ตอนนี้คุณอยู่ที่   >> หน้าแรก >> Catalog โปรโมชั่นมือถือ >> หน้ารายละเอียด โปรโมชั่น DTAC iPhone M  ( DTAC : ดีแทค )


โปรโมชั่น DTAC iPhone M  ( DTAC : ดีแทค)


 


 

รายละเอียดโปรโมชั่น DTAC iPhone M

  ผู้ให้บริการ (เครือข่าย) ดีแทค (DTAC)
  ระยะเวลารับสมัคร (จดทะเบียน) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 (สำหรับผู้ซื้อเครื่อง iPhone จากดีแทค)
  ระยะเวลาโปรโมชั่น (ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้) 24 รอบบิล
  ประเภทซิมการ์ด เหมาจ่ายรายเดือน
  ประเภทการใช้ ไอโฟน
  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบจดทะเบียนใหม่ และปัจจุบัน ประเภทบุคคลธรรมดา (ไม่รวมผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ) ที่ซื้อเครื่อง iPhone จากผู้ให้บริการ สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 โดยแสดงใบเสร็จรับเงิน พร้อมเครื่อง iPhone ให้กับพนักงานขายเพื่อสมัครขอรับสิทธิได้ในวันที่ซื้อเครื่อง iPhone
 • อัตราค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ ไม่รวมค่าบริการเสริมและค่าโทรส่วนเกิน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ iPhone M ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 580 บาท รับสิทธินาน 24 รอบบิล และจะได้รับสิทธิฟรีค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 6 เดือน (รอบบิลที่ 19 – 24) เมื่อใช้บริการต่อเนื่อง 18 รอบบิล
  - รับสิทธิโทรฟรี 250 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง
  - รับสิทธิการใช้บริการเสริม SMS ฟรี 300 ครั้ง/รอบบิล
  - รับสิทธิการใช้บริการเสริม MMS ฟรี 50 ครั้ง/รอบบิล
  - รับสิทธิการใช้บริการเสริม dtac internet ฟรีไม่จำกัด
 • อัตราค่าโทรส่วนเกินนาทีละ 1.50 บาท ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) ค่าบริการเสริม SMS ส่วนเกิน 2บาท/ครั้ง/เลขหมาย และ ค่าบริการเสริม MMS ส่วนเกิน 5 บาท/ครั้ง/เลขหมาย
 • สิทธิดังกล่างข้างต้นเฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น อัตราค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • สิทธิในการใช้บริการ dtac internet ดังกล่าวเป็นสิทธิการใช้งานบนเทคโนโลยี EDGE/GPRS เท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการสามารถสมัครรับสิทธิรายการส่งเสริมการขายนี้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  - หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้ จะสิ้นสุดทันที และไม่สามารถกลับมาสมัครใหม่ได้อีก
  - กรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจบริการเสริม SMS, MMS,หรือ dtac internet เพิ่มเติม ผู้ใช้บริการเสียสิทธิการใช้บริการเสริมฟรีตามแพ็กเกจหลักของ iPhone
 • อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการ Audio text บริการเลขหมายพิเศษบางเลขหมาย ค่าบริการเสริมอื่นๆ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าต่อบริการกรณีถูกระงับการให้บริการ, ค่าเปลี่ยนแพ็กเกจ เป็นต้น ค่าบริการดาวน์โหลดผ่านผู้ให้บริการแต่ละราย หากผู้ใช้บริการต้องการสมัครใช้บริการเสริม หรือบริการดาวน์โหลดอื่นๆ ผู้ใช้ต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ชัดเจนก่อนใช้บริการ
 • จำนวนสิทธิโทรฟรี และสิทธิใช้ฟรีบริการเสริม SMS MMS และ dtac internet ที่ใช้ไม่หมด ไม่สามารถยกไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ และไม่สามารถแลกหรือขอคืนเป็นเงินได้
 • สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัคร หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างรอบบิล บริษัทฯ จะคำนวณค่าบริการตามระยะเวลาการใช้บริการของรอบบิลนั้นๆ และในกรณีที่มีค่าใช้บริการเกินกว่าที่กำหนด ระบบจะคำนวณค่าใช้บริการส่วนเกินตามอัตราของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบันที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องมีสถานะปกติ ไม่อยู่ในสถานะระงับการใช้บริการชั่วคราว
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย MultiSIM ได้
 • ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดค่าบริการต่างๆ ที่ใช้ไปผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 • ตรวจสอบนาทีที่ใช้ไปและจำนวนบริการเสริม SMS, MMS และ dtac internet ที่ใช้ไป
  - *121*1# (ไม่คิดค่าบริการ)
  - บริการโทรศัพท์อัตโนมัติ *1888 (ไม่คิดค่าบริการ)
  - บริการออนไลน์ผ่านทาง http://wap.dtac.co.th/
 • ตรวจสอบจำนวนบริการเสริม SMS, MMS และ dtac internet ที่ใช้ไปผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร *1004 กด 8 (ไม่คิดค่าบริการ)
 • ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้บริการ อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบบริการ dtac internet ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญานของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ data roaming อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการนั้นๆ
 • เฉพาะการใช้งานเพื่อการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลเท่านั้น ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนดอย่างเคร่งครัด ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการได้หากตรวจสอบพบว่ามีการใช้งานที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง
 • ให้บริการโดย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107538000037 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 22-41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริการลูกค้า หรือ 1678 dtac call center
 •   ค่าใช้จ่ายและโปรโมชั่นการใช้งานฟร  
    ค่าใช้จ่ายรายเดือน 580 บาท
    โทรฟรี 250 นาที ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
    ฟรี SMS 300 ข้อความ
    ฟรี MMS 50 ข้อความ
    ฟรี GPRS ฟรีไม่จำกัด
    อัตราคิดเงินในโปรโมชั่น  
    จำนวนเบอร์คนสนิท ไม่มี
    ค่าโทรเบอร์คนสนิท ไม่มี
    ค่าโทรในเครือข่าย ดีแทค (DTAC) นาทีละ 1.5 บาท
    ช่วงเวลาพิเศษ ไม่มี
    ค่าโทรช่วงเวลาพิเศษ ไม่มี
    SMS ในโปรโมชั่น ข้อความละ 2 บาท
    MMS ในโปรโมชั่น ข้อความละ 5 บาท
    GPRS ในโปรโมชั่น ฟรีไม่จำกัด
    บริการเสริมอื่นๆ ในโปรโมชั่น
 • รับสิทธิการใช้บริการเสริม SMS ฟรี 300 ครั้ง/รอบบิล
 • รับสิทธิการใช้บริการเสริม MMS ฟรี 50 ครั้ง/รอบบิล
 • รับสิทธิการใช้บริการเสริม dtac internet ฟรีไม่จำกัด
 •   อัตราคิดเงินนอกโปรโมชั่น  
    ค่าโทรนอกเครือข่าย ดีแทค (DTAC) นาทีละ 1.5 บาท
    ค่าโทรนอกเวลาพิเศษ ไม่มี
    SMS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    MMS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    GPRS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    บริการเสริมอื่นๆ นอกโปรโมชั่น ไม่มี

   
 • 1678 Dtac Call Center
 • เว็บไซต์ดีแทค www.dtac.co.th
 • สามารถตรวจสอบนาทีที่ใช้ไปในเครือข่ายและนอกเครือข่าย โดยผ่าน *121*1# ไม่คิดค่าบริการ


 • หมายเหตุ : โปรโมชั่นมือถืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขณ.วันที่ท่านได้ชมข้อมูลเพื่ิอให้ท่านได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ณ. ปัจจุบัน กรุณาสังเกตุวันที่ในการอัพเดทข้อมูลและโปรดสอบถามข้อมูลจากผู้ให้บริการอีกครั้งก่อนตัดสินใจใช้บริการ


  อัฟเดทวันที่ : 26/9/2553 ต้องการบทความไปลงติดต่อ info@thaimobilecenter.com         แสดงความคิดเห็นที่นี่่
    ชื่อของคุณ   (สมาชิกlogin ที่นี่) / สมัครสมาชิก
    
    ข้อความ
   
   
             Tags | More Smiles
    ใส่ปี พ.ศ. ปัจจุบัน  
   
     

  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 11      Quote
  D tac สัญญานเน็ต 3 g โครตแย้สุดๆ

   โพสต์เมื่อ 04/10/2012  เวลา 04:40      โหวตให้ (3)  โหวตลบ  

  จ.เทน  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 10      Quote
  พระองค์ทรงเป็นจอมทัพไทยที่ชาญฉลาด

   โพสต์เมื่อ 23/12/2011  เวลา 10:10      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  จ.เทน  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 9      Quote
  เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ไทย เราจึงมีประเทศไทยทุกวันนี้

   โพสต์เมื่อ 23/12/2011  เวลา 10:05      โหวตให้   โหวตลบ  

  จ.เทน  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 8      Quote
  พ่อคือนักปราชญ์นำชาติพ้นภัย ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

   โพสต์เมื่อ 23/12/2011  เวลา 10:03      โหวตให้   โหวตลบ  

  จ.เทน  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 7      Quote
  พระองค์ซึ่งเป็นที่พึ่งของราษฎรที่ยากจนในถิ่นทุรกันดาร

   โพสต์เมื่อ 23/12/2011  เวลา 10:01      โหวตให้   โหวตลบ  

  จ.เทน  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 6      Quote
  พ่อหลวงสอนให้รู้จักรักษ์น้ำ รักษ์ดิน

   โพสต์เมื่อ 23/12/2011  เวลา 09:58      โหวตให้   โหวตลบ  

  จ.เทน  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 5      Quote
  พระอัจฉริยภาพอันยิ่งใหญ่ คนไทยต้องจดจำ

   โพสต์เมื่อ 23/12/2011  เวลา 09:57      โหวตให้   โหวตลบ  

  จ.เทน  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 4      Quote
  เดินตามรอยเท้าพ่อหลวงจะมีความสุข และความเจริญ

   โพสต์เมื่อ 23/12/2011  เวลา 09:35      โหวตให้   โหวตลบ  

  จ.เทน  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 3      Quote
  ในหลวงทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย

   โพสต์เมื่อ 23/12/2011  เวลา 09:31      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  จ.เทน  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 2      Quote
  พ่อหลวงเป็นดั่งสายน้ำที่มาหล่อเลี้ยงปวงชนชาวไทยทุกชีวิต

   โพสต์เมื่อ 23/12/2011  เวลา 09:21      โหวตให้   โหวตลบ  

  allsta_R  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 1      Quote


   โพสต์เมื่อ 16/12/2010  เวลา 00:57      โหวตให้   โหวตลบ  
      Catalog มือถือ     market     Review มือถือ       Price ราคามือถือ     forum
  Catalog มือถือ
  Catalog มือถือ Nokia
  Catalog มือถือ Samsung
  Catalog มือถือ SonyEricsson
  Catalog มือถือ i-mobile
  Catalog มือถือ LG
  Catalog มือถือ BlackBerry
  ลงประกาศสินค้ามือถือ
  สมัครสมาชิก
  หน้าแรกตลาดซื้อขายมือถือ
   
  หน้าแรกรีวิว
  รีวิว มือถือ Nokia
  รีวิว มือถือ Samsung
  รีวิว มือถือ Motorola
  รีวิว มือถือ LG
   

  ราคามือถือ
  ราคามือถือ Nokia
  ราคามือถือ Samsung
  ราคามือถือ Sony Ericsson
  ราคามือถือ i-mobile
  ราคามือถือ LG
  ราคามือถือ BlackBerry
  หน้าแรก cafe
  Nokia club
  ตั้งหัวข้อใหม่
   

  © Copyright all rights reserved : ThaiMobileCenter.com