ตอนนี้คุณอยู่ที่   >> หน้าแรก >> Catalog โปรโมชั่นมือถือ >> หน้ารายละเอียด โปรโมชั่น ทรูมูฟ 4 in 1  ( TrueMove : ทรูมูฟ )


โปรโมชั่น ทรูมูฟ 4 in 1  ( TrueMove : ทรูมูฟ)


 


 

รายละเอียดโปรโมชั่น ทรูมูฟ 4 in 1

  ผู้ให้บริการ (เครือข่าย) ทรูมูฟ (TrueMove)
  ระยะเวลารับสมัคร (จดทะเบียน) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2552
  ระยะเวลาโปรโมชั่น (ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้) 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัครใช้โปรโมชั่น
  ประเภทซิมการ์ด เหมาจ่ายรายเดือน
  ประเภทการใช้ อินเทอร์เน็ต/เอสเอ็มเอส
  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟในระบบรายเดือนในนามบุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากทรูมูฟ
 • ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 299 บาท นี้ เป็นค่าบริการสำหรับการใช้บริการจำนวน 299 บาท โดยคิดอัตราค่าบริการดังต่อไปนี้
  - ค่าบริการสำหรับการโทรทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ในอัตรานาทีละ 1.25 บาท โดยคิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
  - บริการ GPRS หรือ บริการ EDGE ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน (เฉพาะในรอบบิลที่ 1-3 เท่านั้น)
  - บริการ Wi-Fi จำนวน 30 ชั่วโมงต่อเดือน (เฉพาะในรอบบิลที่ 1-3 เท่านั้น)
  - บริการ GPRS/ EDGE และ/หรือบริการ Wi-Fi บริการใดบริการหนึ่ง หรือทั้งสองบริการรวมกันจำนวน 30 ชั่วโมง ต่อเดือน ( ตั้งแต่รอบบิลที่ 4-12 )
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้บริการเกินกว่าค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน หรือเกินกว่าจำนวนที่ได้กำหนดไว้ จะคิดอัตราค่าใช้บริการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  - ค่าบริการสำหรับการโทรทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ในอัตรานาทีละ 1.25 บาท โดยคิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
  - บริการ GPRS และ EDGE(ตั้งแต่ในรอบบิลที่ 4 –12) จะคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามจำนวนการใช้งานจริงในอัตราค่าบริการนาทีละ 50 สตางค์ (ปกติอัตราค่าใช้บริการ GPRS นาทีละ 1 บาท คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  - บริการ Wi-Fi คิดอัตราค่าบริการนาทีละ 50 สตางค์
 • ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนนี้ไม่รวมถึงบริการส่งข้อความ (SMS) และบริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โดยจะคิดค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนข้างต้น ในอัตรา ครั้งละ 1.25 บาท
 • ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเหมาจ่ายรายเดือน ค่าบริการส่วนเกิน ค่าบริการเสริม เฉพาะบริการส่งข้อความ (SMS) และบริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ตามอัตราที่ระบุไว้ และค่าบริการเสริมอื่น ๆ ในอัตราปกติตามจริง (ถ้ามี)
 • ระบบ GPRS และ EDGE เป็นการใช้งานผ่านทางซิมการ์ดของผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับระบบ GPRS และ EDGE หรือเข้าสู่ระบบโดยผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่มีโมเด็ม / อุปกรณ์ GPRS และ EDGE รองรับการใช้งานได้ (เช่น GPRS PCMCIA wireless aircard หรือสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพีซีทางสายเชื่อมต่ออินฟาเรด หรือบลูทูธ)
 • ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการข้อมูลผ่านทางระบบ GPRS หรือ EDGE ของทรูมูฟ หรือระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทรู อินเทอร์เน็ต”) แบบไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน หรือจำนวนชั่วโมงการใช้ก็ตาม แต่ทรูมูฟ และทรู อินเทอร์เน็ตจะไม่รับประกันว่าผู้ใช้บริการจะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่
 • ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนนี้ ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น True Move Assistant, True World, บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการ SMS/MMS, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน และบริการเสริมอื่นๆ เป็นต้น
 • การเชื่อมต่อระบบ GPRS และ EDGE ของ ทรูมูฟ และระบบอินเทอร์เน็ต ของ ทรู อินเทอร์เน็ต จะต้องมีการตั้งค่าและติดตั้งระบบก่อนใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการติดตั้งระบบได้จากผู้ผลิตหรือดูคู่มือการใช้อุปกรณ์
 • ทรูมูฟ และทรู อินเทอร์เน็ตจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบ GPRS,EDGE,Wi-Fi ของทรูมูฟ และเครือข่ายของทรู อินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องใช้ความระมัดระวังหรือใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุ๊คของผู้ใช้บริการ หรืออุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ จากผู้ลักลอบ หรือจากไวรัส (ทั้งนี้ หากเป็นไปได้ ควรติดตั้งระบบ Firewall และระบบป้องกันไวรัส)
 • ทรูมูฟและทรู อินเทอร์เน็ตขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือ เสียหาย หรือ การสูญหายของข้อมูล อันเนื่องมาจากความล่าช้าหรือเหตุขัดข้องของการให้บริการข้อมูล หรือการล้มเหลวของการเข้าสู่ระบบ การดาวน์โหลดข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายจากอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบเองแต่เพียงผู้เดียว และจะต้องแน่ใจว่าเนื้อหาหรือข้อมูลที่ดาวน์โหลดนั้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
 • อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลา 12 เดือนนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม All Together Bonus และรายการส่งเสริมการขาย ทรูไลฟ์ ฟรีวิวได้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข สิทธิพิเศษ “Summer sale 10%”
  - เมื่อผู้ใช้บริการได้ทำการชำระค่าใช้บริการเดือน (รอบบิล) ที่หนึ่ง ตามจำนวน และกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษ รับส่วนลดค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนในรายการส่งเสริมการขายที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ ทั้งนี้ เฉพาะในเดือน (รอบบิล) ที่สอง เท่านั้น
  - สิทธิพิเศษ นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้
 •   ค่าใช้จ่ายและโปรโมชั่นการใช้งานฟร  
    ค่าใช้จ่ายรายเดือน 299 บาท
    โทรฟรี 299 บาท
    ฟรี SMS ไม่มี
    ฟรี MMS ไม่มี
    ฟรี GPRS ฟรี ไม่จำกัดปริมาณ (3 รอบบิลแรก)
    อัตราคิดเงินในโปรโมชั่น  
    จำนวนเบอร์คนสนิท ไม่มี
    ค่าโทรเบอร์คนสนิท ไม่มี
    ค่าโทรในเครือข่าย ทรูมูฟ (TrueMove) นาทีละ 1.25 บาท 24 ชั่วโมง
    ช่วงเวลาพิเศษ ไม่มี
    ค่าโทรช่วงเวลาพิเศษ ไม่มี
    SMS ในโปรโมชั่น ข้อความละ 1.25 บาท
    MMS ในโปรโมชั่น ข้อความละ 1.25 บาท
    GPRS ในโปรโมชั่น ฟรี ไม่จำกัดปริมาณ (3 รอบบิลแรก)
    บริการเสริมอื่นๆ ในโปรโมชั่น ฟรีบริการ Wi-Fi จำนวน 30 ชั่วโมงต่อเดือน (เฉพาะในรอบบิลที่ 1-3 เท่านั้น) หรือบริการ GPRS/ EDGE และ/หรือบริการ Wi-Fi บริการใดบริการหนึ่ง หรือทั้งสองบริการรวมกันจำนวน 30 ชั่วโมง ต่อเดือน (ตั้งแต่รอบบิลที่ 4-12)
    อัตราคิดเงินนอกโปรโมชั่น  
    ค่าโทรนอกเครือข่าย ทรูมูฟ (TrueMove) นาทีละ 1.25 บาท 24 ชั่วโมง
    ค่าโทรนอกเวลาพิเศษ ไม่มี
    SMS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    MMS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    GPRS นอกโปรโมชั่น นาทีละ 1 บาท
    บริการเสริมอื่นๆ นอกโปรโมชั่น ไม่มี

   
 • True Move Care หมายเลข 1331
 • True Move Shop ทั่วประเทศ
 • www.truemove.com


 • หมายเหตุ : โปรโมชั่นมือถืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขณ.วันที่ท่านได้ชมข้อมูลเพื่ิอให้ท่านได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ณ. ปัจจุบัน กรุณาสังเกตุวันที่ในการอัพเดทข้อมูลและโปรดสอบถามข้อมูลจากผู้ให้บริการอีกครั้งก่อนตัดสินใจใช้บริการ


  อัฟเดทวันที่ : 9/4/2552 ต้องการบทความไปลงติดต่อ info@thaimobilecenter.com         แสดงความคิดเห็นที่นี่่
    ชื่อของคุณ   (สมาชิกlogin ที่นี่) / สมัครสมาชิก
    
    ข้อความ
   
   
             Tags | More Smiles
    ใส่ปี พ.ศ. ปัจจุบัน  
   
     

  วรารัตน์  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 10      Quote


   โพสต์เมื่อ 12/02/2012  เวลา 12:54      โหวตให้   โหวตลบ  

  jeep  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 9      Quote


   โพสต์เมื่อ 31/07/2011  เวลา 15:33      โหวตให้   โหวตลบ  

  ลำปาง  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 8      Quote
  รัก

   โพสต์เมื่อ 07/08/2010  เวลา 11:23      โหวตให้   โหวตลบ  

  ้เัเคล  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 7      Quote
  ดีจัง

   โพสต์เมื่อ 12/02/2010  เวลา 23:23      โหวตให้   โหวตลบ  

  anat  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 6      Quote
  ซื้อวันกด *9344

   โพสต์เมื่อ 26/07/2009  เวลา 22:34      โหวตให้   โหวตลบ  

  anat  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 5      Quote
  ซื้อวันกด *9344

   โพสต์เมื่อ 26/07/2009  เวลา 22:34      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  สลี  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 4      Quote
  น่าจะขายวันใช้งานสำหรับซิมทรูเพราะเติมเงินไม่ทัน

   โพสต์เมื่อ 25/07/2009  เวลา 22:44      โหวตให้   โหวตลบ  

  ต้น  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 3      Quote
  เราจำกัดค่าโทรและค่าบริการไม่ให้เกินได้ป่าวคับ

  อย่างเช่น โปรนี้ 299 ไม่รวม vat เราขอทางtrue ให้แจ้งด้วย ถ้ามีการใช้โปรรวมเกินโปร ไม่เกิน 400 บาท จะได้ควบคุมค่าใช้จ่ายได้  จะได้ป่าวเอ่ย ..

   โพสต์เมื่อ 23/06/2009  เวลา 14:31      โหวตให้   โหวตลบ  

  Mr.true  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 2      Quote
  บ ตอนนี้ใช้โปรโมชั่นนี้อยู่ ถูกใจมากครับ

   โพสต์เมื่อ 27/05/2009  เวลา 19:07      โหวตให้   โหวตลบ  

  ซาเอบิ  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 1      Quote


   โพสต์เมื่อ 16/04/2009  เวลา 11:34      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  
      Catalog มือถือ     market     Review มือถือ       Price ราคามือถือ     forum
  Catalog มือถือ
  Catalog มือถือ Nokia
  Catalog มือถือ Samsung
  Catalog มือถือ SonyEricsson
  Catalog มือถือ i-mobile
  Catalog มือถือ LG
  Catalog มือถือ BlackBerry
  ลงประกาศสินค้ามือถือ
  สมัครสมาชิก
  หน้าแรกตลาดซื้อขายมือถือ
   
  หน้าแรกรีวิว
  รีวิว มือถือ Nokia
  รีวิว มือถือ Samsung
  รีวิว มือถือ Motorola
  รีวิว มือถือ LG
   

  ราคามือถือ
  ราคามือถือ Nokia
  ราคามือถือ Samsung
  ราคามือถือ Sony Ericsson
  ราคามือถือ i-mobile
  ราคามือถือ LG
  ราคามือถือ BlackBerry
  หน้าแรก cafe
  Nokia club
  ตั้งหัวข้อใหม่
   

  © Copyright all rights reserved : ThaiMobileCenter.com