ตอนนี้คุณอยู่ที่ >> หน้าแรก >> หน้ารวม ข่าวสารเกี่ยวกับ มือถือ >> เทคโนโลยีสีเขียวการตลาดลดปัญหาโลกร้อน

 

เทคโนโลยีสีเขียวการตลาดลดปัญหาโลกร้อน

        *เทรนด์ใหม่ "กรีน เทคโนโลยี" ผู้ค้าไอซีทีไทยตื่นตัวขอเอี่ยวลดปัญหา "โลกร้อน"
       
        *เอไอเอส ดึงพลังงานธรรมชาติทุกรูปแบบ พัฒนาเครือข่ายมือถือเป็น "กรีน เน็ตเวิร์ก"
       
       *เอชพีวางตัว "พลเมืองโลก" ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิด "โกลบัล ซิติเซนชิป"
       
       * "เคียวเซ" ปรัชญาใส่ใจต่อสุขภาพผู้ใช้แบบฉบับ แคนนอน
       
       เรื่องราวของภาวะโลกร้อนได้กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความสนใจทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ทำให้ผู้คนต่างออกมารณรงค์ในทุกรูปแบบ มีตั้งแต่การสร้างจิตสำนึก ตลอดจนการบริโภคสินค้าและบริการในทุกอุตสาหกรรม ให้มีจิตสำนึกถึงสิ่งที่ทำให้ "โลกร้อน" ซึ่งอุตสาหกรรมไอซีทีก็เป็นหนึ่งในหลายๆ อุตสาหกรรมที่ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยได้มีการทุ่มงบวิจัยและพัฒนาแนวคิดเรื่อง "กรีน เทคโนโลยี" ขึ้นมาภายในหน่วยงาน รวมไปถึงความรับผิดชอบในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่จะออกวางขายในท้องตลาด
       

, , , ,


        ถึงแม้ว่าในประเทศไทย กระแส "กรีน เทคโนโลยี" จะยังไม่ได้เป็นโจทย์สำคัญในการซื้อหาหรือเลือกใช้สินค้าและบริการของประชาชนภายในประเทศ แต่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในสังคม หน่วยงานทางด้านไอซีทีในประเทศหลายๆ บริษัทต่างตระหนักดีถึงการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้น
       
        ล่าสุด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้เปิดตัวเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประหยัดพลังงานภายใต้แนวคิด "กรีน เน็ตเวิร์ก" เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
       
        "การพัฒนาเครือข่ายของเอไอเอสนั้น นอกเหนือจากเดินหน้าทำงานอย่างต่อเนื่องทั้งขยายความครอบคลุม เพิ่มความสามารถในการรองรับการใช้งาน พัฒนาคุณภาพการใช้งาน รวมไปถึงสรรหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างไร้ข้อจำกัดในทุกพื้นที่แล้ว เรายังมองถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย ดังนั้นจากนี้ต่อไปในกระบวนการทำงานทั้งองค์กรของเอไอเอสจะคำนึงถึงการผสมผสานแนวคิดรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานพัฒนาเครือข่าย" วิเชียร เมฆตระการ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าว
       
        สิ่งที่เป็นประโยชน์ในขณะเดียวกันก็อาจมีโทษด้วย เช่นเดียวกับเทคโนโลยีต่างๆที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน อาทิ พลังงานจากไฟฟ้า ที่ในกระบวนการผลิตอันอาจก่อให้เกิดมลภาวะ ดังนั้นแนวคิดของเอไอเอส จึงสนใจที่จะศึกษาการนำพลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนจากธรรมชาติมาผสมผสานใช้งาน รวมถึงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินความจำเป็น
       
        วีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการเครือข่าย เอไอเอส กล่าวว่า "โซลูชั่นที่ทางทีมวิศวกรมองไว้ 4 โซลูชั่นเพื่อประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย หนึ่ง พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยการใช้โซลาร์เซลล์ ด้วยหลักการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์สื่อสารที่ติดตั้งภายในสถานีฐาน
       
       "ปัจจุบันเราได้เริ่มนำแนวทางดังกล่าวมาใช้งานแล้วกว่า 11 แห่ง โดยคาดว่าจะเพิ่มอีก 4 แห่งในปีนี้
       
       สอง พลังงานจากแรงลม โดยติดตั้งกังหันลมแบบแนวนอน เพื่อผลิตไฟฟ้าที่เชื่อมเข้ากับระบบไฟฟ้าหลักจากการไฟฟ้านครหลวง ปัจจุบันเริ่มดำเนินการแล้วในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สาม พลังงานจากน้ำมันไบโอดีเซล ด้วยการริเริ่มนำน้ำมันไบโอดีเซลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ติดตั้ง ณ สถานีฐาน และสี่ ชุมสายพลังงานต่ำ โดยทำการติดตั้งผนังประหยัดพลังงานหรือ Insulated Wall เพื่อให้สามารถรักษาอุณหภูมิในชุมสายได้นานกว่าเดิม โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ๆ อีกต่อไป รวมถึงเปลี่ยนจากการใช้เครื่องปรับอากาศเป็นพัดลมคุณภาพสูงในบางพื้นที่ ซึ่งสามารถใช้ระบายความร้อนและรักษาการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน
       
       "อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวข้างต้นนั้น จะมีการเลือกใช้งานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับภูมิประเทศที่แตกต่างกันออกไป ดังเช่น โครงการหลวงขุนแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ในกลุ่มเทือกเขาสูง ดังนั้นเอไอเอส จึงเลือกนำเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์เข้ามาใช้ในการติดตั้งสถานีฐาน ประกอบกับยังไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้าถึง ถึงแม้จะต้องใช้เงินลงทุนเฉพาะส่วนที่เป็นแผ่นรับโซลาร์เซลล์ 1 ล้านบาท แต่บริษัทก็ได้ประโยชน์ในแง่การประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นการทดแทน แถมยังลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงลง"
       
       ทั้งนี้เอไอเอสได้รับความไว้วางใจจากมูลนิธิโครงการหลวง ให้เข้าไปดำเนินงานขยายเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่โครงการหลวงทั้ง 38 โครงการทั่วภาคเหนือ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นเส้นทางคดเคี้ยวบนเทือกเขาสูง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากกับเกษตรกรชาวเขาและบุคลากรของโครงการเป็นอย่างยิ่ง เพราะทำให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกสบาย ส่งผลทำให้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ปัจจุบันเอไอเอสมีสถานีฐานอยู่ในโครงการหลวงแล้ว 35 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 3 แห่ง
       
       โกลบัล ซิติเซนชิป
       แนวคิดเชิงอนุรักษ์ "เอชพี"

       
        ด้านสรรพัชญ โสภณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด หรือเอชพี ได้กล่าวถึงบทบาทของบริษัทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมว่า เอชพีได้ยึดถือแนวคิด "โกลบัล ซิติเซนชิป" เพื่อแสดงภาวะความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะความเป็นพลเมืองคนหนึ่งของโลก นับตั้งแต่ปี 2535 ทางเอชพีได้จัดตั้งโปรแกรมที่เรียกว่า ดีไซน์ ฟอร์ เอนวิรอนเมนต์ ขึ้นมา ซึ่งเป็นการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงการลดปริมาณพลังงานที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตและการใช้สินค้า ลดจำนวนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและพัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง มีคุณค่ามากขึ้นหลังสิ้นอายุการใช้งาน และการออกแบบเพื่อสามารถนำมาใช้ใหม่ได้ รวมไปถึงการจัดทำลายและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี
       
        นอกจากนี้ ทางเอชพียังสานต่อโครงการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายที่จะรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และตลับหมึกพิมพ์ให้ได้จำนวนน้ำหนัก 1,000 ล้านปอนด์ภายในปี 2553 ภายหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ไปแล้ว 1,000 ล้านปอนด์ก่อนกำหนดถึง 6 เดือนในปี 2550
       
        "ขณะเดียวกันเอชพียังได้รณรงค์โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานของเอชพีเอง โดยจัดทำกล่องสำหรับการทิ้งตลับหมึกพิมพ์และถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วติดตั้งในสำนักงานของเอชพีและตามสาขาต่างๆที่มีอยู่ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะพิษอย่างถูกวิธีเพื่อนำไปทำงานอย่างถูกต้องต่อไป"
       
       "เคียวเซ"
       ปรัชญาแคนนอน

       
        สำหรับบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ภายใต้ปรัชญา "เคียวเซ" ที่ว่าด้วยความใส่ใจและให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้ใช้อุปกรณ์สำนักงานจากแคนนอนทุกคน แคนนอนจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลดการใช้สารเคมีที่เป็นพิษอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เรายังใส่ใจที่จะป้องกันมลภาวะที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดปริมาณของเสียให้ต่ำที่สุด การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมไม่ว่าในกรณีใดๆ
       
       ทำให้แคนนอนมีแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดในการลดการใช้สารเคมี และป้องกันมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่ โครงการลดสารพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต "Reduction of Hazardous Substances" หรือ RoHS เป็นมาตรฐานที่ทางสหภาพยุโรปกำหนดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ ตลอดจนชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบังคับการห้ามใช้สารอันตราย 6 อย่างภายใน 1 กรกฎาคม 2549 และผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของแคนนอนที่เข้าสู่ตลาดตั้งแต่ปี 2548 เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว
       
       On Demand Fixing เป็นเทคโนโลยีเฉพาะสำหรับการพิมพ์งานด้วยระบบเลเซอร์จากแคนนอน ที่ใช้พลังงานน้อย เพียง 1 ใน 4 ของระบบเดิม จึงสามารถทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องอุ่นเครื่อง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงาน All -In-One Cartridge เป็นเรื่องของการออกแบบชุดหมึกของแคนนอนในเลเซอร์พรินเตอร์ที่รวมเอาหมึก ดรัม ชุดสร้างภาพและชุดทำความสะอาดไว้ด้วยกัน ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนชุดหมึกและปลอดภัยในเรื่องของฝุ่นและผงหมึกที่เหลือจากการใช้งาน และสุดท้าย รูปแบบการดีไซน์ที่เป็นมิตรแก่ผู้ใช้ โดยทางแคนนอนได้ทำการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปตามหลักการออกแบบที่เรียกว่า Ergonomics ที่พัฒนาให้ผู้ใช้สามารถทำงานกับเครื่องใช้ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
       
        นอกจากนี้ ทางแคนนอนยังได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า Factor 2 โดยการสรรค์สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ซึ่งใช้ระบบการจัดการมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ โดยมาตรฐานการวัดของแคนนอนเพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตสินค้า เริ่มต้นตั้งแต่ หนึ่ง การเลือกวัตถุดิบที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และสามารถนำกลับมา recycle ได้ และไม่เป็นอันตรายในการกำจัด สอง การผลิตสินค้า ที่เป็นต้นแบบช่วยในการรักษาพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสินค้าที่สามารถหาวัตถุดิบอื่นมาแทนวัตถุดิบที่เป็นอันตราย สาม การขนส่ง ใช้รถตู้และเรือในการขนส่ง รวมถึงปรับปรุงหีบห่อในการบรรจุ สี่ สินค้าของแคนนอนถูกผลิตขึ้นมาโดยตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงประโยชน์การใช้งานที่สูงสุด ห้า ตลับหมึกของแคนนอน ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
       
       ฮิซาฮิโระ มิโนคาวะ ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของแคนนอนในการผลิตสินค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ และการใช้งานที่หลากหลายนั้น ขณะเดียวกันจะต้องมีการนำทรัพยากรมาใช้ให้น้อยที่สุด และลดการเกิดของเสียในทุกขั้นตอน อาทิ เครื่องถ่ายเอกสาร กล้อง พรินเตอร์ จะใช้พลังงานน้อย สามารถนำตลับหมึกกลับมาใช้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จในการลดพลังงานในเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลขาวดำได้ถึง 78%
       
       พรินเตอร์สีเขียว
       นวัตกรรมซัมซุง

       
        จากการเปิดเผยของกฤตวิทย์ กฤตยเรืองโรจน์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องพิมพ์ ธุรกิจไอที บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า ซัมซุงได้เล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมจึงได้วางแผนการปฏิบัติงานและกำหนดเงื่อนไขเพื่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทำงาน ประกอบไปด้วย หนึ่งด้านบริหารงาน สอง ระดับผลิตภัณฑ์ สาม กระบวนการดำเนินงาน สี่ ระดับสถานที่ดำเนินงาน และห้า เพื่อชุมชนสีเขียว ทำให้ผลิตภัณฑ์ของซัมซุงจึงมีคุณภาพที่ผสานนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อโลกสีเขียว และดีไซน์ล้ำสไตล์ที่สมบูรณ์แบบส่งตรงสู่ผู้ใช้งานนับล้านคนทั่วโลก
       
        "จากการกำหนดเงื่อนไขเพื่อสิ่งแวดล้อมและเจตนารมณ์ของซัมซุงในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทำให้ผลิตภัณฑ์เลเซอร์พรินเตอร์ของซัมซุงได้รับการรับรองจากสถาบัน "บลู แองเจิล" ถึง 3 รุ่นประกอบไปด้วยเลเซอร์พรินเตอร์ รุ่น ซีแอลพี-300เอ็น ที่มีรูปแบบการใช้งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ด้วยเทคโนโลยี NO-NOIS ทำให้มีเสียงรบกวนน้อยกว่า 45 เดซิเบล รุ่นเอ็มแอล-3051เอ็นดี เป็นพรินเตอร์ 2 ระบบที่มีสมรรถนะในการช่วยประหยัดทรัพยากรที่ให้อัตราการพิมพ์ต่อเดือนสูงสุดและคุ้มค่า และรุ่นเอสซีเอ็กซ์-5530เอฟเอ็น ที่สามารถช่วยประหยัดการใช้หมึกได้ถึง 40% ของการพิมพ์เอกสารทั่วไป เลเซอร์พรินเตอร์ทั้ง 3 รุ่นอ้างอิงจากสมรรถนะในการช่วยประหยัดทรัพยากรและการแผ่รังสีในอัตราที่ต่ำ"
       
        กฤตวิทย์กล่าวอีกว่า ทางซัมซุงยังได้พัฒนาตลับหมึกและระบบการพิมพ์ที่เป็นเทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะของซัมซุงภายใต้โปรแกรม "สตาร์" หรือ Samsung Take-back and Recycling โดยเป็นระบบที่นำตลับผงหมึกเลเซอร์ที่หมดแล้วมาเติมและสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้
       
        ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการมีจิตสำนึกต่อภาวะโลกร้อนที่กำลังก่อตัวขึ้นในโลกกลมๆ ใบนี้ ยังมีสินค้าและบริการอีกจำนวนมากที่ได้ผลิตและกำลังจะผลิตออกมาในอุตสาหกรรมไอซีทีที่บริษัทผู้ผลิตต่างคำนึงถึงวิกฤตทางธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้น จึงเหลือเพียงผู้บริโภคสินค้าไฮเทคว่า จะให้ความใส่ใจต่อเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดเท่านั้น

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

วันที่ : 25/2/51
  แสดงความคิดเห็นที่นี่
ชื่อผู้โพสต์  (สมาชิกlogin ที่นี่) / สมัครสมาชิก
*
รายละเอียด
*

 
           Tags | More Smiles
ใส่ปี พ.ศ. ปัจจุบัน   ใส่เฉพาะปี พ.ศ. 4 ตัวเท่านั้น  
 


ฟฟฟ  (Guest)
 
 ความคิดเห็นที่ 7 Quote


 โพสต์เมื่อ 08/02/2012  เวลา 21:39      โหวตให้   โหวตลบ  

แค็ป  (Guest)
 
 ความคิดเห็นที่ 6 Quote
รักกานมากกานรักแค็ปมาก

 โพสต์เมื่อ 23/08/2011  เวลา 11:24      โหวตให้   โหวตลบ  

กาน   (Guest)
 
 ความคิดเห็นที่ 5 Quote
โครงการนี้ดี

 โพสต์เมื่อ 23/08/2011  เวลา 11:20      โหวตให้   โหวตลบ  

Karson  (Guest)
 
 ความคิดเห็นที่ 2 Quote
I'm impressed! You've managed the alosmt impossible.

 โพสต์เมื่อ 01/07/2011  เวลา 09:36      โหวตให้   โหวตลบ  

คุณลิง  (Guest)
 
 ความคิดเห็นที่ 1 Quote
ช่วยบอกที่มันแบบง่ายได้มั้ยคับ

 โพสต์เมื่อ 23/07/2009  เวลา 21:17      โหวตให้   โหวตลบ  หลุดคลิปพรีวิว iPhone 12 mini ก่อนวางจำหน่ายจริงในเดือน พ.ย. นี้ พร้อมเปรียบเทียบขนาดกับ iPhone 12 แตกต่างกันแค่ไหน
หลุดคลิปพรีวิว iPhone 12 mini ก่อนวางจำหน่ายจริงในเดือน พ.ย. นี้  
ถึงแม้ว่า iPhone 12 mini จะยังไม่เปิดพรีออเดอร์และวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ แต่ล่าสุด ได้มีการเผยคลิปวิดี
ผลทดสอบ Geekbench 5 ยืนยัน iPhone 12 และ iPhone 12 Pro แรงกว่ามือถือ Android เรือธง
ผลทดสอบ Geekbench 5 ยืนยัน iPhone 12 และ iPhone 12 Pro แรงกว่ามือ 
สำหรับ iPhone 12 และ iPhone 12 Pro ที่ Apple ได้เปิดพรีออเดอร์ในกลุ่มประเทศแรกตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 202
iPhone 12 และ iPhone 12 Pro ผ่านการอนุมัติจาก กสทช. แล้ว คาดวางจำหน่ายในไทย ปลายเดือนพ.ย.นี้
iPhone 12 และ iPhone 12 Pro ผ่านการอนุมัติจาก กสทช. แล้ว คาดวางจำ 
สำหรับใครที่รอการวางจำหน่ายของ iPhone 12 และ iPhone 12 Pro ในไทย ล่าสุด มีข่าวดีมาบอกกัน เมื่อทาง กสทช. ไ
คลิปวิดีโอตัวแรก แกะกล่อง iPhone 12 และ iPhone 12 Pro มาแล้ว! เผยดีไซน์ใหม่ขอบเหลี่ยม และบอดี้สีน้ำเงินสด
คลิปวิดีโอตัวแรก แกะกล่อง iPhone 12 และ iPhone 12 Pro มาแล้ว! เผย 
หลังจากที่ Apple ได้เปิดพรีออเดอร์ iPhone 12 และ iPhone 12 Pro ในกลุ่มประเทศแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม
iPhone 12 เผยคะแนนทดสอบ AnTuTu ยังเป็นรอง Xiaomi Mi 10 Ultra
iPhone 12 เผยคะแนนทดสอบ AnTuTu ยังเป็นรอง Xiaomi Mi 10 Ultra 
เตรียมเปิดพรีออเดอร์ในวันนี้ (16 ตุลาคม 2020) ในกลุ่มประเทศแรก สำหรับ iPhone 12 และ iPhone 12 Pro ไอโฟนรุ
10 ฟีเจอร์เด่นที่น่าสนใจบน iPhone 12 มีของใหม่อะไรบ้าง ?
10 ฟีเจอร์เด่นที่น่าสนใจบน iPhone 12 มีของใหม่อะไรบ้าง ? 
เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับ iPhone 12 ไอโฟนรุ่นใหม่ประจำปี 2020 ที่ในปีนี้เปิดตัวกันถึง 4 รุ่นด้วยก
OPPO เปิดตัวสมาร์ทโฟน Reno4 Z 5G ทุบตลาดด้วยราคา 12,990 บาท พร้อมส่ง Reno4 Pro 5G และ Find X2 Pro 5G รุกตลาดพรีเมียม
OPPO เปิดตัวสมาร์ทโฟน Reno4 Z 5G ทุบตลาดด้วยราคา 12,990 บาท พร้อม 
OPPO เปิดตัวสมาร์ทโฟน 5G Series รุกตลาด 5G ทุกระดับ ด้วยการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่พร้อมกันถึง 3 รุ่น ได้
สื่อเกาหลีเผย Samsung Galaxy A72 จะเป็นมือถือกล้องหลัง 5 ตัว (Penta Camera) รุ่นแรกของ Samsung
สื่อเกาหลีเผย Samsung Galaxy A72 จะเป็นมือถือกล้องหลัง 5 ตัว (Pen 
เมื่อ 2 ปีก่อน Samsung ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้แก่วงการสมาร์ทโฟนด้วยการเปิดตัว Samsung Galaxy A9 สมาร์ทโฟ
รวมแอปฯ แต่ง Widget หน้า Home Screen สำหรับ iPhone ที่อัปเดต iOS 14 มีแบบไหนน่าใช้บ้าง
รวมแอปฯ แต่ง Widget หน้า Home Screen สำหรับ iPhone ที่อัปเดต iOS  
หลังจากที่ Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 14 เวอร์ชันเต็มสำหรับผู้ใช้ทั่วไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ฟังก์ชันที่ได้
เปิดจอง Samsung Galaxy S20 FE เรือธงรุ่นเล็ก สเปกจัดหนัก จอสวย กล้องแจ่ม ชาร์จไว เคาะราคาเริ่มต้น 20,900 บาท
เปิดจอง Samsung Galaxy S20 FE เรือธงรุ่นเล็ก สเปกจัดหนัก จอสวย กล 
เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (24 ก.ย. 2563) Samsung ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy S20 FE ในประเทศไทยอย่างเป็น
รายการอัพเดททั้งหมดราคามือถือ อัพเดทล่าสุด !!


Samsung Galaxy A42 5G 11,990 บาท
iPhone 12 Pro Max 39,900 บาท
iPhone 12 Pro 36,900 บาท
iPhone 12 mini 25,900 บาท
iPhone 12 29,900 บาท
OPPO A12 3,839 บาท
Samsung Galaxy A11 3,879 บาท ราคาลดลง 120 บาท จากราคาเดิม 3,999  บาท
HUAWEI Y6p 3,999 บาท
realme C12 3,999 บาท
Vivo X50 Pro 5G 24,999 บาท
Vivo Y20 5,299 บาท
OnePlus Nord 12GB+256GB 17,990 บาท
OnePlus Nord 8GB+128GB 14,990 บาท
OPPO Reno4 11,990 บาท
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 42,900 บาท
Samsung Galaxy Note20 5G 33,900 บาท
Samsung Galaxy Note20 Ultra LTE 38,900 บาท
Samsung Galaxy Note20 LTE 29,900 บาท
OPPO A92 8,999 บาท
รายการ ราคามือถือ ทั้งหมดอัพเดท ข่าวสารล่าสุด (New update)

เร็วถึงขีดสุดกับสมาร์ทโฟนสายพันธุ์สปีด “Samsung Galaxy A42 5G” ในราคาเพียง 11,990 บาท
เร็วถึงขีดสุดกับสมาร์ทโฟนสายพันธุ์สปีด “Samsung Galaxy A42 5 
เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ Galaxy A42 5G (กาแลคซี่ เอ 42 5G) สายพันธุ์สปีด แรงทุกสเปค ที่สุดแห่งความเร็วแรง
5 สุดยอดนวัตกรรมที่ Vivo มอบแก่ผู้บริโภคชาวไทยปีนี้
5 สุดยอดนวัตกรรมที่ Vivo มอบแก่ผู้บริโภคชาวไทยปีนี้ 
ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา Vivo แบรนด์สมาร์ตโฟนชั้นนำระดับโลกได้มอบประสบการณ์ล้ำสมัยให้แก่ผู้ใช้งานชาวไทย ด้วยสม
โปรดีที่ห้ามพลาด! OPPO Reno4 สมาร์ทโฟนถ่ายรูปสวยชัดในสไตล์ที่เป็นคุณพิเศษ ราคาใหม่ 10,990 บาท
โปรดีที่ห้ามพลาด! OPPO Reno4 สมาร์ทโฟนถ่ายรูปสวยชัดในสไตล์ที 
OPPO Reno4 ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนแห่งปีสำหรับคนที่ชื่นชอบเทรนด์ใหม่ๆ ด้วยการผสมผสานระหว่างแฟชั่นและเทคโนโลยี
Vivo จัดหนักรับ 11.11 ลดสูงสุดในรอบปี! พบโปรสุดพิเศษที่ Vivo Official Store บน Lazada Shopee และ JD Central
Vivo จัดหนักรับ 11.11 ลดสูงสุดในรอบปี! พบโปรสุดพิเศษที่ Vivo 
สาวก Vivo เตรียมตัวให้พร้อมกับมหกรรมลดราคาออนไลน์แห่งปีที่ทุกคนรอคอยกับแคมเปญ 11.11 ลดสูงสุดในรอบปีกับสมา
เปลี่ยนลุคได้ตามอารมณ์ HUAWEI Watch Fit วางจำหน่ายสายนาฬิกาแล้วทั้ง 4 สี เพียง 349 บาทเท่านั้น!
เปลี่ยนลุคได้ตามอารมณ์ HUAWEI Watch Fit วางจำหน่ายสายนาฬิกาแ 
หลังจากกลายเป็นสมาร์ทวอทช์ยอดฮิตติดข้อมือทั้งสายสุขภาพ แฟชั่นนิสต้า และเหล่าเทรนด์เซ็ตเตอร์ทั้งหลาย HUAWE
รายการอัพเดททั้งหมด


    Catalog มือถือ     market     Review มือถือ      ราคามือถือ     forum
Catalog มือถือ
Catalog มือถือ Nokia
Catalog มือถือ Samsung
Catalog มือถือ SonyEricsson
Catalog มือถือ i-mobile
Catalog มือถือ LG
Catalog มือถือ BlackBerry
ลงประกาศสินค้ามือถือ
สมัครสมาชิก
หน้าแรกตลาดซื้อขายมือถือ
 
หน้าแรกรีวิว
รีวิว มือถือ Nokia
รีวิว มือถือ Samsung
รีวิว มือถือ Motorola
รีวิว มือถือ LG
 

ราคามือถือ Samsung
ราคามือถือ iPhone
ราคามือถือ Huawei
ราคามือถือ OPPO
ราคามือถือ Vivo
   
   
หน้าแรก cafe
Nokia club
ตั้งหัวข้อใหม่
 

© Copyright all rights reserved : ThaiMobileCenter.com