ตอนนี้คุณอยู่ที่   >> หน้าแรก >> Catalog โปรโมชั่นมือถือ >> หน้ารายละเอียด โปรโมชั่น ซิมแบบเติมเงิน โปรหวานคุ้มกว่าใคร ทั้ง 2ซิม  ( TrueMove H : ทรูมูฟ เอช )


โปรโมชั่น ซิมแบบเติมเงิน โปรหวานคุ้มกว่าใคร ทั้ง 2ซิม  ( TrueMove H : ทรูมูฟ เอช)


 


 

รายละเอียดโปรโมชั่น ซิมแบบเติมเงิน โปรหวานคุ้มกว่าใคร ทั้ง 2ซิม

  ผู้ให้บริการ (เครือข่าย) ทรูมูฟ เอช (TrueMove H)
  ประเภทซิมการ์ด เหมาจ่ายรายเดือน
  ประเภทการใช้ อื่นๆ
 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

สิทธิพิเศษเมื่อเปิดใช้บริการทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน
ข้อกำหนดและเงื่อนไข “โปรโมชั่น หวานทั้งวันทั้งคืน”
สำหรับผู้ใช้บริการเลขหมายใหม่ โทรสัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟเอช ของบริษัท เรียลมูฟจำกัด ในนามบุคคลธรรมดาในระบบเติมเงินในรายการส่งเสริมการขาย ซิมทรูมูฟเอช แบบเติมเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 มิถุนายน 2556
โทรออกทุกเครือข่าย 10 นาที ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่จดทะเบียนเปิดใช้บริการ
3G+/EDGE/Gprs รวมจำนวน 90 เมกะไบท์ ภายในระยะเวลา 60 วัน 
อัตราค่าบริการในรายการส่งเสริมการขายซิมทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน
โทรออกทุกเครือข่าย นาทีละ 75 สตางค์ ตลอด 24 ชั่วโมง
ส่งข้อความสั้น (SMS) ข้อความละ 2 บาท
ส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ครั้งละ 5 บาท
3G+/EDGE/GPRS  กิโลไบท์ละ 0.001 บาท เศษของกิโลไบท์คิดเป็นหนึ่งกิโลไบท์ (3G+ ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps.)
Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps. นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข “โปรโมชั่น หวานกลางวัน”
รายการส่งเสริมการขาย “โปรโมชั่น หวานกลางวัน” สำหรับผู้ใช้“ซิมทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน” ที่สมัครใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) ในนามบุคคลธรรมดา ในระบบเติมเงิน  ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 มิถุนายน 2556
โทรออกทุกเครือข่าย 10 นาที ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่จดทะเบียนเปิดใช้บริการ
3G+/EDGE/Gprs รวมจำนวน 90 เมกะไบท์ ภายในระยะเวลา 60 วัน 
อัตราค่าใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายซิมทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน 

โทรออก ทุกเครือข่าย

ช่วงเวลา 05.00 น. – 16.59 น. นาทีละ 49 สตางค์

ช่วงเวลา 17.00 น. – 04.59 น. นาทีละ 99 สตางค์

ส่งข้อความสั้น SMS      ข้อความละ 2  บาท
ส่งข้อความมัลติมีเดีย MMS ครั้งละ 5 บาท
3G+/EDGE/GPRS  กิโลไบท์ละ 0.001 บาท เศษของกิโลไบท์คิดเป็นหนึ่งกิโลไบท์ (3G+ ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps.)
Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps. นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข “โปรโมชั่น คุ้มทุกค่าย”
รายการส่งเสริมการขาย “โปรโมชั่น คุ้มทุกค่าย”สำหรับผู้ใช้ “ซิมทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน” ที่สมัครใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอชของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) ในนามบุคคลธรรมดา ในระบบเติมเงิน  ตั้งแต่วันที่ 1  ถึง 30 มิถุนายน 255
โทรออกทุกเครือข่าย 10 นาที ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่จดทะเบียนเปิดใช้บริการ
3G+/EDGE/Gprs รวมจำนวน 90 เมกะไบท์ ภายในระยะเวลา 60 วัน 
อัตราค่าใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายซิมทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน   
โทรออก ทุกเครือข่าย  ตลอด 24 ชั่วโมงนาทีแรก 2 บาท และนาทีต่อไปนาทีละ 50 สตางค์ 
ส่งข้อความมัลติมีเดีย MMS ครั้งละ 5 บาท
3G+/EDGE/GPRS  กิโลไบท์ละ 0.001 บาท เศษของกิโลไบท์คิดเป็นหนึ่งกิโลไบท์ (3G+ ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps.)
Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps. นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

รายการส่งเสริมการขาย ซิมทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน สำหรับู้สมัครใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (เรียลมูฟ) ในนามบุคคลธรรมดาในระบบเติมเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2556 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเรียลมูฟ l ผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการข้างต้น จะมีค่าใช้จ่าย ก.) ค่าซิมการ์ด (ซิมทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน) ในราคา 69 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)และ ข) ค่าใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายซิมทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน ในอัตรา ดังนี้ l ซิมหวานทั้งวัน ทั้งคืน โทรออก ทุกเครือข่าย นาทีละ 99 สตางค์ l ซิมคุ้มทุกค่ายโทรออกทุกเครือข่าย นาทีแรก 2บาท นาทีถัดไป นาทีละ 50 สตางค์ l ค่าบริการโทรออกคิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีที่คิดเป็นหนึ่งนาที l ส่งข้อความสั้น (SMS) ข้อความละ 2 บาท l ส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS)ครั้งละ 5 บาท l 3G/EDGE/GPRS กิโลไบต์ละ 0.002 บาท เศษของกิโลไบต์คิดเป็นหนึ่งนาที (3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps.) l WiFi ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps. นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาทีอัตราค่าบริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม l ทุกครั้งที่มีการใช้บริการดังนี้ 1. เติมเงินที่มูลค่าตั้งแต่ 10 บาทขึ้นไป หรือ 2. โทรออก, ส่ง MMS, ใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS/WiFi วันใช้งานเติมจะถูกตัดทิ้งทั้งหมด และ ผู้ใช้บริการจะได้รับวันใช้งานใหม่แทนเป็นจำนวน 60 วัน l รายการส่งเสริมรายการนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 l รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เรียลมูฟกำหนดผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ www.truemove-h.com และสำหรับการตั้งค่าเชื่อต่อระบบ 3G ที่ www.truemove-h.com/apn หรือทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1331 หรือ สอบถามพนักงานขาย

     

     หมายเหตุ :
โปรโมชั่นมือถืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขณ.วันที่ท่านได้ชมข้อมูลเพื่ิอให้ท่านได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ณ. ปัจจุบัน กรุณาสังเกตุวันที่ในการอัพเดทข้อมูลและโปรดสอบถามข้อมูลจากผู้ให้บริการอีกครั้งก่อนตัดสินใจใช้บริการ


อัฟเดทวันที่ : 25/6/2556 ต้องการบทความไปลงติดต่อ info@thaimobilecenter.com
       แสดงความคิดเห็นที่นี่่
  ชื่อของคุณ   (สมาชิกlogin ที่นี่) / สมัครสมาชิก
  
  ข้อความ
 
 
           Tags | More Smiles
  ใส่ปี พ.ศ. ปัจจุบัน   ใส่เฉพาะปี พ.ศ. 4 ตัวเท่านั้น
 
   

อัมรินทร์   (Guest)
 
 ความคิดเห็นที่ 1      Quote
ผมจะสมัคร โปรโมชั่น ซิมแบบเติมเงิน ต้องกดหมายเลขอะไรครับ

 โพสต์เมื่อ 05/04/2015  เวลา 19:35      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  
    Catalog มือถือ     market     Review มือถือ       Price ราคามือถือ     forum
Catalog มือถือ
Catalog มือถือ Nokia
Catalog มือถือ Samsung
Catalog มือถือ SonyEricsson
Catalog มือถือ i-mobile
Catalog มือถือ LG
Catalog มือถือ BlackBerry
ลงประกาศสินค้ามือถือ
สมัครสมาชิก
หน้าแรกตลาดซื้อขายมือถือ
 
หน้าแรกรีวิว
รีวิว มือถือ Nokia
รีวิว มือถือ Samsung
รีวิว มือถือ Motorola
รีวิว มือถือ LG
 

ราคามือถือ
ราคามือถือ Nokia
ราคามือถือ Samsung
ราคามือถือ Sony Ericsson
ราคามือถือ i-mobile
ราคามือถือ LG
ราคามือถือ BlackBerry
หน้าแรก cafe
Nokia club
ตั้งหัวข้อใหม่
 

© Copyright all rights reserved : ThaiMobileCenter.com