค่าโทรเบอร์คนสนิท ไม่มี
    ค่าโทรในเครือข่าย ทรูมูฟ (TrueMove) นาทีละ 1.25 บาท 24 ชั่วโมง
    ช่วงเวลาพิเศษ ไม่มี
    ค่าโทรช่วงเวลาพิเศษ ไม่มี
    SMS ในโปรโมชั่น ข้อความละ 1.25 บาท
    MMS ในโปรโมชั่น ข้อความละ 1.25 บาท
    GPRS ในโปรโมชั่น ฟรี
    บริการเสริมอื่นๆ ในโปรโมชั่น เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายผ่านระบบ WiFi ได้ฟรีไม่จำกัดเวลา
    อัตราคิดเงินนอกโปรโมชั่น  
    ค่าโทรนอกเครือข่าย ทรูมูฟ (TrueMove) นาทีละ 1.25 บาท 24 ชั่วโมง
    ค่าโทรนอกเวลาพิเศษ ไม่มี
    SMS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    MMS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    GPRS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    บริการเสริมอื่นๆ นอกโปรโมชั่น ไม่มี

   
 • True Move Care หมายเลข 1331
 • True Move Shop ทั่วประเทศ
 • www.truemove.com


 • หมายเหตุ : โปรโมชั่นมือถืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขณ.วันที่ท่านได้ชมข้อมูลเพื่ิอให้ท่านได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ณ. ปัจจุบัน กรุณาสังเกตุวันที่ในการอัพเดทข้อมูลและโปรดสอบถามข้อมูลจากผู้ให้บริการอีกครั้งก่อนตัดสินใจใช้บริการ


  อัฟเดทวันที่ : 9/4/2552 ต้องการบทความไปลงติดต่อ info@thaimobilecenter.com         แสดงความคิดเห็นที่นี่่
    ชื่อของคุณ   (สมาชิกlogin ที่นี่) / สมัครสมาชิก
    
    ข้อความ
   
   
             Tags | More Smiles
    ใส่ปี พ.ศ. ปัจจุบัน  
   
     

  บางกรวย  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 47      Quote
  กำลังหาข้อมูลจะเปลี่ยนเล่นเน็ตทรู แต่เข้ามาอ่าน ไม่ดีฟ่า แต่ค่าโทรแพงจิงไรจิง

   โพสต์เมื่อ 10/10/2014  เวลา 11:19      โหวตให้   โหวตลบ  

  กรูเซ็ง  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 46      Quote
  ทรูมูฟแม่งชาร์ตตังค่ะ จะบอกให้ ชาร์ตมาก ๆ ๆ ๆ ๆ ยิ่งเป็นรายเดือนด้วยยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะ !!

   โพสต์เมื่อ 09/03/2012  เวลา 03:39      โหวตให้   โหวตลบ  

  458  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 45      Quote


   โพสต์เมื่อ 02/12/2011  เวลา 20:35      โหวตให้   โหวตลบ  

  ขนิษฐา   (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 44      Quote
  ขอร้องเถอะค่ะ ก็ใช้มานานอยู่ทำไมสัญญาอินเตอร์เน็ตยิ่งแย่แบบนี้ ค่ายอื่นก็มีเยอะแต่ยังตัดสินใจเลือกใช้ทรูอยู่เพราะหวังว่าสักวันทรูจะปรับปรุง แต่จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไร?? นี้มันยุคเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตถ้าคิดจะทำต้องดีกว่าค่ายอื่นนะค่ะ แต่นี้ ต่อแทบไม่ได้ สัญญาณเป็นอะไรไปหมด วันนี้ก็เข้าต่ออินเตอร์เน็ตไปหลายรอบเหมือนกัน แต่ต่อไม่ได้เลย !!!! มันไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปค่ะ ดิฉันใช้รายเดือนนะค่ะ ไม่ใช่รายชั่วโมง ซื้อรายเดือนมาเพื่อหวังว่าจะเล่นอินเตอร์เน็ตได้ไม่ต้องกังวลกับเวลาเหมือนเล่นที่ร้าน แต่นี่อะไร !!!!!! ดังนั้น กรุณาปรับปรุงด้วยค่ะ ถ้ายังอยากให้คนอื่นเค้าใช้อินเตอร์เน็ตในเครือข่ายทรูอยู่ !!!!!

   โพสต์เมื่อ 15/10/2011  เวลา 20:56      โหวตให้ (2)  โหวตลบ  

  กระเช้า  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 42      Quote
  ใช้ทรูมาจะสิบปี เครื่อข่ายทำไมเดี๊ยวนี้ ติดยากสัญญาณขาดจัง อินเทอร์เน็ต ก็หลุดบ่อย อืดดๆ และช้า ขนาดในกรุงเทพนะเนี่ย ปรับปรุงเถอะนะ อุตสาทนใช้ ถ้าเป็นเหมือนเดิม คงต้องเปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนเน็ตไปใช้ เครือข่ายอื่นแล้ว ขอบคุณ

   โพสต์เมื่อ 12/10/2011  เวลา 12:27      โหวตให้   โหวตลบ  

  งงงงงง  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 41      Quote


   โพสต์เมื่อ 14/08/2011  เวลา 20:40      โหวตให้   โหวตลบ  

  น้องแมว  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 40      Quote
  ใช้ทรูมานานตั้งแต่เป็นออเร้นท์ แย่ยังไงก็เหมือนเดิมเลย ดีแค่ว่าค่าโทรโดยรวมมันถูกและก็เบอรืสวยเลือกได้ นี่เงโทรติดต่อ1331หมาดๆอารมณ์เสียจัง พี่คะปรับปรุงซะทีเถอะ

   โพสต์เมื่อ 03/07/2011  เวลา 07:49      โหวตให้   โหวตลบ  

  Touch  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 39      Quote
  เติมเงินทีละ90ส่วนใหญ่โทรหาแต่คนสนิท โทรหาคนอื่นไม่กี่ครั้งเงินเกลี้ยงเลยทั้งๆที่ใช้โปรฯโทรฟรีหาคนสนิท

   โพสต์เมื่อ 16/06/2011  เวลา 15:51      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  คนผ่านมา  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 38      Quote
  เราเคยเปิดโปรโทรฟรี ประมาณ 8 บาทนี่ล่ะมั้ง กดเปิดถูกต้องทั้งหมด แต่ก็ยังกินเงินอยู่ แปลกมาก จนเงินเราหมด เลยต้องไปเติมใหม่ พอเปิดอีกครั้ง ระบบบอกว่า กำลังทำรายการ ปกติมันจะโทรฟรี แต่ครั้งนี้เปล่าเลย เสียเงินไป 2 รอบเลยอะ แย่มากๆ แอบโกงเงินกีันนี่หว่า...คลื่นก็ไม่ค่อยจะมีหรอก

   โพสต์เมื่อ 12/04/2011  เวลา 18:55      โหวตให้ (3)  โหวตลบ  

  bayern2011  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 37      Quote
  จริงๆ เห็นด้วย พนักงานทรูห่วยแตก มารยาททราม ผมเคยไปที่คาร์ฟูร์ สุขาภิบาล3 สอบถามเกี่ยวกับโทรศัพท์PCT พนักงานหญิงคนนั้นตอบไม่ได้ พอเราถามมากๆ เริ่มไม่พอใจ ชักสีหน้า หายไป10นาที นึกว่าไปหาข้อมูล เห็นเปิดคอมป่าวเลย ไปเปิดเนตห่าเหว กลับมาถามเราว่าจะเอาไหม ผมเดินไปชิดตู้โชว์เพื่อจะดูสินค้าPCT กลับเดินถอยไป ทำท่ารังเกียจ นึกว่าเราจะไปลวนลามมั้ง คิดได้ไง มีตู้โชว์กั้นอยู่นะครับ พอเราแกล้งไปถามชื่อกับพนักงานหญิงอีกคน กลับไม่ยอมบอก ขอโทษแทนแล้วช่วยปกปิด ผมเลยต้องแกล้งไปถามชื่อกับพนักงานชาย ชี้ไปที่พนักงานคนนั้น ภาพที่เห็นกำลังโปะแป้งผัดหน้าอยู่ สรุปเธอมาทำงานหรือมาแต่งตัวสวยๆไปวันๆ ถามอะไรตอบไม่ได้ แถมอาจเจอเธอใช้อารมณ์เหวี่ยงใส่คุณได้...ผมทนไม่ไหวเลยโทรไปแจ้งcall center ของทรู ...ซะเลย แบบว่าอยากระยาบบ้าง เสียค่าโทรศัพท์ก้อยอม

   โพสต์เมื่อ 10/04/2011  เวลา 23:16      โหวตให้ (2)  โหวตลบ  

  คนจันบุรี  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 36      Quote
  เห็นด้วย...พนักงานห่วยแตกดิฉันก็เคยเจอนางคนนี้....คงเป็นคนเดียวกันแน่ มารยาทแย่มาก....ตัวเตี้ยกว่าคนอื่นๆมั้งเพราะที่เจอมันเตี้ยกว่าคนอื่น...แย่มากๆๆๆๆๆๆๆไล่ออกไป

   โพสต์เมื่อ 03/04/2011  เวลา 22:25      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  คนจันบุรี  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 35      Quote
  เห็นด้วย...พนักงานห่วยแตกดิฉันก็เคยเจอนางคนนี้....คงเป็นคนเดียวกันแน่ มารยาทแย่มาก....ตัวเตี้ยกว่าคนอื่นๆมั้งเพราะที่เจอมันเตี้ยกว่าคนอื่น...แย่มากๆๆๆๆๆๆๆไล่ออกไป

   โพสต์เมื่อ 03/04/2011  เวลา 22:25      โหวตให้   โหวตลบ  

  สมชาย  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 34      Quote
  ขอ...ระบายครับ พนักงานทรูมูฟที่โรบินสันจันทบุรี วันที่ 3 มีนาคม 54 เวลาประมาณ 19.30 น. เป็นผู้หญิงตัวเตี้ยๆผมยาวที่ชื่อ....ไม่สวยแถมปากดีนักนะ....ไม่สนใจลูกค้าถามอะไรก็ไม่บอกทำเป็นไม่ฟัง....จะเก็บแต่เงินแล้วมีหน้ามาพูดว่ามีหน้าที่แค่รับจ่ายเงินค่าโทรเท่านั้น....ช่างกล้าพูด....ถ้าคิดว่ามาเป็นพนักงานแล้วมาบริการแค่นี้ก็ออกจากงานไปเถอะมาอยู่ให้บริษัทเค้าล่มจมเปล่าๆ...ถามอะไรก็ตอบไม่ได้ไม่เคยรู้ข้อมูลของทรูเลยเหรอ...รึว่าไม่เคยผ่านการอบรมของบริษัท...รึ..บริษัทไม่ได้อบรมพนักงาน...หวังว่าบริษัททรูมูฟคงจะไม่จ้างพนักงานห่วยแตก...งี่เง่า...ทุเรศ...สารเลว..แบบนี้มาเป็นพนักงานอีกนะครับ

   โพสต์เมื่อ 03/04/2011  เวลา 22:18      โหวตให้ (2)  โหวตลบ  

  ทราย  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 33      Quote
  สัญญาณก็ไม่มี "
  หวยแตกมากค่ ปรับปรุงหน่อย !!


   โพสต์เมื่อ 07/02/2011  เวลา 18:13      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  บอส  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 32      Quote
  โปรโทรครบ5บาทโทรฟรีถึง5โมงโทรครบ12บาทโทรฟรีถึงเที่ยงคืน
  โกหกกันชัดๆๆๆ ผมโทรตอน6โมง โทรตั้ง21บาท ไม่เห็นโทรฟรีเลยหลอกลวงนี่หว่าทุเรศว่ะ

   โพสต์เมื่อ 03/02/2011  เวลา 18:07      โหวตให้ (2)  โหวตลบ  

  นปช  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 31      Quote
  โห ชิมทุเลศเว้อ..ว.ว์

  หักทิ้งดีกว่า โดนหลอกมาตั้งนาน

   โพสต์เมื่อ 03/02/2011  เวลา 14:20      โหวตให้   โหวตลบ  

  โจก  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 30      Quote
  แพงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

   โพสต์เมื่อ 01/01/2011  เวลา 15:29      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  พันธมิตร  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 29      Quote
  อย่าให้เค้าว่าซิ true กำลังจะมาใช้พอดีมาอ่านเจอกระทู้
  comment อย่างนี้ ขอบินดีก่า

   โพสต์เมื่อ 21/12/2010  เวลา 20:57      โหวตให้   โหวตลบ  

  ขอถามหน่อย  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 28      Quote
  ต่อไวไฟนี่ได้เฉพาะมือถือที่รองรับไวไฟใช่ป่ะครับ

   โพสต์เมื่อ 04/09/2010  เวลา 18:35      โหวตให้   โหวตลบ  

  เซ้.ฌ)้โ  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 27      Quote
  ชอบหลุดจังเยยยอะจระ


   โพสต์เมื่อ 25/08/2010  เวลา 22:54      โหวตให้   โหวตลบ  

  ดเ  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 26      Quote


   โพสต์เมื่อ 04/08/2010  เวลา 20:38      โหวตให้   โหวตลบ  

  สาวก บอดี้  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 25      Quote
  แพงจังครับพี่

   โพสต์เมื่อ 03/08/2010  เวลา 16:09      โหวตให้   โหวตลบ  

  มาย  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 24      Quote
  แพงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


   โพสต์เมื่อ 30/07/2010  เวลา 20:25      โหวตให้   โหวตลบ  

  มาย  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 23      Quote
  แพงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


   โพสต์เมื่อ 30/07/2010  เวลา 20:25      โหวตให้   โหวตลบ  

  เชษฐา  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 22      Quote
  ถ้าจะยกเลิกเน๊ตของทรู
  ควรไปขอยกเลิกวันไหนดีครับที่จะได้ไม่เสียตังค์เพิ่มครับ

   โพสต์เมื่อ 07/07/2010  เวลา 11:28      โหวตให้   โหวตลบ  

  บดินทร์  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 21      Quote
  จะสมัครเล่นเน็ตบนมือถือต้องโทรไปสมัครที่เบอรไรครับ(ทรูมูฟ)

   โพสต์เมื่อ 20/05/2010  เวลา 20:44      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  สิทธิพร  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 20      Quote
  k-eng-me@hotmail.comแวะมาคุยกันได้นะครับ
  เรื่องมีอถือนะค่ะ

   โพสต์เมื่อ 18/03/2010  เวลา 23:32      โหวตให้   โหวตลบ  

  สิทธิพร  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 19      Quote


   โพสต์เมื่อ 18/03/2010  เวลา 23:30      โหวตให้   โหวตลบ  

  seako  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 18      Quote
  น้ำส้ม wrote :
  อยากจะบอกว่าหนูหน้าตาดีมากเลยอะคะพี่ขา
  หน้าตาดีแล้วไงล่ะ

   โพสต์เมื่อ 17/03/2010  เวลา 13:31      โหวตให้   โหวตลบ  

  dnag..  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 17      Quote
  ถูกแล้วดีมีที่ไหนล่ะน้อง.....เชื่อเลยล่ะ

   โพสต์เมื่อ 24/02/2010  เวลา 12:09      โหวตให้   โหวตลบ  

  น้ำส้ม  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 16      Quote
  อยากจะบอกว่าหนูหน้าตาดีมากเลยอะคะพี่ขา

   โพสต์เมื่อ 12/01/2010  เวลา 20:03      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  น้ำผึ้ง  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 15      Quote
  อยากสมัคร เน็ตทรู เเต่....สมัครเเล้วไม่ประสบความสำเร็จอะค่ะ

   โพสต์เมื่อ 12/01/2010  เวลา 20:00      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  ช้าหวะ  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 14      Quote
  ผมใช้cat cdma เร็วดีแฮะเปลี่ยนมาทรูผิดหวังเจงๆ ไม่น่าเปลี่ยนเลย
  แงๆ

   โพสต์เมื่อ 13/11/2009  เวลา 22:52      โหวตให้   โหวตลบ  

  itta  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 13      Quote
  ........ สรุป............ช้า 11..ความคิดเห็น
  ...........................แหม!!!เข้าใจเปรียบเทียบ.....
  แต่มันก็จริงอ่ะนะ ( นี่ไม่คิดว่าช้า..แต่เห็นด้วย)
  ...............................................................
  .... โชคดีที่ไม่ใช้ ....


   โพสต์เมื่อ 31/10/2009  เวลา 22:51      โหวตให้   โหวตลบ  

  111  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 12      Quote
  ทำไมช้าจัง

   โพสต์เมื่อ 31/10/2009  เวลา 14:21      โหวตให้   โหวตลบ  

  columbuz
    
  TMC point : 1495
   
   ความคิดเห็นที่ 11      Quote
  รู้ไปทำไม wrote :
  โหลดช้าอย่างนี้ใช้นกพิราบเร็วกว่า


  แหม!!!เข้าใจเปรียบเทียบ.....
  แต่มันก็จริงอ่ะนะ

   โพสต์เมื่อ 28/09/2009  เวลา 19:28    ส่งข้อความหา columbuz   โหวตให้   โหวตลบ   ให้ mob ขอบคุณ

  รู้ไปทำไม  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 10      Quote
  โหลดช้าอย่างนี้ใช้นกพิราบเร็วกว่า


   โพสต์เมื่อ 28/09/2009  เวลา 14:59      โหวตให้   โหวตลบ  

  ริกิ  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 9      Quote
  กำลังว่ายกเลิกดีแทคแล้วมาใช้ทรูมูฟซักหน่อย...กำเจงๆ

   โพสต์เมื่อ 08/09/2009  เวลา 15:30      โหวตให้   โหวตลบ  

  Qi  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 8      Quote
  อืดสุดๆ รอเวลาไปยกเลิก โหลดกว่าจะได้หน้านึง ก็นานเหลือเกิน
  จริงๆแล้วถ้าคุณภาพยังไม่พร้อมให้บริการก็ไม่น่าจะดึงโปรนี้ออกมาทำให้เสียลูกค้า เพราะลูกค้ากลุ่มนี้ตลาดน่าจะขยายตัวได้สูง


   โพสต์เมื่อ 10/08/2009  เวลา 09:02      โหวตให้   โหวตลบ  

  columbuz
    
  TMC point : 1495
   
   ความคิดเห็นที่ 7      Quote
  เอ้า!!!TrueMove รีบๆหน่อยนะ
  เร่งปรับปรุงเรื่องความเร็วหน่อย เดี๋ยวลูกค้าจะหนีหมด

   โพสต์เมื่อ 02/08/2009  เวลา 05:12    ส่งข้อความหา columbuz   โหวตให้ (1)  โหวตลบ   ให้ mob ขอบคุณ

  ....  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 6      Quote
  เพิ่งจะเล่นได้เนี่ยแหละค่ะไม่คุ้มจริงๆ ช้าเกินไปไม่ไหวแล้วจะยกเลิกละ

   โพสต์เมื่อ 30/07/2009  เวลา 22:14      โหวตให้   โหวตลบ  

  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 5      Quote
  ใช่ครับช้ามากเหมือนเค้าไม่พัฒนากันเลยระบบอื่นเขาวิ่งไปถึงไหนแล้วยังจะมาคลานตามเขาอีกแล้วเมื่อไหร่จะทันเขาสักที

   โพสต์เมื่อ 16/07/2009  เวลา 00:47      โหวตให้   โหวตลบ  

  Yokung  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 4      Quote
  เห็นแต่ comment เมื่อไหร่จะปรับปรุงว่ะ แล้วอย่างนี้จะตามค่ายอื่นเขาทันหรอ

   โพสต์เมื่อ 14/07/2009  เวลา 12:44      โหวตให้   โหวตลบ  

  Wit  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 3      Quote
  โอ้ว.. จริงเหรอครับนี่... กำลังจะยกเลิก GPRS ของ DTAC มาใช้ Trumove คงต้องหยุดไว้ก่อนแล้ว.......


   โพสต์เมื่อ 14/07/2009  เวลา 11:55      โหวตให้   โหวตลบ  

  columbuz
    
  TMC point : 1495
   
   ความคิดเห็นที่ 2      Quote
  ถ้าเป็นเรื่องเน็ต/EDGE /GPRS /ผมเปลี่ยนไปใช้ค่ายอื่นแล้วครับ
  ทนไม่ไหวจริงๆ ช้ามากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ อุตส่าห์ใช้กับ iPhone นึกว่ามันจะเร็ว...เปล่าเลยครับ
  สุดท้าย ต้องไปยกเลิกระบบนี้ แล้วเปลี่ยนไปใช้ GSM NetSim...ไวกว่ากันอย่างน่าอัศจรรย์ใจมากครับ ราวกับมีปาฏิหารย์เกิดขึ้นในชีวิต ทั้งๆที่ GSM NetSim มันก็ไวตามปกตินั่นแหล่ะ....แต่อันนี้มันวิ่งเป็นเต่าเลย ก็เลยเกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนมาก

   โพสต์เมื่อ 23/06/2009  เวลา 06:03    ส่งข้อความหา columbuz   โหวตให้   โหวตลบ   ให้ mob ขอบคุณ

  mm  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 1      Quote
  ใช้ได้ยังไม่ถึงเดือน
  เน็ตช้ามาก
  ออน m ก็ไม่ค่อยได้
  ออนได้ก็หลุดบ่อย
  ปรับปรุงหน่อยนะ
  ไม่งั้นคงต้องเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่น

   โพสต์เมื่อ 17/06/2009  เวลา 21:28      โหวตให้ (2)  โหวตลบ  
      Catalog มือถือ     market     Review มือถือ       Price ราคามือถือ     forum
  Catalog มือถือ
  Catalog มือถือ Nokia
  Catalog มือถือ Samsung
  Catalog มือถือ SonyEricsson
  Catalog มือถือ i-mobile
  Catalog มือถือ LG
  Catalog มือถือ BlackBerry
  ลงประกาศสินค้ามือถือ
  สมัครสมาชิก
  หน้าแรกตลาดซื้อขายมือถือ
   
  หน้าแรกรีวิว
  รีวิว มือถือ Nokia
  รีวิว มือถือ Samsung
  รีวิว มือถือ Motorola
  รีวิว มือถือ LG
   

  ราคามือถือ
  ราคามือถือ Nokia
  ราคามือถือ Samsung
  ราคามือถือ Sony Ericsson
  ราคามือถือ i-mobile
  ราคามือถือ LG
  ราคามือถือ BlackBerry
  หน้าแรก cafe
  Nokia club
  ตั้งหัวข้อใหม่
   

  © Copyright all rights reserved : ThaiMobileCenter.com