ตอนนี้คุณอยู่ที่   >> หน้าแรก >> Catalog โปรโมชั่นมือถือ >> หน้ารายละเอียด โปรโมชั่น สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ 4G  ( TrueMove H : ทรูมูฟ เอช )


โปรโมชั่น สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ 4G  ( TrueMove H : ทรูมูฟ เอช)


 


 

รายละเอียดโปรโมชั่น สมาร์ทโฟนราคาพิเศษ 4G

  ผู้ให้บริการ (เครือข่าย) ทรูมูฟ เอช (TrueMove H)
  ประเภทซิมการ์ด เหมาจ่ายรายเดือน
  ประเภทการใช้ สมาร์ทโฟน
 

ค่าบริการส่วนเกินแพ็กเกจ : ค่าโทร 1.80 บาท/นาที คิดตามจริงเป็นนาที SMS 2 บาท/ข้อความ, MMS 5 บาท/ครั้ง
ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ใช้ 4G ได้ที่ความเร็วสูงสุก 100 เมกะบิตต่อวินาที Mbps. และ 3G ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที Mbps. ตามปริมาณที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับสามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G
รับค่าโทรทุกเครือข่ายฟรี 100 นาที นาน 3 เดือน เฉพาะที่งาน Thailand Mobile Expo 7-10 พ.ค. 2558

ค่าบริการส่วนเกินแพ็กเกจ : ค่าโทร 1.25 บาท/นาที, SMS 2 บาท/ข้อความ MMS 5 บาท/ครั้ง
ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ใช้ 4G ได้ที่ความเร็วสูงสุก 100 เมกะบิตต่อวินาที Mbps. และ 3G ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที Mbps. ตามปริมาณที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับสามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G
ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิพิเศษทรูการ์ดได้ถึง 31 พ.ค. 58
รับค่าโทรทุกเครือข่ายฟรี 100 นาที นาน 3 เดือน เฉพาะที่งาน Thailand Mobile Expo 7-10 พ.ค. 2558

ค่าบริการส่วนเกินแพ็กเกจ : ค่าโทร 1.25 บาท/นาที, SMS 2 บาท/ข้อความ, MMS 5 บาท/ครั้ง
ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ใช้ 4G ได้ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที Mbps. และ 3G ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที Mbps. ตามปริมาณที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับสามารถสอบได้ที่  www.truemove-h.com/4G
เงื่อนไข
ระยะสัญญา 10 เดือน
ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าบริการรายเดือนล่งหน้าจะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าแพ็กเกจ 4G iSmart หรือ 4G iNet ตามจำนวนเดือนที่กำหนด
กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการก่อนระยะสัญญาบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนส่วนลดค่าเครื่องตามที่ลูกค้าได้รับ
ราคาเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบราคาก่อนซื้อ ณ จุดขาย
สินค้ามีจำนวนจำกัด

ค่าบริการส่วนเกินแพ็กเกจ : ค่าโทร 1.25 บาท/นาที, SMS 2 บาท/ข้อความ MMS 5 บาท/ครั้ง
ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ใช้ 4G ได้ที่ความเร็วสูงสุก 100 เมกะบิตต่อวินาที Mbps. และ 3G ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที Mbps. ตามปริมาณที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับสามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G
ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิพิเศษทรูการ์ดได้ถึง 31 พ.ค. 58
รับค่าโทรทุกเครือข่ายฟรี 100 นาที นาน 3 เดือน เฉพาะที่งาน Thailand Mobile Expo 7-10 พ.ค. 2558

ค่าบริการส่วนเกินแพ็กเกจ : ค่าโทร 1.25 บาท/นาที, SMS 2 บาท/ข้อความ MMS 5 บาท/ครั้ง
ผู้ใช้บริการส่วนลดค่าบริการรายเดือน 100 บาท นาน 6 เดือน สำหรับแพ็กเกจ 3G Smartphone 399 ส่วนลดค่าบริการรายเดือน 150 บาท นาน 6 เดือน สำหรับแพ็กเกจ 3G Smartphone 599 และ 3G Smartphone 899 ส่วนลดบริการรายเดือน 500 บาท นาน 6 เดือน สำหรับแพ็กเกจ 3G Smartphone 1499 **ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานโทรฟรีในช่วงเวลาที่กำหนดต่อเนื่องสูงสุดไม่เกิน 30 นาที ไม่มีการตัดสาย หลังจากนั้นนาทีที่ 31 เป็นต้นไป คิดค่าบริการในอัตรา 1.25 บาท/ นาที, เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที 
***ผู้ใช้บริการรับสิทธิ์ใช้ 3GlEDGElGPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที Mbps. ตามปริมาณที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริหาร
รับค่าโทรทุกเครือข่ายฟรี 100 นาที นาน 3 เดือน เฉพาะที่งาน Thailand Mobile Expo 7-10 พ.ค. 2558

ค่าบริการส่วนเกินแพ็กเกจ : ค่าโทร 1.80 บาท/นาที, SMS 2 บาท/ข้อความ MMS 5 บาท/ครั้ง
ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ใช้ 4G ได้ที่ความเร็วสูงสุก 100 เมกะบิตต่อวินาที Mbps. และ 3G ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที Mbps. ตามปริมาณที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับสามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G
รับค่าโทรทุกเครือข่ายฟรี 100 นาที นาน 3 เดือน เฉพาะที่งาน Thailand Mobile Expo 7-10 พ.ค. 2558

ค่าบริการส่วนเกินแพ็กเกจ : ค่าโทร 1.25 บาท/นาที, SMS 2 บาท/ข้อความ MMS 5 บาท/ครั้ง
ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ใช้ 4G ได้ที่ความเร็วสูงสุก 100 เมกะบิตต่อวินาที Mbps. และ 3G ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที Mbps. ตามปริมาณที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับสามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G
ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิพิเศษทรูการ์ดได้ถึง 31 พ.ค. 58
รับค่าโทรทุกเครือข่ายฟรี 100 นาที นาน 3 เดือน เฉพาะที่งาน Thailand Mobile Expo 7-10 พ.ค. 2558

ค่าบริการส่วนเกินแพ็กเกจ : ค่าโทร 1.25 บาท/นาที, SMS 2 บาท/ข้อความ MMS 5 บาท/ครั้ง
โทรในเครือข่ายทรูมูฟ เอชได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ครั้งละไม่เกิน 60 นาที ภายในช่วงเวลาตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 17.00 น.
ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์  3GlEDGElGPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที Mbps. หลังจากนั้นใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวานาที Kbps.
WiFi ความเร็วสูงสุด 200 Mbps. ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ WiFi By Truemove H ได้ที่ www.truemove-h.com/wifi 
ฟรีเน็ตสำหรับดูทรูวิชั่นส์แอนิแวร์ แอพพลิเคชั่น ฟรีกว่า 90 ช่อง จำนวน 1 กิกะไบต์ GB นาน 12 เดือน
รับค่าโทรทุกเครือข่ายฟรี 100 นาที นาน 3 เดือน เฉพาะที่งาน Thailand Mobile Expo 7-10 r.8. 2558

ค่าใช้บริการ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าโทร 1 บาท/นาที คิดตามจริงเป็นวินาที 3GlEDGElGPRS 1 บาท/เมกะไบท์ SMS 2 บาท/ข้อความ MMS 3 บาท/ครั้ง WiFi 1 บาท/นาที
รับโบนัสค่าโทรในเครือข่ายและเน็ตฟรี มูลค่าเท่ากับยอดเงินที่เต็มๆทุกครั้ง จนครบ 1590 บาท หรือภายใน 12 เดือน แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน ตรวจสอบยอดโบนัสคงเหลือได้ที่ กด*510*22#
อัตราค่าใช้บริการจากโบนัส รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าโทร 2 บาท/นาที คิดตามจริงเป็นวินาที 3GlEDGElGPRS บาท/ข้อความ MMS 2 บาท/ครั้ง
เมื่อมียอดเติมเงินครบ 200 บาท ต่อเดือน รับสิทธิ์เล่น Line และ Facebook ฟรีอย่างต่อเนื่อง นาน 30 วัน พร้อมรับสิทธิ์ดูทีวีผ่านแอฟฟลิเคชั่น ทรูวิชั่น แอนิแวร์ ฟรีจำนวน 1 GB นาน 30 วัน รับสิทธิ์ได้นานสูงสุด 12 เดือน

ค่าบริการส่วนเกินแพ็กเกจ : ค่าโทร 1.25 บาท/นาที, SMS 2 บาท/ข้อความ MMS 5 บาท/ครั้ง
ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์  3GlEDGElGPRS ได้ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที Mbps. หลังจากนั้นใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวานาที Kbps.
WiFi ความเร็วสูงสุด 200 Mbps. ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ WiFi By Truemove H ได้ที่ www.truemove-h.com/wifi 
ฟรีเน็ตสำหรับดูทรูวิชั่นส์แอนิแวร์ แอพพลิเคชั่น ฟรีกว่า 90 ช่อง จำนวน 1 กิกะไบต์ GB นาน 12 เดือน
รับค่าโทรทุกเครือข่ายฟรี 100 นาที นาน 3 เดือน เฉพาะที่งาน Thailand Mobile Expo 7-10 r.8. 2558

ค่าใช้บริการ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าโทร 1 บาท/นาที คิดตามจริงเป็นวินาที 3GlEDGElGPRS 1 บาท/เมกะไบท์ SMS 2 บาท/ข้อความ MMS 3 บาท/ครั้ง WiFi 1 บาท/นาที
รับโบนัสค่าโทรในเครือข่ายและเน็ตฟรี มูลค่าเท่ากับยอดเงินที่เต็มๆทุกครั้ง จนครบ 1590 บาท หรือภายใน 12 เดือน แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน ตรวจสอบยอดโบนัสคงเหลือได้ที่ กด*510*22#
อัตราค่าใช้บริการจากโบนัส รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าโทร 2 บาท/นาที คิดตามจริงเป็นวินาที 3GlEDGElGPRS บาท/ข้อความ MMS 2 บาท/ครั้ง
เมื่อมียอดเติมเงินครบ 200 บาท ต่อเดือน รับสิทธิ์เล่น Line และ Facebook ฟรีอย่างต่อเนื่อง นาน 30 วัน พร้อมรับสิทธิ์ดูทีวีผ่านแอฟฟลิเคชั่น ทรูวิชั่น แอนิแวร์ ฟรีจำนวน 1 GB นาน 30 วัน รับสิทธิ์ได้นานสูงสุด 12 เดือน

     

     หมายเหตุ :
โปรโมชั่นมือถืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขณ.วันที่ท่านได้ชมข้อมูลเพื่ิอให้ท่านได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ณ. ปัจจุบัน กรุณาสังเกตุวันที่ในการอัพเดทข้อมูลและโปรดสอบถามข้อมูลจากผู้ให้บริการอีกครั้งก่อนตัดสินใจใช้บริการ


อัฟเดทวันที่ : 14/5/2558 ต้องการบทความไปลงติดต่อ info@thaimobilecenter.com
       แสดงความคิดเห็นที่นี่่
  ชื่อของคุณ   (สมาชิกlogin ที่นี่) / สมัครสมาชิก
  
  ข้อความ
 
 
           Tags | More Smiles
  ใส่ปี พ.ศ. ปัจจุบัน   ใส่เฉพาะปี พ.ศ. 4 ตัวเท่านั้น
 
   
    Catalog มือถือ     market     Review มือถือ       Price ราคามือถือ     forum
Catalog มือถือ
Catalog มือถือ Nokia
Catalog มือถือ Samsung
Catalog มือถือ SonyEricsson
Catalog มือถือ i-mobile
Catalog มือถือ LG
Catalog มือถือ BlackBerry
ลงประกาศสินค้ามือถือ
สมัครสมาชิก
หน้าแรกตลาดซื้อขายมือถือ
 
หน้าแรกรีวิว
รีวิว มือถือ Nokia
รีวิว มือถือ Samsung
รีวิว มือถือ Motorola
รีวิว มือถือ LG
 

ราคามือถือ
ราคามือถือ Nokia
ราคามือถือ Samsung
ราคามือถือ Sony Ericsson
ราคามือถือ i-mobile
ราคามือถือ LG
ราคามือถือ BlackBerry
หน้าแรก cafe
Nokia club
ตั้งหัวข้อใหม่
 

© Copyright all rights reserved : ThaiMobileCenter.com