ตอนนี้คุณอยู่ที่   >> หน้าแรก >> Catalog โปรโมชั่นมือถือ >> หน้ารายละเอียด โปรโมชั่น ซิม One-2-Call! 3G  ( AIS : เอไอเอส )


โปรโมชั่น ซิม One-2-Call! 3G  ( AIS : เอไอเอส)


 


 

รายละเอียดโปรโมชั่น ซิม One-2-Call! 3G

  ผู้ให้บริการ (เครือข่าย) เอไอเอส (AIS)
  ระยะเวลารับสมัคร (จดทะเบียน) ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2552
  ระยะเวลาโปรโมชั่น (ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้) ใช้งานโปรโมชั่นได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2552
  ประเภทซิมการ์ด เติมเงิน
  ประเภทการใช้ อินเทอร์เน็ต/เอสเอ็มเอส
  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • ซื้อซิม One-2-Call! 3G ได้ในราคา 110 บาท
 • ภายใน 30 วันหลังจากเปิดใช้บริการ สามารถเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นได้ตามความต้องการ โดยผ่านระบบ IVR *776 แล้วโทรออก พิเศษ เปลี่ยนโปรโมชั่น ผ่านเว็บ 15 บาท (ปกติ 30 บาท) ขยายเวลาถึง 31 ก.ค. 52 นี้
  - โทรสุดคุ้มในเครือข่าย 12 ชั่วโมง (กด 1) ในเครือข่าย AIS ช่วง 22.00 – 10.00 น. อัตรานาทีละ 15 สต. นอกช่วงเวลา/นอกเครือข่าย อัตรานาทีละ 1 บ. SMS ในเครือข่าย AIS ครั้งละ 16 สต. SMS เครือข่ายอื่น ครั้งละ 1 บ. (เฉพาะอัตราค่า SMS รวม VAT แล้ว)
  - โทรสุดคุ้มคูณสอง (กด 2) โทรในเครือข่าย AIS 23.00 - 17.00 น. อัตรานาทีละ 55 สต. นอกเวลานาทีละ 1 บ. โทรเครือข่ายอื่น อัตรานาทีละ 1 บ. ตลอด 24 ชั่วโมง
  - โทรสุดคุ้มทุกเครือข่าย (กด 3) อัตรานาทีแรก 3 บ. นาทีที่สอง 1 บ. ต่อไปนาทีละ 50 สต. ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
  - โทรสุดคุ้มทั้งวันทั้งคืน (โปรโมชั่นหลัก) (กด 4) โทรในเครือข่าย AIS อัตรานาทีแรก 2 บ. ต่อไปนาทีละ 25 สต. โทรเครือข่ายอื่น อัตรานาทีละ 1 บ. ตลอด 24 ชั่วโมง
  - หมายเหตุ อัตราค่าบริการนี้ ยังไม่รวม VAT
 • รับสิทธิพิเศษเมื่อเริ่มเปิดใช้บริการ
  - รับโบนัสโทรฟรี 35 บาท (อายุโบนัสใช้งานนาน 30 วัน)
  - ตรวจสอบโบนัสโทรฟรีที่เหลือ กด *121*1# แล้วโทรออก
  - รับวันใช้งานสะสมปกติ 30 วัน
  - ฟรี! ทดลองใช้บริการ Calling Melody นาน 15 วัน เมื่อสมัครใช้บริการกด *273# แล้วโทรออก ภายใน 7 วัน ตั้งแต่เริ่มเปิดใช้บริการ
  - ฟรี! โหลดเพลงรอสายไม่อั้น 15 วัน จากศิลปินในเครือ Grammy กว่า 500 เพลง เมื่อสมัครใช้บริการกด *1239 ภายใน 7 วัน ตั้งแต่เริ่มเปิดใช้บริการ
  - สามารถใช้บริการนี้ได้เมื่อทำการสมัคร Calling Melody *273# แล้วโทรออก ตามรายละเอียดด้านบนก่อน
 • อัตราค่าใช้บริการที่กำหนดเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉพาะการโทรภายในประเทศ ไม่รวมการใช้บริการเสริม ยกเว้นบริการเสริม Call Waiting & Holding, Call Forward และ Talk2Group
 • กรณีลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นโปรโมชั่นอื่น ๆ ในภายหลัง จะมีผลให้สิทธิค่าใช้บริการ (ค่าโทร) ตามอัตราที่กำหนดสิ้นสุดลงทันที สำหรับบริการ One-2-Call! 3G Package ยังคงสามารถใช้บริการได้ตามปกติ
 • การขอเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นอื่น ๆ คิดค่าธรรมเนียมบริการ ครั้งละ 30 บาท (ฟรีครั้งแรก)
 • อัตราค่าใช้บริการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง Hi - Speed Data Service จะถูกคิดค่าบริการตามจำนวนการรับส่งข้อมูล (Volume Base) ไม่ว่าจะใช้บริการอยู่บนเครือข่ายระบบ 2G หรือ 3G ก็ตาม
 • อัตราค่าใช้บริการรับส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต Hi-Speed Data Service ผ่านระบบ 3G เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และสำหรับบริการ Video Call เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • อัตราค่าใช้บริการ Video Call ที่กำหนด เฉพาะการใช้บริการภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมการใช้ Video Call ทางไกลระหว่างประเทศ และไม่รวมบริการเสริมทุกประเภท
 • การสมัครใช้บริการ One-2-Call! 3G package สำหรับลูกค้าปัจจุบัน ที่ยังคงมีระยะเวลาการใช้งาน GPRS Package ที่เป็นระบบ 2G (คิดตามระยะเวลาการใช้งาน – Time Base) เหลืออยู่ จะต้องถูกยกเลิก GPRS Package 2G เดิมเสียก่อน ซึ่งระยะเวลาคงเหลือไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรืออย่างอื่นอย่างใดได้
 • บริการแพ็คเกจ One-2-Call! 3G (บริการ Video Call และบริการรับส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต Hi - Speed Data Service) ให้บริการในพื้นที่ที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 •   ค่าใช้จ่ายและโปรโมชั่นการใช้งานฟร  
    ค่าใช้จ่ายรายเดือน ไม่มี
    โทรฟรี โบนัสโทรฟรี 35 บาท
    ฟรี SMS ไม่มี
    ฟรี MMS ไม่มี
    ฟรี GPRS ไม่มี
    อัตราคิดเงินในโปรโมชั่น  
    จำนวนเบอร์คนสนิท ไม่มี
    ค่าโทรเบอร์คนสนิท ไม่มี
    ค่าโทรในเครือข่าย เอไอเอส (AIS) นาทีแรก 2 บาท นาทีถัดไป นาทีละ 0.25 บาท
    ช่วงเวลาพิเศษ ไม่มี
    ค่าโทรช่วงเวลาพิเศษ ไม่มี
    SMS ในโปรโมชั่น ตามโปรโมชั่นที่เลือกใช้
    MMS ในโปรโมชั่น ไม่มี
    GPRS ในโปรโมชั่น ตามแพ็คเกจที่เลือกใช้ (3G Package)
    บริการเสริมอื่นๆ ในโปรโมชั่น
 • การเปิดใช้บริการ One-2-Call! 3G
  - สำหรับลูกค้าใหม่ ภายหลังเปิดใช้บริการ One-2-Call! SIM แพ็คเกจ 3G (First Activation) เรียบร้อยแล้ว บริการ 3G จะถูกเปิดใช้บริการโดยอัตโนมัติ โดยมีอัตราค่าบริการ Video Call 1 บ./ นาที และอัตราค่าบริการการรับ-ส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 100 บ. / 1 MB โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนอัตราค่าบริการเป็นแบบแพ็คเกจได้โดยโทรไปที่ AIS Call Center 1175 หรือติดต่อ AIS Shop ตามสาขาที่ให้บริการ 3G
  - สำหรับผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน One-2-Call! หรือ สวัสดีปัจจุบัน สามารถเปิดใช้บริการและสมัครแพ็คเกจ 3G ได้โดยโทรไปที่ AIS Call Center 1175 หรือติดต่อ AIS Shop ตามสาขาที่ให้บริการ 3G
 • สมัครใช้บริการรับ – ส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตแบบแพ็คเกจ (3G Package)
  - อัตราค่าใช้บริการรายเดือน (ไม่รวม VAT) 100 บ. รับ HSPA ในเครือข่าย 3G / Edge / GPRS 500 MB
  - อัตราค่าใช้บริการรายเดือน (ไม่รวม VAT) 300 บ. รับ HSPA ในเครือข่าย 3G / Edge / GPRS 1.5 GB
  - อัตราค่าใช้บริการรายเดือน (ไม่รวม VAT) 500 บ. รับ HSPA ในเครือข่าย 3G / Edge / GPRS 2.5 GB
  - อัตราค่าใช้บริการรายเดือน (ไม่รวม VAT) 900 บ. รับ HSPA ในเครือข่าย 3G / Edge / GPRS 15 GB
  - อัตราค่าใช้บริการรายเดือน (ไม่รวม VAT) 1,500 บ. รับ HSPA ในเครือข่าย 3G / Edge / GPRS 30 GB
  - หมายเหตุ หากไม่สมัครใช้บริการรับ - ส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตแบบแพ็คเกจ (3G Package) ระบบจะคิดค่าบริการแบบ pay-per-use ในอัตรา 100 บ./ 1MB
 • สมัครใช้บริการ Video Call
  - อัตราค่าใช้บริการ Video Call 1 บาท / นาที (รวม VAT)
 •   อัตราคิดเงินนอกโปรโมชั่น  
    ค่าโทรนอกเครือข่าย เอไอเอส (AIS) นาทีละ 1 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง
    ค่าโทรนอกเวลาพิเศษ ไม่มี
    SMS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    MMS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    GPRS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    บริการเสริมอื่นๆ นอกโปรโมชั่น ไม่มี

   
 • AIS Call Center หมายเลข 1175
 • AIS Shop ทั่วประเทศ
 • www.ais.co.th


 • หมายเหตุ : โปรโมชั่นมือถืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขณ.วันที่ท่านได้ชมข้อมูลเพื่ิอให้ท่านได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ณ. ปัจจุบัน กรุณาสังเกตุวันที่ในการอัพเดทข้อมูลและโปรดสอบถามข้อมูลจากผู้ให้บริการอีกครั้งก่อนตัดสินใจใช้บริการ


  อัฟเดทวันที่ : 14/7/2552 ต้องการบทความไปลงติดต่อ info@thaimobilecenter.com         แสดงความคิดเห็นที่นี่่
    ชื่อของคุณ   (สมาชิกlogin ที่นี่) / สมัครสมาชิก
    
    ข้อความ
   
   
             Tags | More Smiles
    ใส่ปี พ.ศ. ปัจจุบัน  
   
     

  นันทิดา  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 116      Quote
  อยากได้3Gที่เร็ว

   โพสต์เมื่อ 30/12/2012  เวลา 11:41      โหวตให้   โหวตลบ  

  chaaim  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 109      Quote
  ใช้3GAISลืมเนตหอพักไปเลยค่ะ เวลาไปเรียนก็พกไปด้วย เนตที่มหาลัยคนใช้เยอะดึงเนตกัน เวลาเรียนแลปอาจารย์ก็ตัดเนต มีแอร์การดอยู่ใช่ได้ทุกทีเลยย ไม่พลาดๆ

   โพสต์เมื่อ 30/08/2011  เวลา 16:45      โหวตให้   โหวตลบ  

  อิง  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 101      Quote
  ต้องการใชบริการ3gต้องทำอยางไร

   โพสต์เมื่อ 18/06/2011  เวลา 00:50      โหวตให้   โหวตลบ  

  987  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 94      Quote


   โพสต์เมื่อ 02/04/2011  เวลา 12:40      โหวตให้   โหวตลบ  

  OpOpploy
    
  TMC point : 40
   
   ความคิดเห็นที่ 93      Quote
  ตอนนี้ 3G ยังไม่มีหรอกค่ะ เพราะเกิดการทุจริตตอนประมูล 3G ครั้งนั้นเลยยังคลี่คลายประเด็นกันไม่ได้

   โพสต์เมื่อ 01/04/2011  เวลา 17:40    ส่งข้อความหา OpOpploy   โหวตให้   โหวตลบ   ให้ mob ขอบคุณ

  extra  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 92      Quote
  มี3G ที่ไหนบ้าง

   โพสต์เมื่อ 15/03/2011  เวลา 02:35      โหวตให้   โหวตลบ  

  ก  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 91      Quote


   โพสต์เมื่อ 10/03/2011  เวลา 00:50      โหวตให้   โหวตลบ  

  ผู้ใช้เน๊ต  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 90      Quote
  AIS ซิมเน๊ต รายเดือน 700 ต่อเดือน มีไหม คะ แล้วรายละเอียดเป็นไงคะ

   โพสต์เมื่อ 03/03/2011  เวลา 22:40      โหวตให้   โหวตลบ  

  ดีก๋อก  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 89      Quote


   โพสต์เมื่อ 27/02/2011  เวลา 20:12      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  ดีก๋อก  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 88      Quote


   โพสต์เมื่อ 27/02/2011  เวลา 20:11      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  unfair  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 87      Quote
  i use AIS air card 7.2G

  very very very bad connection.. always loose vdo call
  3.6G or 7.2G are useless ..
  spent money for nothing..

   โพสต์เมื่อ 07/02/2011  เวลา 16:10      โหวตให้   โหวตลบ  

  mut  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 86      Quote
  มีคนว่า 3G ยังไม่มีในประเทศไทยจริงรึป่าว เพราะที่บ้านซื้อ แอร์การ์ด 3G ของ AIS ยังใช้ไม่ได้เลย ใช้ได้แต่ระบบ Edge ช้ามากๆ ดูหนัง ฟังเพลงก็ไม่ได้

   โพสต์เมื่อ 31/01/2011  เวลา 14:23      โหวตให้   โหวตลบ  

  555+  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 85      Quote


   โพสต์เมื่อ 10/01/2011  เวลา 10:58      โหวตให้   โหวตลบ  

  kami79  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 84      Quote
  พื้นที่ให้บริการระบบ 3g มีที่ไหนบ้าง

   โพสต์เมื่อ 04/01/2011  เวลา 15:10      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  hackza  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 83      Quote
  ดีครับไวกว่าเครือข่ายอื่น

   โพสต์เมื่อ 24/11/2010  เวลา 19:55      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  วัลลภ  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 81      Quote
  คห.79 ครับ ผมใช้ Nokia N8 รองรับทุกอย่างเลยครับ โอ...จอร์จมันยอดมาก

   โพสต์เมื่อ 19/11/2010  เวลา 13:20      โหวตให้   โหวตลบ  

  5555555555  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 80      Quote


   โพสต์เมื่อ 04/11/2010  เวลา 17:40      โหวตให้   โหวตลบ  

  จ๊ะเอ๋  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 79      Quote
  ผมจะเก็บเงินซื่อมอถือระบบ3Gใช้
  1.โทรเข้ากับโทรออก
  2.เล่นอินเตอร์เน็ต
  3. -- อีเมล์
  4. -- วีดีโอส่งMMS
  5. -- ถ่ายรูปส่งMMS
  6. -- ดูภาพยนต์
  7. -- ดูTV
  8. -- ดูจีพีเอส
  9. -- เล่นกมต่างๆ


   โพสต์เมื่อ 28/10/2010  เวลา 17:49      โหวตให้   โหวตลบ  

  yoy  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 78      Quote


   โพสต์เมื่อ 24/10/2010  เวลา 18:24      โหวตให้   โหวตลบ  

  ppp  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 77      Quote


   โพสต์เมื่อ 15/10/2010  เวลา 13:27      โหวตให้   โหวตลบ  

  รำคาญ  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 76      Quote
  ทำไมเปลี่ยนไม่ได้

   โพสต์เมื่อ 11/10/2010  เวลา 14:16      โหวตให้   โหวตลบ  

  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 75      Quote
  แบบวัน


   โพสต์เมื่อ 27/09/2010  เวลา 16:49      โหวตให้   โหวตลบ  

  ชิมิชิมิ  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 74      Quote


   โพสต์เมื่อ 04/09/2010  เวลา 22:18      โหวตให้   โหวตลบ  

  koptor  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 73      Quote
  แบบเติมวันนะ


   โพสต์เมื่อ 06/08/2010  เวลา 20:11      โหวตให้   โหวตลบ  

  ta  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 72      Quote
  วันทูคอลซิมเน็ต แบบเติมเงินมิเปล่า

   โพสต์เมื่อ 06/08/2010  เวลา 09:03      โหวตให้   โหวตลบ  

  chai5710  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 71      Quote
  Sim ใหม่ (3G) แต่เบอร์เดิมได้ป่าว

   โพสต์เมื่อ 01/08/2010  เวลา 04:13      โหวตให้ (3)  โหวตลบ  

  wipada  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 70      Quote


   โพสต์เมื่อ 17/07/2010  เวลา 22:56      โหวตให้   โหวตลบ  

  54987654  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 68      Quote


   โพสต์เมื่อ 29/06/2010  เวลา 12:26      โหวตให้   โหวตลบ  

  k,o[  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 67      Quote


   โพสต์เมื่อ 26/06/2010  เวลา 15:38      โหวตให้   โหวตลบ  

  อนุชิดา  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 66      Quote
  อยากทราบว่าชั่วโมงอินเทอณเน็ตเหลือเท่าไรค่ะต้องทำยังไง

   โพสต์เมื่อ 23/05/2010  เวลา 16:10      โหวตให้   โหวตลบ  

  อยากรู้  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 63      Quote
  อ้าว!! ถ้าเราอยู่นอกพื้นที่ 3G จะถูกคิดค่าบริการเป็น 3G Edge /GPRS

  แล้วก็ไปหักรวมกับ package ก็ไม่คุ้มเลยดิ น่าจะคิดแยกกันน่ะ

  แล้ว Promotion ใช้งานได้แค่ 3 เดือนเองหรอแล้วเดือนอื่นๆละคับ


   โพสต์เมื่อ 10/05/2010  เวลา 08:08      โหวตให้   โหวตลบ  

  111  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 62      Quote
  ใช้แล้วช้ามากๆ

   โพสต์เมื่อ 19/04/2010  เวลา 12:28      โหวตให้   โหวตลบ  

  Mon ท่าหุบ  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 61      Quote


   โพสต์เมื่อ 17/04/2010  เวลา 14:59      โหวตให้   โหวตลบ  

  anti vite  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 60      Quote
  แพงมากมายของTOT ถูกและแรง กว่าตั้งเยอะ 2.5G แค่399 บาทเอง

   โพสต์เมื่อ 09/04/2010  เวลา 12:20      โหวตให้   โหวตลบ  

  monzii  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 59      Quote
  อัตราค่าใช้บริการรายเดือน (ไม่รวม VAT) 100 บ. รับ HSPA ในเครือข่าย 3G / Edge / GPRS 500 MB
  - อัตราค่าใช้บริการรายเดือน (ไม่รวม VAT) 300 บ. รับ HSPA ในเครือข่าย 3G / Edge / GPRS 1.5 GB

  หมายความว่า ความเร็ว 500 MB ราคา 100 บ. / เดือน (ไม่รวม VAT)
  ความเร็ว 1.5 GB ราคา 300 บ. / เดือน (ไม่รวม VAT)


  แต่ไม่รู้ว่ามันรวมกับพวกนี้หรือยังนะ ^^

  Package แบบรายเดือน สำหรับ Sim AIS ( เอไอเอส ) แบบเติมเงินและรายเดือน
  Package EDGE/GPRS 3 ชั่วโมงต่อเดือน ค่าบริการเดือนละ 30 บาท
  Package EDGE/GPRS 6 ชั่วโมงต่อเดือน ค่าบริการเดือนละ 50 บาท
  Package EDGE/GPRS 20 ชั่วโมงต่อเดือน ค่าบริการเดือนละ 99 บาท
  Package EDGE/GPRS 100 ชั่วโมงต่อเดือน ค่าบริการเดือนละ 350 บาท
  Package EDGE/GPRS ใช้ได้ไม่จำกัด ค่าบริการเดือนละ 999 บาท


  Package แบบรายครั้ง สำหรับ Sim AIS ( เอไอเอส ) แบบเติมเงินและรายเดือน
  Package EDGE/GPRS 1 ชั่วโมง ค่าบริการครั้งละ 20 บาท
  Package EDGE/GPRS 2 ชั่วโมง ค่าบริการครั้งละ 30 บาท
  Package EDGE/GPRS 5 ชั่วโมง ค่าบริการครั้งละ 50 บาท
  - จำนวนชั่วโมงจะอยู่จนกว่าเราจะเล่นหมด ในระยะเวลา 30 วัน

  อันนี้ไม่แน่ใจว่ารวมกับค่าช.ม.ที่เก็บอีกหรือยังนะ   โพสต์เมื่อ 02/04/2010  เวลา 22:23      โหวตให้   โหวตลบ  

  ข้าว  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 58      Quote
  * raspberry_@hotmail.com แวะมา @ คุยกันได้นะ ไม่ว่าจะนิยาย

  (แจ่มใส) ถามได้นะคะ ละครอีก ยังไงก็แอดมาละกัน *

  อยากได้จังเลย ซิม 3G แต่ไม่มีถูกกว่านี้เหรอคะ ?

  แล้วจะแน่ใจได้ไง ว่าเร็ว และดีจริงๆ   โพสต์เมื่อ 22/03/2010  เวลา 17:52      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  สิทธิพร  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 56      Quote
  k-eng-me@hotmail.com แวะมาคุยเรื่องโทรศัพท์กันนะครับ

   โพสต์เมื่อ 18/03/2010  เวลา 23:13      โหวตให้   โหวตลบ  

  สิทธิพร  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 55      Quote
  หวัดดีครับเพื่อนๆๆๆ สุดยอด3Gจริงครับ

   โพสต์เมื่อ 18/03/2010  เวลา 23:12      โหวตให้   โหวตลบ  

  สิทธิพร  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 54      Quote


   โพสต์เมื่อ 18/03/2010  เวลา 23:07      โหวตให้   โหวตลบ  

  เตีอน  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 53      Quote
  ฝากไว้ 3จี มือถือหน้าได้สิๆๆ 2ฝ่าย ทำไง ต้องแก้มือถือ3จี เลย ข้อความต่างๆๆปัญหาของอยู่3จี ทั่วประเทศไทยเหมือนกันๆๆๆ ต้องแก้สิๆๆๆ

   โพสต์เมื่อ 13/03/2010  เวลา 18:14      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  เตีอน  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 52      Quote
  ถามว่า 3จี ให้ทั่วประเทศไทยหรือหมดได้สิๆๆ ฝากแก้ต้อง2ฝ่ายข้อความต่างๆๆ รัฐบาลต้องช่วย3จีทั่วๆเหมือนกัน ทิกษิณ46หมื่นล้านปล่อยของประชาชนคลื่นได้ช่ายเครื่องของคนทั่วไป ได้ ต้องพัฒนาเท่าๆๆๆๆ จบ บาย

   โพสต์เมื่อ 13/03/2010  เวลา 18:07      โหวตให้   โหวตลบ  

  bakon  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 51      Quote
  jack wrote :
  ืทั้งหมดทั้งมวล ก็เพราะไอ้ทักขี้ นั่นหละ.. สานก็ตัดสินมาแล้ว หัดเอามาอ่านซะบ้างนะ เจ้าพวกเสื้อแดง


  เรื่องทั้งหมดจะไม่เกิดถ้าไม่กลุ่มเสื้อเหลืองและอภิสิทธิ์
  วันที่พรุ่งนี้(12/3/53) จะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีคนพวกนี้ อยากให้บ้านเมืองสงบทำไมอภิสิทธิ์ไม่ลาออกจากนายกล่ะครับแล้วมาเลือกตั้งกันใหม่ ตอนมีเสื้อเหลืองไอ้(อภิสิทธิ์) มันบอกอยากให้บ้านเมืองสงบก็ให้รัฐบาลลาออกตัวมันเองเป็นคนพูดแต่กลับไม่ทำ นี่หรือคนที่จะมาเป็นนายกประเทศไทย ทุเรศ...
  ตั้งแต่มาเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง (ลากตั้ง) ขึ้นมา ไม่เห็นจะทำอะไรเลยขึ้นมาแล้วก็รีบกู้เงินทันทีเห็นแก่ตัวที่สุด เมื่อเช้าฟังข่าวโคตรทุเรศเลย เอา ส.ห.และตำรวจมาดูแลบ้านตัวเอง สั่งให้คนเดินเท้าบนฟุตบาทไปเดินอีกฝั่งนึงห้ามเดินฝั่งบ้านอภิสิทธิ์ และยังมีประกาศห้ามรถกระบะที่มีป้ายทะเบียนที่เป็นต่างจังหวัดห้ามเข้ากรุงเทพฯผมว่ามันไม่ทุเรศไปหน่อยเหรอครับ มันจำกัดสิทธิคนไทยได้ด้วยเหรอครับ คนๆนี้เหรอที่จะเข้ามาดูแลประเทศ ตอนนี้ประเทศออสเตรเลียไม่ให้อภิสิทธิ์เข้าประเทศแล้วจร้า...


   โพสต์เมื่อ 11/03/2010  เวลา 13:55      โหวตให้ (2)  โหวตลบ  

  55555555+  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 50      Quote
  หาซื้อยากจัง
  ไม่ขายให้ทั่วประเทศเลยละ

   โพสต์เมื่อ 08/03/2010  เวลา 16:56      โหวตให้   โหวตลบ  

  Dj-Six  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 49      Quote
  ใช้ของ imobile ยังเร็วกว่าเลย ถูกกว่าด้วย

   โพสต์เมื่อ 07/03/2010  เวลา 02:19      โหวตให้   โหวตลบ  

  สงสารคนไทย  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 48      Quote
  แต่ก่อนค่ามือถือถุกนาทีละ25 สต เองมายุคน้องเมียมัน[ทักษิณเปงคนออกกฎหมายเอง ดูจากสมัยรัฐบาลที่มันออก]โทรนอกเครือค่ายนาทีละบาทในเครือค่ายนะที 25 สต แพงขึ้นตั้งเยอะไม่เห็นจำ เสียค่าโง่ด้วยกันแล้วยังจะมาเชิดชูมันอีก ผมละไม่เข้าใจ

  สมัยนี้ก็ไม่ยอมแก้เหอะ ไม่ไม่ช่วยประชาชน นักการเมืองนี้โกงบ้านโกงเมืองทุกคนเลยเหรอ

   โพสต์เมื่อ 05/03/2010  เวลา 13:21      โหวตให้   โหวตลบ  

  ืนน  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 47      Quote
  แหม!

   โพสต์เมื่อ 04/03/2010  เวลา 20:29      โหวตให้   โหวตลบ  

  noonan  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 46      Quote
  เร็วได้แค่นี้เองหรอ AIS 3G โธ่เอ้ยมันก็ยังไม่ทันจัยอยู่ดีอ่ะ

   โพสต์เมื่อ 04/03/2010  เวลา 20:24      โหวตให้   โหวตลบ  

  ืnoonan  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 45      Quote
  แบบเร็วๆกว่านี้มีมั้ยอ่ะ

   โพสต์เมื่อ 04/03/2010  เวลา 20:17      โหวตให้   โหวตลบ  

  5610
    
  TMC point : 1
   
   ความคิดเห็นที่ 44      Quote
  เขาไปทำไรให้คุน ถ้าทักษิณยังยุ่ ป่านนี้คงได้ใช้ 3G กัน เยอะเเยะ เเร้วก้ราคาถุกด้วย เอออีกอย่าง เขาไปเผาบ้านคุนหรอค่ะ ?

   โพสต์เมื่อ 04/03/2010  เวลา 17:47    ส่งข้อความหา 5610   โหวตให้ (1)  โหวตลบ   ให้ mob ขอบคุณ

  jack  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 43         Quote
  ืทั้งหมดทั้งมวล ก็เพราะไอ้ทักขี้ นั่นหละ.. สานก็ตัดสินมาแล้ว หัดเอามาอ่านซะบ้างนะ เจ้าพวกเสื้อแดง

   โพสต์เมื่อ 02/03/2010  เวลา 19:51      โหวตให้ (14)  โหวตลบ  

  dang.....  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 42      Quote
  เห็นด้วยคับ3จีมันเกิดยากมาก ก็ใช้เอดเหมือนเดิมนี่ล่ะ(แค่เพิ่มความเร็วขึ้นอีกสักเ่ท่าต้วก็พอใจแล้ว)คนจนจะได้มีใช้กันบ้าง 555555

   โพสต์เมื่อ 24/02/2010  เวลา 12:04      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  ชบยนรีัะ  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 41      Quote
  ที่ไหนขายว่ะ

  บอกที

   โพสต์เมื่อ 22/02/2010  เวลา 19:08      โหวตให้   โหวตลบ  

  55555555+  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 40      Quote


   โพสต์เมื่อ 21/02/2010  เวลา 13:47      โหวตให้   โหวตลบ  

  เวียน  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 39      Quote

  ถึงเคลือข่าย ais ระบบ 3g
  ผมไม่เข้าใจเลยกับแพ๊คเก็จ 3g ค่าบริการก็โคตรแพง แถมยังต้องกำหนดให้ใช้ในพื้นที่ๆมีเครือข่าย
  แล้วไอ้คำว่า 5gb/100บาท นะมันแปลว่าอะไรไม่ทราบครับช่วยขยายใจความให้มันกว้างและเข้าใจได้ง่ายกว่านี้ได้ไหมครับ
  ตามความเห็นของผมนะถ้าคุณไม่พร้อมคุณจะเปิดบริการไปทำไมให้มันยุ่งยากสะปล่าวๆคุณเปิดบริการแล้วคุณไม่คิดที่จะให้คนจนได้ใช้อินเทอร์เน็ทกันบ้างหรือยังไงครับ ขอบคุณนะครับที่อ่าน
   โพสต์เมื่อ 17/02/2010  เวลา 23:19      โหวตให้ (2)  โหวตลบ  

  เวียน  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 38      Quote

  ถึงเคลือข่าย ais ระบบ 3g
  ผมไม่เข้าใจเลยกับแพ๊คเก็จ 3g ค่าบริการก็โคตรแพง แถมยังต้องกำหนดให้ใช้ในพื้นที่ๆมีเครือข่าย
  แล้วไอ้คำว่า 5gb/100บาท นะมันแปลว่าอะไรไม่ทราบครับช่วยขยายใจความให้มันกว้างและเข้าใจได้ง่ายกว่านี้ได้ไหมครับ
  ตามความเห็นของผมนะถ้าคุณไม่พร้อมคุณจะเปิดบริการไปทำไมให้มันยุ่งยากสะปล่าวๆคุณเปิดบริการแล้วคุณไม่คิดที่จะให้คนจนได้ใช้อินเทอร์เน็ทกันบ้างหรือยังไงครับ ขอบคุณนะครับที่อ่าน
   โพสต์เมื่อ 17/02/2010  เวลา 23:19      โหวตให้   โหวตลบ  

  ไมค  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 36      Quote
  ใช้ ซิมของ ais ต่อเข้ากับ com มัน จะ ถึง เม็ก ไหมคับ

  แล้ว เวลาเขา เว็บ แต่ ระอัน มันจะ เสีย ตัง เปล่า

  อยาก อะ ยัง ไง เขา มา บอก ที่ M เมลนี้นะ

  garnlove_49@hotmail.com

   โพสต์เมื่อ 11/02/2010  เวลา 18:55      โหวตให้   โหวตลบ  

  [M]Nolimit  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 35      Quote
  น่าจะให้เล่น ฟรี กัน ทั้ง ประ เทศ ไป เลย
  เจริญๆๆๆๆ

   โพสต์เมื่อ 07/02/2010  เวลา 10:02      โหวตให้ (2)  โหวตลบ  

  จ๋า  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 34      Quote
  ประเทศไทยเอ้ย

   โพสต์เมื่อ 06/02/2010  เวลา 12:17      โหวตให้   โหวตลบ  

  ผู้บริโภค  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 33      Quote
  ทุกวันนี้ยังหวังกันอยู่อีกเหรอ เห็นค่าบริการแล้วเซ็ง ใช้ซิมเน็ทดูข้อมูลต่างๆ ก็พอ ส่วนดาวโหลด วายเล็ท แค๊กเอาดีก่า

   โพสต์เมื่อ 30/01/2010  เวลา 22:09      โหวตให้   โหวตลบ  

  สาสว  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 32      Quote


   โพสต์เมื่อ 27/01/2010  เวลา 22:02      โหวตให้   โหวตลบ  

  สาสว  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 31      Quote


   โพสต์เมื่อ 27/01/2010  เวลา 22:02      โหวตให้   โหวตลบ  

  สาสว  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 30      Quote


   โพสต์เมื่อ 27/01/2010  เวลา 22:02      โหวตให้   โหวตลบ  

  พระอาจารย์  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 29      Quote
  พระอาจารย์แปร๋น แปร๋น

   โพสต์เมื่อ 23/01/2010  เวลา 14:49      โหวตให้   โหวตลบ  

  pangpang  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 28      Quote


   โพสต์เมื่อ 17/01/2010  เวลา 20:54      โหวตให้   โหวตลบ  

  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 27      Quote


   โพสต์เมื่อ 17/01/2010  เวลา 18:44      โหวตให้   โหวตลบ  

  itta  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 26      Quote
  อาฉุย wrote :
  เขมร พม่า ลาว
  ตอนนี้กำลังขึ้นขั้น 4 จี กันแล้วครับ
  สำหรับประเทศไทยวันนี้ยังแบ่งประโยชน์ระหว่างนักการเมืองกับผู้ลงทุนไม่ลงตัว น่าเศร้ามาก
  ตอนนี้กำลังโหมโฆษณาทางภาครัฐและเอกชน
  หลอกขายเครื่องกันทั้งเมือง
  ถามหน่อยเถอะ เครื่อง 3 จีน่ะซื้อมาตอนนี้ทำอะไรได้บ้าง?
  นอกจากโทรออก-รับสายเข้า......?
  ตอนนี้กำลังตีปีปว่ากำลังทดลอง......????
  เชื่อมต่อสัญญาณเร็วแค่ 56 K...?
  โธ่......อย่างหวังอะไรลมๆแล้งๆในระบบราชการไทยเลยครับ
  ยาก....และไกลเกินฝัน
  3จีถูกผู้นำประเทศดึงออกไปจากสารระบบแล้ว.....
  เกิดยาก

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ........
  .


   โพสต์เมื่อ 31/12/2009  เวลา 12:15      โหวตให้ (2)  โหวตลบ  

  งง  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 25      Quote


   โพสต์เมื่อ 29/12/2009  เวลา 20:03      โหวตให้   โหวตลบ  

  ปลงตก  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 24      Quote
  เห็นด้วยครับกับความเห็น 23 ครับ ผมซื้อมาเครื่องละ 26900 ทำไรไม่ได้
  ซื้อเครื่อง 800 ..ใช้ได้30 กว่าเครื่อง เสียดายตังค์จัง อีก2 ปีจะเกิดไหมเนี่ย -3จีจีจี อย่าหวังไรมากเลยทนไป ทนมา2ปีแล้ว เครื่องรุ่นแรก ซื้อมา 13000 คนขายบอก ลองรับ3 g ตอนนี้ขายได้เหลือ 2500 (n 76 ) ไม่รู้ว่ากว่า3 จีมา เครื่องนี้เหลือเท่าไร i8910 hd แต่นตอนนี้เท่าที่รู้ เหลือ 10000 นึงมั้งมือสอง
  อนิจัง

   โพสต์เมื่อ 26/12/2009  เวลา 22:57      โหวตให้   โหวตลบ  

  อาฉุย  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 23      Quote
  เขมร พม่า ลาว
  ตอนนี้กำลังขึ้นขั้น 4 จี กันแล้วครับ
  สำหรับประเทศไทยวันนี้ยังแบ่งประโยชน์ระหว่างนักการเมืองกับผู้ลงทุนไม่ลงตัว น่าเศร้ามาก
  ตอนนี้กำลังโหมโฆษณาทางภาครัฐและเอกชน
  หลอกขายเครื่องกันทั้งเมือง
  ถามหน่อยเถอะ เครื่อง 3 จีน่ะซื้อมาตอนนี้ทำอะไรได้บ้าง?
  นอกจากโทรออก-รับสายเข้า......?
  ตอนนี้กำลังตีปีปว่ากำลังทดลอง......????
  เชื่อมต่อสัญญาณเร็วแค่ 56 K...?
  โธ่......อย่างหวังอะไรลมๆแล้งๆในระบบราชการไทยเลยครับ
  ยาก....และไกลเกินฝัน
  3จีถูกผู้นำประเทศดึงออกไปจากสารระบบแล้ว.....
  เกิดยาก

   โพสต์เมื่อ 26/12/2009  เวลา 21:16      โหวตให้ (2)  โหวตลบ  

  เบื่อ  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 22      Quote
  ตอนนี้ลาวเค้าใช้กันทั้งประเทศแล้ว แร้วเมื่อรัยจะได้ใช้กันซะที
  ล้าสมัยที่สุด บ้านนอกที่สุด คุณเปลี่ยนจากไทยเป็นลาวได้แล้วนะค่ะ
  อ่อน

   โพสต์เมื่อ 11/12/2009  เวลา 14:59      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  Damrong  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 20      Quote
  ต้องการทดลองใช้ 3G ผมมีSIM 12Callแล้วอยากลองใช้ด่วน
  0849104911

   โพสต์เมื่อ 07/11/2009  เวลา 11:14      โหวตให้   โหวตลบ  

  ธนาธิป  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 19      Quote
  แล้วจังหวัดจันทบุรี สามารถใช้ได้เมื่อไหร่ครับ
  แล้วใช้อ่างไรเหรอครับ งงมากเลยครับ

   โพสต์เมื่อ 15/10/2009  เวลา 22:00      โหวตให้   โหวตลบ  

  ooik  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 18      Quote
  ระยะเวลาในการเล่นจำกัดไหม งงงงง

   โพสต์เมื่อ 28/09/2009  เวลา 17:12      โหวตให้   โหวตลบ  

  เจ  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 17      Quote
  ลาดหลุมเเก้ว จ.ปทุมธานี มี 3g ใซ้หรือยัง

   โพสต์เมื่อ 26/09/2009  เวลา 14:13      โหวตให้   โหวตลบ  

  ม่อนสะแก้ว  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 16      Quote
  เล่นเกมออนใลใด้มัยครับ

   โพสต์เมื่อ 07/09/2009  เวลา 21:35      โหวตให้   โหวตลบ  

  ม่อนสะแก้ว  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 15      Quote
  งงเหมือนกันมากด้วยแล้วมันจะเล่นใด้นานสักแค่ใหนเนี่ย กะเงื่อนไขอ้ะ มันคิดเปงขนาดข้อมูล ไม่ได้เปงชั่วโมงอ้ะ ใครอ
  ธิบายที
  อัตราค่าใช้บริการรายเดือน (ไม่รวม VAT) 100 บ. รับ HSPA ในเครือข่าย 3G / Edge / GPRS 500 MB
  - อัตราค่าใช้บริการรายเดือน (ไม่รวม VAT) 300 บ. รับ HSPA ในเครือข่าย 3G / Edge / GPRS 1.5 GB


   โพสต์เมื่อ 07/09/2009  เวลา 21:33      โหวตให้   โหวตลบ  

  ม่อน  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 14      Quote
  สระแก้วรออีก2วันจะปะมูลแล้ว

   โพสต์เมื่อ 07/09/2009  เวลา 21:22      โหวตให้   โหวตลบ  

  ฟืฟื  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 13      Quote
  อยากได้เอาที่ไหน


   โพสต์เมื่อ 05/09/2009  เวลา 14:20      โหวตให้   โหวตลบ  

  golf   (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 12      Quote
  3g รอไปเถอะกว่า กทช จะอนุญาติเปิดใช้งาน คงอีก 10 ปี กระมัง

   โพสต์เมื่อ 04/09/2009  เวลา 14:04      โหวตให้   โหวตลบ  

  จอมพล  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 11      Quote
  ไม่ง่าย

   โพสต์เมื่อ 28/08/2009  เวลา 09:06      โหวตให้   โหวตลบ  

  geje  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 10      Quote
  งง กะเงื่อนไขอ้ะ มันคิดเปงขนาดข้อมูล ไม่ได้เปงชั่วโมงอ้ะ ใครอ
  ธิบายที
  อัตราค่าใช้บริการรายเดือน (ไม่รวม VAT) 100 บ. รับ HSPA ในเครือข่าย 3G / Edge / GPRS 500 MB
  - อัตราค่าใช้บริการรายเดือน (ไม่รวม VAT) 300 บ. รับ HSPA ในเครือข่าย 3G / Edge / GPRS 1.5 GB


  หมายความว่าไง มึน

   โพสต์เมื่อ 25/08/2009  เวลา 03:02      โหวตให้   โหวตลบ  

  mod  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 9      Quote
  อำนาจเมื่อจะได้ใช้กับเขาบ้าง

   โพสต์เมื่อ 24/08/2009  เวลา 09:50      โหวตให้   โหวตลบ  

  yongyoot  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 8      Quote
  วิธีการสมัคร สมัครยังไงคับ

  ยากรู้มากคับ


   โพสต์เมื่อ 05/08/2009  เวลา 16:32      โหวตให้   โหวตลบ  

  yongyoot  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 7      Quote
  นครศรีธรรมราชมียังคับ

  ยากลองเล่นมากคับ   โพสต์เมื่อ 05/08/2009  เวลา 16:31      โหวตให้   โหวตลบ  

  -0-  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 6      Quote
  โคราชมียัง

  อยากลอง กร๊ากๆ

   โพสต์เมื่อ 03/08/2009  เวลา 22:16      โหวตให้   โหวตลบ  

  1175  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 5      Quote


   โพสต์เมื่อ 28/07/2009  เวลา 11:08      โหวตให้   โหวตลบ  

  ชัยยะ  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 4      Quote
  ที่กาญสามจีมายังคับนานมากเลยนะลาวเขาใช้กันทั่วแล้วนะ

   โพสต์เมื่อ 21/07/2009  เวลา 13:49      โหวตให้   โหวตลบ  

  Rizzy  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 3      Quote
  ที่เมืองทองเมื่อไรจะเปิดใช้ยังรออยู่นะครับ

   โพสต์เมื่อ 20/07/2009  เวลา 08:37      โหวตให้   โหวตลบ  

  ธนศักดิ์   (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 2      Quote
  แถวอรัญประเทศ จ.สระแก้ว เปิดใช้3Gบ้างหรือยังสนใจ

   โพสต์เมื่อ 19/07/2009  เวลา 09:15      โหวตให้   โหวตลบ  

  darin
    
  TMC point : 205
   
   ความคิดเห็นที่ 1      Quote
  ถามจริงวันนี้ที่อุบลเปิด 3G ให้ใช้สักจุดหรือยัง อย่างน้อยๆก็น่าจะเปิดตรงบริเวณที่มีความต้องการอย่างมหาลัย หรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำของตัวจังหวัดหรือ หมดเลยก็ได้ ถ้ามีก็ดีเลยละ ....

   โพสต์เมื่อ 14/07/2009  เวลา 21:15    ส่งข้อความหา darin   โหวตให้ (3)  โหวตลบ   ให้ mob ขอบคุณ
      Catalog มือถือ     market     Review มือถือ      ราคามือถือ     forum
  Catalog มือถือ
  Catalog มือถือ Nokia
  Catalog มือถือ Samsung
  Catalog มือถือ SonyEricsson
  Catalog มือถือ i-mobile
  Catalog มือถือ LG
  Catalog มือถือ BlackBerry
  ลงประกาศสินค้ามือถือ
  สมัครสมาชิก
  หน้าแรกตลาดซื้อขายมือถือ
   
  หน้าแรกรีวิว
  รีวิว มือถือ Nokia
  รีวิว มือถือ Samsung
  รีวิว มือถือ Motorola
  รีวิว มือถือ LG
   

  ราคามือถือ Samsung
  ราคามือถือ iPhone
  ราคามือถือ Huawei
  ราคามือถือ OPPO
  ราคามือถือ Vivo
     
     
  หน้าแรก cafe
  Nokia club
  ตั้งหัวข้อใหม่
   

  © Copyright all rights reserved : ThaiMobileCenter.com