ตอนนี้คุณอยู่ที่   >> หน้าแรก >> Catalog โปรโมชั่นมือถือ >> หน้ารายละเอียด โปรโมชั่น Smartphone More Choice Package  ( DTAC : ดีแทค )


โปรโมชั่น Smartphone More Choice Package  ( DTAC : ดีแทค)


 


 

รายละเอียดโปรโมชั่น Smartphone More Choice Package

  ผู้ให้บริการ (เครือข่าย) ดีแทค (DTAC)
  ประเภทซิมการ์ด เหมาจ่ายรายเดือน
  ประเภทการใช้ อินเทอร์เน็ต/เอสเอ็มเอส
 

Smartphone More Choice Package

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Smsrtphone More Choice
อัตราค่าบริการส่วนเกิน ค่าโทร 1.50 บาท
อัตราค่าบริการค่าส่วนเกิน SMS ข้อความละ 1 บาท
อัตราค่าบริการค่าส่วนเกิน MMS ข้อความละ 5 บาท
รับสิทธิ์ นาน 12 รอบบิล
รับสิทธิ์การใช้บริการเสริม dtac wifi ไม่จำกัด นานเท่าแพ็กเกจหลัก
รับสิทธิ์ใช้ 3G ความเร็วสูงสุดถึง 42 Mbps. หลังจากใช้งานครบจำนวนที่กำหนดจะปรับลดความเร็วไม่เกิน 64 Kbps.
Smartphone More Choice ต้องเลือกสมัครทั้ง Smartphone More Choice เน็ตไม่จำกัด และ Smartphone More Choice โทรฟรีทุกเครือข่าย ตลอดการใช้งานเท่านั้น
เมื่อสมัครแพ็กเกจนี้ท่านยินยอมให้โอนย้ายบริการและข้อมูลการใช้บริการต่างๆ ไปยังโครงข่ายใหม่ TriNet ภายใต้ dtac Network เพิ่มเติม www.dtac.co.th

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
แพ็กเกจ Smartphone More Choice 429 เน็ตไม่จำกัด
อัตราค่าบริการส่วนเกิน ค่าโทร 1.50 บาท
อัตราค่าบริการส่วนเกิน อินเทอร์เน็ต เมกะไบต์ละ 1.50 บาท
อัตราค่าบริการค่าส่วนเกิน SMS ข้อความละ 1 บาท
อัตราค่าบริการค่าส่วนเกิน MMS ข้อความละ 5 บาท รับสิททธิ์นาน 12 รอบบิล
เมื่อสมัครแพ็กเกจนี้ท่านยินยอมให้โอนย้ายบริการและข้อมูลการใช้บริการต่างๆ ไปยังดครงข่ายใหม่ TriNet ภายใต้ datc Network เพิ่มเติม www.dtac.co.th
แพ็กเกจเน็ตไม่จำกัด 249 บาท
รับสิทธิ์ 12 รอบบิล เหมาจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 249 บาท
รับสิทธิ์การใช้บริการเสริม dtac internet / dtac wifi ไม่จำกัด
แพ็กเกจโทรฟรีทุกเครือข่าย 180 บาท
รับสิทธิ์ นาน 12 รอบบิล เหมาจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 180 บาท
รับสิทธิ์โทรฟรี 250 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง
รับสิทธิ์การใช้งานด้วยเทคโนโลยี 3G ได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 42 Mbps หลังจากใช้งานครบ 750 MB ความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 64 Kbps

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

แพ็กเกจ Smartphone More Choice 529 เน็ตไม่จำกัด
อัตราค่าบริการส่วนเกิน ค่าโทร 1.50 บาท
อัตราค่าบริการส่วนเกิน อินเทอร์เน็ต เมกะไบต์ละ 1.50 บาท
อัตราค่าบริการค่าส่วนเกิน SMS ข้อความละ 1 บาท
อัตราค่าบริการค่าส่วนเกิน MMS ข้อความละ 5 บาท รับสิททธิ์นาน 12 รอบบิล
เมื่อสมัครแพ็กเกจนี้ท่านยินยอมให้โอนย้ายบริการและข้อมูลการใช้บริการต่างๆ ไปยังดครงข่ายใหม่ TriNet ภายใต้ datc Network เพิ่มเติม www.dtac.co.th
แพ็กเกจเน็ตไม่จำกัด 349 บาท
รับสิทธิ์ 12 รอบบิล เหมาจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 349 บาท
รับสิทธิ์การใช้บริการเสริม dtac internet / dtac wifi ไม่จำกัด
รับสิทธิ์การใช้งานด้วยเทคโนโลยี 3G ได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 42 Mbps หลังจากใช้งานครบ 1.5 GB ความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 64 Kbps
แพ็กเกจโทรฟรีทุกเครือข่าย 180 บาท
รับสิทธิ์ นาน 12 รอบบิล เหมาจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 180 บาท
รับสิทธิ์โทรฟรี 250 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

แพ็กเกจ Smartphone More Choice 549 เน็ตไม่จำกัด
อัตราค่าบริการส่วนเกิน ค่าโทร 1.50 บาท
อัตราค่าบริการส่วนเกิน อินเทอร์เน็ต เมกะไบต์ละ 1.50 บาท
อัตราค่าบริการค่าส่วนเกิน SMS ข้อความละ 1 บาท
อัตราค่าบริการค่าส่วนเกิน MMS ข้อความละ 5 บาท รับสิททธิ์นาน 12 รอบบิล
เมื่อสมัครแพ็กเกจนี้ท่านยินยอมให้โอนย้ายบริการและข้อมูลการใช้บริการต่างๆ ไปยังดครงข่ายใหม่ TriNet ภายใต้ datc Network เพิ่มเติม www.dtac.co.th
แพ็กเกจเน็ตไม่จำกัด 249 บาท
รับสิทธิ์ 12 รอบบิล เหมาจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 249 บาท
รับสิทธิ์การใช้บริการเสริม dtac internet / dtac wifi ไม่จำกัด
แพ็กเกจโทรฟรีทุกเครือข่าย 300 บาท
รับสิทธิ์ นาน 12 รอบบิล เหมาจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 300 บาท
รับสิทธิ์โทรฟรี 400 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง
รับสิทธิ์การใช้งานด้วยเทคโนโลยี 3G ได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 42 Mbps หลังจากใช้งานครบ 750 MB ความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 64 Kbps

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

แพ็กเกจ Smartphone More Choice 649 เน็ตไม่จำกัด
อัตราค่าบริการส่วนเกิน ค่าโทร 1.50 บาท
อัตราค่าบริการส่วนเกิน อินเทอร์เน็ต เมกะไบต์ละ 1.50 บาท
อัตราค่าบริการค่าส่วนเกิน SMS ข้อความละ 1 บาท
อัตราค่าบริการค่าส่วนเกิน MMS ข้อความละ 5 บาท รับสิททธิ์นาน 12 รอบบิล
เมื่อสมัครแพ็กเกจนี้ท่านยินยอมให้โอนย้ายบริการและข้อมูลการใช้บริการต่างๆ ไปยังดครงข่ายใหม่ TriNet ภายใต้ datc Network เพิ่มเติม www.dtac.co.th
แพ็กเกจเน็ตไม่จำกัด 349 บาท
รับสิทธิ์ 12 รอบบิล เหมาจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 349 บาท
รับสิทธิ์การใช้บริการเสริม dtac internet / dtac wifi ไม่จำกัด
รับสิทธิ์การใช้งานด้วยเทคโนโลยี 3G ได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 42 Mbps หลังจากใช้งานครบ 1.5 GB ความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 64 Kbps
แพ็กเกจโทรฟรีทุกเครือข่าย 300 บาท
รับสิทธิ์ นาน 12 รอบบิล เหมาจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 300 บาท
รับสิทธิ์โทรฟรี 400 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

แพ็กเกจ Smartphone More Choice 749 เน็ตไม่จำกัด
อัตราค่าบริการส่วนเกิน ค่าโทร 1.50 บาท
อัตราค่าบริการส่วนเกิน อินเทอร์เน็ต เมกะไบต์ละ 1.50 บาท
อัตราค่าบริการค่าส่วนเกิน SMS ข้อความละ 1 บาท
อัตราค่าบริการค่าส่วนเกิน MMS ข้อความละ 5 บาท รับสิททธิ์นาน 12 รอบบิล
เมื่อสมัครแพ็กเกจนี้ท่านยินยอมให้โอนย้ายบริการและข้อมูลการใช้บริการต่างๆ ไปยังดครงข่ายใหม่ TriNet ภายใต้ datc Network เพิ่มเติม www.dtac.co.th
แพ็กเกจเน็ตไม่จำกัด 249 บาท
รับสิทธิ์ 12 รอบบิล เหมาจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 249 บาท
รับสิทธิ์การใช้บริการเสริม dtac internet / dtac wifi ไม่จำกัด
รับสิทธิ์การใช้งานด้วยเทคโนโลยี 3G ได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 42 Mbps หลังจากใช้งานครบ 750 MB ความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 64 Kbps
แพ็กเกจโทรฟรีทุกเครือข่าย 500 บาท
รับสิทธิ์ นาน 12 รอบบิล เหมาจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 500 บาท
รับสิทธิ์โทรฟรี 800 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

แพ็กเกจ Smartphone More Choice 849 เน็ตไม่จำกัด
อัตราค่าบริการส่วนเกิน ค่าโทร 1.50 บาท
อัตราค่าบริการส่วนเกิน อินเทอร์เน็ต เมกะไบต์ละ 1.50 บาท
อัตราค่าบริการค่าส่วนเกิน SMS ข้อความละ 1 บาท
อัตราค่าบริการค่าส่วนเกิน MMS ข้อความละ 5 บาท รับสิททธิ์นาน 12 รอบบิล
เมื่อสมัครแพ็กเกจนี้ท่านยินยอมให้โอนย้ายบริการและข้อมูลการใช้บริการต่างๆ ไปยังดครงข่ายใหม่ TriNet ภายใต้ datc Network เพิ่มเติม www.dtac.co.th
แพ็กเกจเน็ตไม่จำกัด 349 บาท
รับสิทธิ์ 12 รอบบิล เหมาจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 349 บาท
รับสิทธิ์การใช้บริการเสริม dtac internet / dtac wifi ไม่จำกัด
รับสิทธิ์การใช้งานด้วยเทคโนโลยี 3G ได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 42 Mbps หลังจากใช้งานครบ 1.5 GB ความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 64 Kbps
แพ็กเกจโทรฟรีทุกเครือข่าย 500 บาท
รับสิทธิ์ นาน 12 รอบบิล เหมาจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 500 บาท
รับสิทธิ์โทรฟรี 800 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
แพ็กเกจ Smartphone More Choice 949 เน็ตไม่จำกัด
อัตราค่าบริการส่วนเกิน ค่าโทร 1.50 บาท
อัตราค่าบริการส่วนเกิน อินเทอร์เน็ต เมกะไบต์ละ 1.50 บาท
อัตราค่าบริการค่าส่วนเกิน SMS ข้อความละ 1 บาท
อัตราค่าบริการค่าส่วนเกิน MMS ข้อความละ 5 บาท รับสิททธิ์นาน 12 รอบบิล
เมื่อสมัครแพ็กเกจนี้ท่านยินยอมให้โอนย้ายบริการและข้อมูลการใช้บริการต่างๆ ไปยังดครงข่ายใหม่ TriNet ภายใต้ datc Network เพิ่มเติม www.dtac.co.th
แพ็กเกจเน็ตไม่จำกัด 449 บาท
รับสิทธิ์ 12 รอบบิล เหมาจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 449 บาท
รับสิทธิ์การใช้บริการเสริม dtac internet / dtac wifi ไม่จำกัด
รับสิทธิ์การใช้งานด้วยเทคโนโลยี 3G ได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 42 Mbps หลังจากใช้งานครบ 3 GB ความเร็วจะถูกปรับลงเป็นไม่เกิน 64 Kbps
แพ็กเกจโทรฟรีทุกเครือข่าย 500 บาท
รับสิทธิ์ นาน 12 รอบบิล เหมาจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 500 บาท
รับสิทธิ์โทรฟรี 800 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง

 

     

     หมายเหตุ :
โปรโมชั่นมือถืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขณ.วันที่ท่านได้ชมข้อมูลเพื่ิอให้ท่านได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ณ. ปัจจุบัน กรุณาสังเกตุวันที่ในการอัพเดทข้อมูลและโปรดสอบถามข้อมูลจากผู้ให้บริการอีกครั้งก่อนตัดสินใจใช้บริการ


อัฟเดทวันที่ : 9/5/2556 ต้องการบทความไปลงติดต่อ info@thaimobilecenter.com
       แสดงความคิดเห็นที่นี่่
  ชื่อของคุณ   (สมาชิกlogin ที่นี่) / สมัครสมาชิก
  
  ข้อความ
 
 
           Tags | More Smiles
  ใส่ปี พ.ศ. ปัจจุบัน   ใส่เฉพาะปี พ.ศ. 4 ตัวเท่านั้น
 
   
    Catalog มือถือ     market     Review มือถือ       Price ราคามือถือ     forum
Catalog มือถือ
Catalog มือถือ Nokia
Catalog มือถือ Samsung
Catalog มือถือ SonyEricsson
Catalog มือถือ i-mobile
Catalog มือถือ LG
Catalog มือถือ BlackBerry
ลงประกาศสินค้ามือถือ
สมัครสมาชิก
หน้าแรกตลาดซื้อขายมือถือ
 
หน้าแรกรีวิว
รีวิว มือถือ Nokia
รีวิว มือถือ Samsung
รีวิว มือถือ Motorola
รีวิว มือถือ LG
 

ราคามือถือ
ราคามือถือ Nokia
ราคามือถือ Samsung
ราคามือถือ Sony Ericsson
ราคามือถือ i-mobile
ราคามือถือ LG
ราคามือถือ BlackBerry
หน้าแรก cafe
Nokia club
ตั้งหัวข้อใหม่
 

© Copyright all rights reserved : ThaiMobileCenter.com