ตอนนี้คุณอยู่ที่   >> หน้าแรก >> Catalog โปรโมชั่นมือถือ >> หน้ารายละเอียด โปรโมชั่น BlackBerry แบบเติมเงิน  ( TrueMove : ทรูมูฟ )


โปรโมชั่น BlackBerry แบบเติมเงิน  ( TrueMove : ทรูมูฟ)


 


 

รายละเอียดโปรโมชั่น BlackBerry แบบเติมเงิน

  ผู้ให้บริการ (เครือข่าย) ทรูมูฟ (TrueMove)
  ระยะเวลารับสมัคร (จดทะเบียน) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553
  ระยะเวลาโปรโมชั่น (ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้) ยังไม่กำหนดวันสิ้นสุดโปรโมชั่น
  ประเภทซิมการ์ด เติมเงิน
  ประเภทการใช้ ออนไลน์/โซเชียลเน็ตเวิร์ค
  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • 1. แพ็กเกจบริการแบล็คเบอร์รี่ นี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟ ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดา โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกสมัครใช้แพ็กเกจบริการแบล็คเบอร์รี่นี้เพิ่มเติมจากรายการส่งเสริมการขายในระบบเติมเงินใด ๆ ที่ทรูมูฟนำออกให้บริการในท้องตลาด ณ ขณะนี้ (ยกเว้นรายการส่งเสริมการขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.) ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
 • 2. วิธีการสมัครใช้บริการแพ็กเกจบริการแบล็คเบอร์รี่ : ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสมัครใช้แพ็กเกจบริการแบล็คเบอร์รี่ แพ็กเกจใดแพ็กเกจหนึ่งตามที่ระบุด้านล่างนี้ได้ โดยส่งข้อความสั้น (SMS) ไปยังหมายเลข 92323 (ไม่คิดค่าบริการ) ต่อจากนั้นพิมพ์ข้อความตามที่ระบุในแต่ละแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ ดังนี้
  - 2.1 แพ็กเกจบริการแบล็คเบอร์รี่ 3 วัน พิมพ์ BB3
  - 2.2 แพ็กเกจบริการแบล็คเบอร์รี่ 7 วัน พิมพ์ BB7
  - 2.3 แพ็กเกจบริการแบล็คเบอร์รี่ 30 วัน พิมพ์ BB30 ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการแบล็คเบอร์รี่ตามแพ็กเกจที่เลือกสมัครได้นับตั้งแต่ได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการแล้ว นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยังจะได้รับข้อความ (SMS) แจ้งข้อมูลการเปิดแพ็กเกจบริการฯ, วันหมดอายุแพ็คเกจบริการฯ และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย
 • 3. อัตราค่าใช้บริการแพ็กเกจบริการแบล็คเบอร์รี่ มีรายละเอียดดังนี้ - แพ็กเกจบริการแบล็คเบอร์รี่ 3 วัน : คิดอัตราค่าใช้บริการ 60 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการแบล็คเบอร์รี่ ไม่จำกัดจำนวนการใช้งาน ผ่าน APN ของ BlackBerry.net เป็นระยะเวลานาน 3 วัน ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการในแพ็กเกจนี้เป็นต้นไป จนถึงเวลา 23.00 น. ของวันที่ 3 (สาม) ของการใช้บริการ - แพ็กเกจบริการแบล็คเบอร์รี่ 7 วัน : คิดอัตราค่าใช้บริการ 140 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการแบล็คเบอร์รี่ ไม่จำกัดจำนวนการใช้งาน ผ่าน APN ของ BlackBerry.net เป็นระยะเวลานาน 7 วัน ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการในแพ็กเกจนี้เป็นต้นไป จนถึงเวลา 23.00 น. ของวันที่ 7 (เจ็ด) ของการใช้บริการ - แพ็กเกจบริการแบล็คเบอร์รี่ 30 วัน : คิดอัตราค่าใช้บริการ 599 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการแบล็คเบอร์รี่ ไม่จำกัดจำนวนการใช้งาน ผ่าน APN ของ BlackBerry.net เป็นระยะเวลานาน 30 วัน ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการในแพ็กเกจนี้เป็นต้นไป จนถึงเวลา 23.00 น. ของวันที่ 30 (สามสิบ) ของการใช้บริการ
 • 4. เงื่อนไขการสมัครใช้แพ็กเกจบริการแบล็คเบอร์รี่
  - 4.1 ผู้ใช้บริการรับและตกลงว่า การเติมเงินเพื่อซื้อบริการแพ็กเกจตามข้อ 3 นี้เป็นการซื้อเหมาทั้งแพ็กเกจ เมื่อสมัครซื้อบริการแพ็กเกจและเมื่อผู้ใช้บริการได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 วรรคท้ายแล้ว ให้ถือว่าได้ซื้อบริการทั้งแพ็กเกจ และ ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอคืนเงินค่าใช้บริการ แลก คืน หรือเปลี่ยนสิทธิดังกล่าวเป็นเงิน หรือเป็นของอื่นใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะได้ใช้บริการครบตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่
  - 4.2 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการใช้บริการแบล็คเบอร์รี่ เป็นบริการเสริม ที่ต้องสั่งซื้อเพิ่มเติมจากรายการส่งเสริมการขายในระบบเติมเงินที่มีอยู่ในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ใช้บริการจะใช้สิทธิในบริการแบล็คเบอร์รี่ได้ตราบเท่าที่สิทธิในการใช้บริการในรายการส่งเสริม การขายในระบบเติมเงินยังคงอยู่และใช้ได้ในขณะนั้น
  - 4.3 ระหว่างระยะเวลาการใช้แพ็กเกจบริการแบล็คเบอร์รี่ ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้แพ็กเกจบริการแบล็คเบอร์รี่ข้างต้นนี้เพิ่มเติมได้ โดยระยะเวลาการใช้บริการจะนับต่อเนื่องจากแพ็คเกจที่ผู้ใช้บริการสมัครไว้ก่อนโดยอัตโนมัติ
 • 5. แพ็กเกจบริการแบล็คเบอร์รี่ นี้ เป็นแพ็กเกจบริการสำหรับการใช้บริการภายในประเทศไทยเท่านั้น ไม่รวมถึงการนำไปใช้ หรือการใช้บริการในต่างประเทศแต่อย่างใด
 • 6. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการแพ็กเกจบริการแบล็คเบอร์รี่ข้างต้นนี้ ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิการใช้บริการดังต่อไปนี้แบบไม่จำกัดจำนวนการใช้งาน
  - 6.1 Push e-mail (สูงสุดถึง 10 accounts)
  - 6.2 Applications ต่างๆ เฉพาะที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้บริการ BlackBerry เท่านั้น (ไม่รวมถึง Applications ที่พัฒนาโดยบุคคลที่สาม)
  - 6.3 ใช้บริการท่อง Internet ผ่านเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ BlackBerry ของผู้ใช้บริการ
 • 7. การใช้งานดังต่อไปนี้ ไม่รวมอยู่ในการให้แพ็กเกจบริการแบล็คเบอร์รี่ ข้างต้นนี้ • WAP browser • Internet tethering • Streaming • Data usage on 3rd party applications • Multimedia messaging services (MMS)
 • 8. แพ็กเกจบริการแบล็คเบอร์รี่ นี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับ รายการส่งเสริมการขายทรูไลฟ ฟรีวิว, SSK, ATB4 และบริการทรู มูฟแบบรายเดือน
 • 9. หากระยะเวลาการใช้แพ็กเกจบริการฯ ตามที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้สิ้นสุดลงแล้ว และผู้ใช้บริการมีความประสงค์ใช้แพ็กเกจบริการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปอีก ผู้ใช้บริการต้องสมัครใช้แพ็กเกจบริการแบล็คเบอร์รี่ใหม่ทุกครั้ง
 • 10. สิทธิใด ๆ ในแพ็กเกจบริการแบล็คเบอร์รี่ ข้างต้นนี้ทั้งหมด ไม่สามารโอนสิทธิไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 • 11. ทรูมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกให้บริการแพ็กเกจบริการแบล็คเบอร์รี่ ข้างต้นนี้ได้โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทางที่ทรูมูฟพิจารณาเห็นสมควร
 • 12. ทรูมูฟขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกแพ็กเกจบริการแบล็คเบอร์รี่นี้ ในกรณีที่มีการประกาศใช้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอัตราต่างๆ เนื่องมาจากคำสั่งและ/หรือ นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทรูมูฟขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการข้างต้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นการล่วงหน้า
 • 13. บริการแบล็คเบอร์รี่ ให้บริการโดยบริษัท Research In Motion (RIM) ดังนั้น เงื่อนไขในการให้บริการจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของทางบริษัท Research In Motion
 •   ค่าใช้จ่ายและโปรโมชั่นการใช้งานฟร  
    ค่าใช้จ่ายรายเดือน ไม่มี
    โทรฟรี ไม่มี
    ฟรี SMS ไม่มี
    ฟรี MMS ไม่มี
    ฟรี GPRS ฟรี
    อัตราคิดเงินในโปรโมชั่น  
    จำนวนเบอร์คนสนิท ไม่มี
    ค่าโทรเบอร์คนสนิท ไม่มี
    ค่าโทรในเครือข่าย ทรูมูฟ (TrueMove) ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นหลักที่ใช้งานอยู่
    ช่วงเวลาพิเศษ ไม่มี
    ค่าโทรช่วงเวลาพิเศษ ไม่มี
    SMS ในโปรโมชั่น ข้อความละ 3 บาท
    MMS ในโปรโมชั่น ข้อความละ 5 บาท
    GPRS ในโปรโมชั่น ฟรี
    บริการเสริมอื่นๆ ในโปรโมชั่น
 • Unlimited 3G, EDGE และ GPRS
 • ใช้งาน BBM, Facebook, Email และ Internet ได้ฟรี (3, 7 หรือ 30 วัน ตามแต่แพ็คเกจที่สมัครไว้)
 •   อัตราคิดเงินนอกโปรโมชั่น  
    ค่าโทรนอกเครือข่าย ทรูมูฟ (TrueMove) ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นหลักที่ใช้งานอยู่
    ค่าโทรนอกเวลาพิเศษ ไม่มี
    SMS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    MMS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    GPRS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    บริการเสริมอื่นๆ นอกโปรโมชั่น ไม่มี

   
 • True Move Care หมายเลข 1331
 • True Move Shop ทั่วประเทศ
 • www.truemove.com


 • หมายเหตุ : โปรโมชั่นมือถืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขณ.วันที่ท่านได้ชมข้อมูลเพื่ิอให้ท่านได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ณ. ปัจจุบัน กรุณาสังเกตุวันที่ในการอัพเดทข้อมูลและโปรดสอบถามข้อมูลจากผู้ให้บริการอีกครั้งก่อนตัดสินใจใช้บริการ


  อัฟเดทวันที่ : 7/6/2553 ต้องการบทความไปลงติดต่อ info@thaimobilecenter.com         แสดงความคิดเห็นที่นี่่
    ชื่อของคุณ   (สมาชิกlogin ที่นี่) / สมัครสมาชิก
    
    ข้อความ
   
   
             Tags | More Smiles
    ใส่ปี พ.ศ. ปัจจุบัน  
   
     

  ไม่ต้องรุ้หรอก  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 33      Quote

  โคตรแพงอ่ะ

   โพสต์เมื่อ 14/07/2013  เวลา 18:01      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  smile file  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 32      Quote
  แพงมาก

   โพสต์เมื่อ 11/07/2013  เวลา 21:07      โหวตให้   โหวตลบ  

  Smiley  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 31      Quote
  เอิ่มมมม... โปรฯ BB แพงไปไม๊ค้ะ ?

   โพสต์เมื่อ 13/11/2012  เวลา 15:13      โหวตให้   โหวตลบ  

  ห่วยไปละ  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 30      Quote
  ย้ายค่ายกันเถอะเรา

   โพสต์เมื่อ 06/11/2012  เวลา 17:25      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  Noname  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 29      Quote
  ทำมัยโปรของระบบเติมเงินมันแพงงี้


   โพสต์เมื่อ 29/09/2012  เวลา 00:01      โหวตให้   โหวตลบ  

  เรานี่แหละ !  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 28      Quote
  ทรูมูฟกากจังค่ะ
  ใช้ทรูมูฟอยู่ตั้งแต่ป.4 ตอนนี้อยู่ม.3 แล้ว ไม่อยากเปลี่ยนเลย
  อยากให้ช่วยปรับปรุงเรื่องสัญญาณนะ ส่งไม่ไป !

   โพสต์เมื่อ 04/09/2012  เวลา 16:57      โหวตให้   โหวตลบ  

  gigslick  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 27      Quote
  ก็สมัครได้นี่่ มันไม่ต้องรอรับ sms ยืนยันหรอก
  ลองเข้าบีบีเอ็ม มันก็ใช้ได้แล้วววว จะนั่งรอ sms ทำไม

   โพสต์เมื่อ 23/08/2012  เวลา 18:35      โหวตให้   โหวตลบ  

  อด้่า  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 26      Quote


   โพสต์เมื่อ 19/08/2012  เวลา 09:21      โหวตให้   โหวตลบ  

  Kitty  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 25      Quote
  คิดผิดที่ใช้ทรู อยากกับไปใช้ค่ายเดิม

   โพสต์เมื่อ 30/06/2012  เวลา 12:35      โหวตให้   โหวตลบ  

  นน  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 24      Quote
  โทรไปถาม1331 สิ

   โพสต์เมื่อ 04/05/2012  เวลา 14:34      โหวตให้   โหวตลบ  

  tu  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 23      Quote
  สมัครโปร ทรูไม่ได้ ทำงัยอ่ ใช้เเบบเติมเงิน

   โพสต์เมื่อ 17/01/2012  เวลา 08:43      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  159900  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 22      Quote


   โพสต์เมื่อ 26/12/2011  เวลา 19:26      โหวตให้   โหวตลบ  

  ngammii  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 20      Quote
  คือเราจะยกเลิก BBM เพราะสมัครผิดอ่าค่ะ ! ต้องทำยังไงอ่าค่ะ ?
  จะเปลี่ยนเป็น Chat+socail อ่าค่ะ ต้องทำยังไง ?

   โพสต์เมื่อ 29/10/2011  เวลา 21:11      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  Truemove  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 19      Quote
  "BBM149 ถูกที่สุดจากทรูมูฟตอนนี้ครับ

  รายละเอียดบริการ: ผู้ใช้บริการทรูมูฟ
  สามารถใช้บริการแพ็คเกจ BBM149 ได้โดยพิมพ์ BBM แล้วส่ง SMS ไปที่ 92323.
  ราคาแพ็คเกจ: 149 บาท / เดือน.
  บริการที่ได้รับ: แชทBB ไม่กำจัด + ค่าโทร 60 นาที + SMS 25 ครั้ง ในระยะเวลา 30 วัน."

   โพสต์เมื่อ 26/10/2011  เวลา 04:04      โหวตให้   โหวตลบ  

  bim  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 18      Quote
  อยากคุยและรู้จักหลายๆๆๆเรื่อง

   โพสต์เมื่อ 03/10/2011  เวลา 17:08      โหวตให้   โหวตลบ  

  เหก่ส่  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 16      Quote
  ทรู แม่ง กาก

   โพสต์เมื่อ 07/09/2011  เวลา 21:36      โหวตให้   โหวตลบ  

  ปัทมา กีบา  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 15      Quote
  สัญญาณไม่ดีเท่าไรนะ


   โพสต์เมื่อ 06/07/2011  เวลา 23:59      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  jj  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 14      Quote
  โด่วว ใช้ไม่ได้เหมือนกัน : (

   โพสต์เมื่อ 13/06/2011  เวลา 19:15      โหวตให้   โหวตลบ  

  kao  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 13      Quote
  ขอตอบความคิดเห็นที่ 8 ค่ะ ใช่เป็นเหมือนกันเลยค่ะ น่าเบื่อมาก

   โพสต์เมื่อ 24/04/2011  เวลา 09:36      โหวตให้   โหวตลบ  

  kao  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 12      Quote
  โอ้ย!!! สมัคร แล้วทำไมไม่เห็นจะได้เลย เบื่อๆๆๆ เซ็ง!!! โว้ยยย

   โพสต์เมื่อ 24/04/2011  เวลา 09:34      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  amp  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 11      Quote
  สรุปได้ไหมนี่ พรุ่งนี้จะสมัครและนะ ไม่ได้สมัคร BB กินตังเรื่อย

   โพสต์เมื่อ 31/03/2011  เวลา 20:50      โหวตให้   โหวตลบ  

  new  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 10      Quote
  ไหมไม่ได้อะ

   โพสต์เมื่อ 27/02/2011  เวลา 19:53      โหวตให้   โหวตลบ  

  กระแต  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 9      Quote
  ซะงั้น
  จาสมัครสะหน่อย
  ไม่เอาและ

   โพสต์เมื่อ 26/02/2011  เวลา 20:16      โหวตให้   โหวตลบ  

  ก้อย  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 8      Quote
  สมัครไปแล้วทำไมใช้อะไรไม่ได้เลยละ แถมบอกว่าโทรศัพท์ไม่ลองรับอีก งงอะ

   โพสต์เมื่อ 02/02/2011  เวลา 14:51      โหวตให้ (3)  โหวตลบ  

  lek  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 7      Quote
  สมัครไปแล้ว 70บาท 3วัน ตั้งแต่15.30หักเงินไปแล้ว แต่จนบัดนี้ตี3.00ยังไม่ได้รับsmsตอบกลับมาเลย นานขนาดนั้นเลยหรอคะ ทรูมูฟชี้แจงหน่อยคะ

   โพสต์เมื่อ 16/01/2011  เวลา 03:00      โหวตให้ (3)  โหวตลบ  

  soreve  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 6      Quote
  ยังใช้ได้อยู่รึป๊าวเนี่ย ?
  ทำไมโทรไป 1331 เขาบอกว่า

  3 วัน - 70 บาท
  7 วัน - 160 บาท โปรกด BB77 ส่งที่ 92323
  30 วัน - 199 บาท

  งงค๊ะงง !!

   โพสต์เมื่อ 13/01/2011  เวลา 15:07      โหวตให้ (2)  โหวตลบ  

  Css  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 5      Quote
  ยังสมัครได้อยู่มั้ยอ่ะ

   โพสต์เมื่อ 30/12/2010  เวลา 14:22      โหวตให้   โหวตลบ  

  55  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 4      Quote
  คัยรุ้บอกที

   โพสต์เมื่อ 13/12/2010  เวลา 19:08      โหวตให้   โหวตลบ  

  55  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 3      Quote
  สมักแล้วไม่เหนมีรัยเลย

   โพสต์เมื่อ 13/12/2010  เวลา 19:08      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  55  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 2      Quote


   โพสต์เมื่อ 13/12/2010  เวลา 19:07      โหวตให้   โหวตลบ  
      Catalog มือถือ     market     Review มือถือ       Price ราคามือถือ     forum
  Catalog มือถือ
  Catalog มือถือ Nokia
  Catalog มือถือ Samsung
  Catalog มือถือ SonyEricsson
  Catalog มือถือ i-mobile
  Catalog มือถือ LG
  Catalog มือถือ BlackBerry
  ลงประกาศสินค้ามือถือ
  สมัครสมาชิก
  หน้าแรกตลาดซื้อขายมือถือ
   
  หน้าแรกรีวิว
  รีวิว มือถือ Nokia
  รีวิว มือถือ Samsung
  รีวิว มือถือ Motorola
  รีวิว มือถือ LG
   

  ราคามือถือ
  ราคามือถือ Nokia
  ราคามือถือ Samsung
  ราคามือถือ Sony Ericsson
  ราคามือถือ i-mobile
  ราคามือถือ LG
  ราคามือถือ BlackBerry
  หน้าแรก cafe
  Nokia club
  ตั้งหัวข้อใหม่
   

  © Copyright all rights reserved : ThaiMobileCenter.com