ตอนนี้คุณอยู่ที่   >> หน้าแรก >> Catalog โปรโมชั่นมือถือ >> หน้ารายละเอียด โปรโมชั่น ทรูมูฟ 289 บาทเดียวทุกเครือข่าย  ( TrueMove : ทรูมูฟ )


โปรโมชั่น ทรูมูฟ 289 บาทเดียวทุกเครือข่าย  ( TrueMove : ทรูมูฟ)


 


 

รายละเอียดโปรโมชั่น ทรูมูฟ 289 บาทเดียวทุกเครือข่าย

  ผู้ให้บริการ (เครือข่าย) ทรูมูฟ (TrueMove)
  ระยะเวลารับสมัคร (จดทะเบียน) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2552
  ระยะเวลาโปรโมชั่น (ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้) 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัครใช้โปรโมชั่น
  ประเภทซิมการ์ด เหมาจ่ายรายเดือน
  ประเภทการใช้ โทรบ่อย
  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟในระบบรายเดือนทั้งในนามบุคคลธรรมดา หรือในนามนิติบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากทรูมูฟ
 • อัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 289 บาท โดยจะคิดค่าบริการในอัตราดังต่อไปนี้
  - อัตราค่าใช้บริการนับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้อัตราค่าใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 289 บาท เป็นค่าใช้บริการสำหรับการโทรออก 289 นาทีต่อเดือน สำหรับการโทรออกไปยังทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง โดยคิดตามจริงเป็นนาที
  - อัตราค่าใช้บริการสำหรับส่วนที่เกินมูลค่าเหมาจ่ายดังกล่าวข้างต้น จะคิดอัตราค่าใช้บริการ นาทีละ 1.25 บาท สำหรับการโทรออกไปยังทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง โดยคิดตามจริงเป็นนาที
  - อัตราค่าใช้บริการ GPRS นาทีละ 1 บาท คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  - ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน รวมทั้งค่าใช้บริการส่วนที่เกินมูลค่าเหมาจ่าย และค่าบริการเสริมต่างๆ ในอัตราปกติตามจริง
 • อัตราค่าใช้บริการทั้งหมด ใช้สำหรับการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้หรือจดทะเบียนภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าใช้บริการโทรออกไปยังหมายเลขพิเศษนอกเหนือจากโทรศัพท์พื้นฐาน บริการเสริมประเภท การส่งข้อความ, บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer), บริการข้อมูล (Information Service), ค่าโทรทางไกลต่างประเทศทุกประเภท, ค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดน ระหว่างประเทศ (International Roaming) และค่าใช้บริการเสริมอื่นๆ
 • ผู้ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถขอรับบริการ Welcome service โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้
  - บริการโอนย้ายข้อมูลในสมุดโทรศัพท์มือถือจากชิมการ์ดเดิมไปยังชิมการ์ดทรูมูฟ
  - บริการส่ง SMS แจ้งเลขหมายโทรศัพท์ทรูมูฟ ใหม่ไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆในซิมการ์ดเดิมโดยจะต้องเป็นเลขหมายที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการในประเทศ และสามารถส่งข้อความได้เท่านั้น ทั้งนี้จำนวนการส่งสูงสุดไม่เกิน 250 เลขหมาย
  - บริการเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่ พร้อมเลขหมายโทรศัพท์ทรูมูฟ เดิม ให้แก่ผู้ใช้บริการที่ซิมการ์ดเสียหายหรือสูญหาย โดยใช้สิทธินี้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น
  - บริการส่ง SMS แจ้งเตือนเมื่อยอดค่าใช้บริการครบจำนวนค่าใช้บริการเหมาจ่ายรายเดือนที่กำหนด (ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครเพื่อใช้บริการนี้)
 • อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม All Together Bonus และรายการส่งเสริมการขาย อัพสปีด SUPER hi-speed Internet ได้ แต่ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย ทรูไลฟ์ ฟรีวิว ได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันเริ่มใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข สิทธิพิเศษ “Summer sale 10%”
  - เมื่อผู้ใช้บริการได้ทำการชำระค่าใช้บริการเดือน (รอบบิล) ที่หนึ่ง ตามจำนวน และกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษ รับส่วนลดค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนในรายการส่งเสริมการขายที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ ทั้งนี้ เฉพาะในเดือน (รอบบิล) ที่สอง เท่านั้น
  - สิทธิพิเศษ นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้
 •   ค่าใช้จ่ายและโปรโมชั่นการใช้งานฟร  
    ค่าใช้จ่ายรายเดือน 289 บาท
    โทรฟรี 289 บาท
    ฟรี SMS ไม่มี
    ฟรี MMS ไม่มี
    ฟรี GPRS ไม่มี
    อัตราคิดเงินในโปรโมชั่น  
    จำนวนเบอร์คนสนิท ไม่มี
    ค่าโทรเบอร์คนสนิท ไม่มี
    ค่าโทรในเครือข่าย ทรูมูฟ (TrueMove) นาทีละ 1 บาท 24 ชั่วโมง
    ช่วงเวลาพิเศษ ไม่มี
    ค่าโทรช่วงเวลาพิเศษ ไม่มี
    SMS ในโปรโมชั่น ข้อความละ 3 บาท
    MMS ในโปรโมชั่น ข้อความละ 5 บาท
    GPRS ในโปรโมชั่น นาทีละ 1 บาท
    บริการเสริมอื่นๆ ในโปรโมชั่น ไม่มี
    อัตราคิดเงินนอกโปรโมชั่น  
    ค่าโทรนอกเครือข่าย ทรูมูฟ (TrueMove) นาทีละ 1 บาท
    ค่าโทรนอกเวลาพิเศษ นาทีละ 1.25 บาท (เมื่อโทรเกินค่าบริการเหมาจ่าย)
    SMS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    MMS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    GPRS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    บริการเสริมอื่นๆ นอกโปรโมชั่น ไม่มี

   
 • True Move Care หมายเลข 1331
 • True Move Shop ทั่วประเทศ
 • www.truemove.com


 • หมายเหตุ : โปรโมชั่นมือถืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขณ.วันที่ท่านได้ชมข้อมูลเพื่ิอให้ท่านได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ณ. ปัจจุบัน กรุณาสังเกตุวันที่ในการอัพเดทข้อมูลและโปรดสอบถามข้อมูลจากผู้ให้บริการอีกครั้งก่อนตัดสินใจใช้บริการ


  อัฟเดทวันที่ : 9/4/2552 ต้องการบทความไปลงติดต่อ info@thaimobilecenter.com         แสดงความคิดเห็นที่นี่่
    ชื่อของคุณ   (สมาชิกlogin ที่นี่) / สมัครสมาชิก
    
    ข้อความ
   
   
             Tags | More Smiles
    ใส่ปี พ.ศ. ปัจจุบัน  
   
     

  หร  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 32      Quote


   โพสต์เมื่อ 10/03/2012  เวลา 15:04      โหวตให้   โหวตลบ  

  ์NooPeTT_@  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 31      Quote


   โพสต์เมื่อ 16/08/2011  เวลา 17:42      โหวตให้   โหวตลบ  

  ..........  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 30      Quote


   โพสต์เมื่อ 15/07/2011  เวลา 11:38      โหวตให้   โหวตลบ  

  mahemeeyw  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 29      Quote


   โพสต์เมื่อ 25/04/2011  เวลา 13:31      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  กกก  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 28      Quote
  โปร289โทรได้289นาทีต่อเดือนถ้าเป็นซิมรายเดือนโทร289อาจจ่าย500หรือโทรไม่ถึงพันเเต่จ่ายเป็นพันซิมโดนโกงเป็นเดือนชอบมัยชอบมัยอยากได้โปรโทรฟรีก็มีน่ะอยากได้มัยล่ะบอกให้ ซิมหน้าด้านไง ยืมคนอืนโทรเราไม่ต้องจ่ายโทรฟรีตลอดชาติ   โพสต์เมื่อ 20/02/2011  เวลา 16:09      โหวตให้ (2)  โหวตลบ  

  กกก  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 27      Quote
  โปร289โทรได้289นาทีต่อเดือนถ้าเป็นซิมรายเดือนโทร289อาจจ่าย500หรือโทรไม่ถึงพันเเต่จ่ายเป็นพันซิมโดนโกงเป็นเดือนชอบมัยชอบมัยอยากได้โปรโทรฟรีก็มีน่ะอยากได้มัยล่ะบอกให้ ซิมหน้าด้านไง ยืมคนอืนโทรเราไม่ต้องจ่ายโทรฟรีตลอดชาติ   โพสต์เมื่อ 20/02/2011  เวลา 16:09      โหวตให้   โหวตลบ  

  กกก  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 26      Quote
  โปร289โทรได้289นาทีต่อเดือนถ้าเป็นซิมรายเดือนโทร289อาจจ่าย500หรือโทรไม่ถึงพันเเต่จ่ายเป็นพันซิมโดนโกงเป็นเดือนชอบมัยชอบมัยอยากได้โปรโทรฟรีก็มีน่ะอยากได้มัยล่ะบอกให้ ซิมหน้าด้านไง ยืมคนอืนโทรเราไม่ต้องจ่ายโทรฟรีตลอดชาติ   โพสต์เมื่อ 20/02/2011  เวลา 16:08      โหวตให้   โหวตลบ  

  นาราภัทร   (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 25      Quote
  โปรโมชั่น ที่ใช้ปัจจุบัน โทรฟรีในเครือข่าย 05.00-17.00 น true

   โพสต์เมื่อ 16/02/2011  เวลา 14:57      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  กระแต  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 24      Quote


   โพสต์เมื่อ 18/01/2011  เวลา 13:07      โหวตให้   โหวตลบ  

  ++  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 23      Quote
  ไม่ไหวจาเคลีย์อ่ะค่ะ ก๊ากๆๆ

   โพสต์เมื่อ 06/01/2011  เวลา 15:48      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  คนมึนตึ๊บ  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 22      Quote
  อะไรกันสรุปแล้วนาทีละ 1 บาท ทุกเครือข่าย นอกเหนือจากนั้นก็ตามส่วนเกินไป ตอนแรกคิดว่าโทร 1 บาท โทรฟรี 24 ชม. เขาเรียกว่ากลไกทางการค้า และที่สำคัญนี่มันโปรเก่านี่หว่า หมดอายุแล้ว เฮ้อๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


   โพสต์เมื่อ 20/09/2010  เวลา 15:11      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  คนเหนือ  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 21      Quote
  โปรที่มันหมดระยะเวลาแล้วช่วยลบๆหน่อย อยากได้โปรที่มันใช้ได้ ใช้ไม่ได้เก็บไว้ให้ดูทำไม เฮ้อออ...เสียเวลาการค้นหา

   โพสต์เมื่อ 20/09/2010  เวลา 11:29      โหวตให้ (2)  โหวตลบ  

  กูรู  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 20      Quote
  โปร289โทรได้289นาทีต่อเดือนถ้าเป็นซิมรายเดือนโทร289อาจจ่าย500หรือโทรไม่ถึงพันเเต่จ่ายเป็นพันซิมโดนโกงเป็นเดือนชอบมัยชอบมัยอยากได้โปรโทรฟรีก็มีน่ะอยากได้มัยล่ะบอกให้ ซิมหน้าด้านไง ยืมคนอืนโทรเราไม่ต้องจ่ายโทรฟรีตลอดชาติ


   โพสต์เมื่อ 12/08/2010  เวลา 13:20      โหวตให้   โหวตลบ  

  Doraemon  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 19      Quote
  อยากได้โปรโทรฟรี 24 ช.ม. โว้ย
  อยากได้ อยากได้ ไม่อยากได้ซิมเซเว้น
  ไม่อยากเปลี่ยนเบอร์ใหม่
  เข้าใจไหมค่ะ ชาวทรูมูฟขา

   โพสต์เมื่อ 10/08/2010  เวลา 20:27      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  Mnatran  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 18      Quote
  งงงงง

   โพสต์เมื่อ 30/07/2010  เวลา 20:35      โหวตให้   โหวตลบ  

  *-*  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 17      Quote
  *-*


   โพสต์เมื่อ 09/07/2010  เวลา 16:39      โหวตให้   โหวตลบ  

  เอก  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 16      Quote
  อยากได้โปรดี แบบเหมาจ่ายไปเลย 300.500หรือ1000 ก็ว่ากันไปแล้วโทรฟรีทุกเครือข่าย มีป่ะ ออกมาให้หน่อยสิ อยากใช้

   โพสต์เมื่อ 18/06/2010  เวลา 11:08      โหวตให้   โหวตลบ  

  ...  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 15      Quote
  ก็เข้าใจว่า 289 ฟรีทุกเครือข่าย ขอบใจน่ะที่ขยายความ(ความคิดที่ 14)

   โพสต์เมื่อ 19/04/2010  เวลา 16:12      โหวตให้   โหวตลบ  

  หาโปรดีๆ   (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 14      Quote
  ทำไมต้องบอกให้งง กลยุทธ์อะไรก็ไม่รู้ (หัวหมอเกินไปแล้ว) ไม่มีโปรไหนที่เห็นใจลูกค้า จะเปลี่ยนซิมแล้ ไม่ใช้แล้ว ลาก่อนทรู


   โพสต์เมื่อ 19/04/2010  เวลา 16:10      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  ek  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 13      Quote
  พิมพ์ปีผิดหรือป่าว

   โพสต์เมื่อ 17/04/2010  เวลา 15:08      โหวตให้   โหวตลบ  

  ek  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 12      Quote
  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2552

   โพสต์เมื่อ 17/04/2010  เวลา 15:08      โหวตให้   โหวตลบ  

  55555+  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 11      Quote
  งงวะ ไรวะ

   โพสต์เมื่อ 17/04/2010  เวลา 15:01      โหวตให้   โหวตลบ  

  piano  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 10      Quote
  ยังไงก้อาทีละบาทว่างั้น

   โพสต์เมื่อ 06/02/2010  เวลา 14:15      โหวตให้   โหวตลบ  

  มิ้นท์  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 9      Quote
  สรุป.... นาทีละบาท ว่างั้นเหอะ^^!!
   โพสต์เมื่อ 03/02/2010  เวลา 20:36      โหวตให้   โหวตลบ  

  งง  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 8      Quote
  กรูก็ งง วะ

   โพสต์เมื่อ 05/12/2009  เวลา 22:53      โหวตให้   โหวตลบ  

  เจ  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 7      Quote


  งงวะ

   โพสต์เมื่อ 01/11/2009  เวลา 13:37      โหวตให้   โหวตลบ  

  columbuz
    
  TMC point : 1495
   
   ความคิดเห็นที่ 6      Quote
  อิๆๆ wrote :
  คิดได้ไงก็เหมือนนาทีละบาทนั้นแหละ


  ประมาณนั้นล่ะครับ


   โพสต์เมื่อ 30/10/2009  เวลา 06:29    ส่งข้อความหา columbuz   โหวตให้   โหวตลบ   ให้ mob ขอบคุณ

  อิๆๆ  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 5      Quote
  คิดได้ไงก็เหมือนนาทีละบาทนั้นแหละ

   โพสต์เมื่อ 29/10/2009  เวลา 14:04      โหวตให้   โหวตลบ  

  กา  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 4      Quote


   โพสต์เมื่อ 12/10/2009  เวลา 21:08      โหวตให้   โหวตลบ  

  kik ku  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 3      Quote


   โพสต์เมื่อ 18/09/2009  เวลา 20:10      โหวตให้   โหวตลบ  

  kjkhhjgu  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 2      Quote


   โพสต์เมื่อ 27/06/2009  เวลา 14:57      โหวตให้   โหวตลบ  

  เดก  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 1      Quote


   โพสต์เมื่อ 14/05/2009  เวลา 14:55      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  
      Catalog มือถือ     market     Review มือถือ       Price ราคามือถือ     forum
  Catalog มือถือ
  Catalog มือถือ Nokia
  Catalog มือถือ Samsung
  Catalog มือถือ SonyEricsson
  Catalog มือถือ i-mobile
  Catalog มือถือ LG
  Catalog มือถือ BlackBerry
  ลงประกาศสินค้ามือถือ
  สมัครสมาชิก
  หน้าแรกตลาดซื้อขายมือถือ
   
  หน้าแรกรีวิว
  รีวิว มือถือ Nokia
  รีวิว มือถือ Samsung
  รีวิว มือถือ Motorola
  รีวิว มือถือ LG
   

  ราคามือถือ
  ราคามือถือ Nokia
  ราคามือถือ Samsung
  ราคามือถือ Sony Ericsson
  ราคามือถือ i-mobile
  ราคามือถือ LG
  ราคามือถือ BlackBerry
  หน้าแรก cafe
  Nokia club
  ตั้งหัวข้อใหม่
   

  © Copyright all rights reserved : ThaiMobileCenter.com