หน้าแรกมือถือ > รวมข่าวมือถือ > หน้าบทความ ข่าวมือถือ
   
Date : 3/4/2567

หัวเว่ย ประเทศไทย คว้ารางวัล Prime Minister Awards สองปีซ้อน! ย้ำความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยไซเบอร์

 

ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 7 จากซ้าย) รับมอบรางวัลอันทรงเกียรติ “Prime Minister Awards 2023” ด้าน ‘หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ (Cybersecurity Supporting Awards 2023) จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

หัวเว่ย ประเทศไทย ได้รับรางวัล Prime Minister Awards จากนายกรัฐมนตรี ติดต่อกันเป็นปีที่สอง ในหมวด ‘หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ’

พร้อมมุ่งเดินหน้ายกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ร่วมกับพาร์ทเนอร์ในประเทศไทย

 

กรุงเทพฯ, 2 เมษายน พ.ศ. 2567 - บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023 (Prime Minister Awards) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในหมวด ‘หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ’ (Cybersecurity Supporting Awards 2023) จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ รางวัล “Prime Minister Awards 2023” เป็นรางวัลที่รัฐบาลไทยมอบให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำ ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่อุตสาหกรรมดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศไทย ซึ่งรางวัลที่หัวเว่ย ประเทศไทย ได้รับในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยของ อีโคซิสเต็มของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ให้มีความพร้อมสำหรับยุคอัจฉริยะและการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ   

 

ทั้งนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งรวมถึงหัวเว่ยที่ได้ร่วมมือกันพัฒนาส่งเสริมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งแสดงความชื่นชมเยาวชนไทยที่คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการการแข่งขัน Woman Thailand Cyber Top Talent 2023 และยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล

 

ด้านพลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ได้ กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับหัวเว่ย ประเทศไทย ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ว่า “การป้องกันเรื่องข้อมูลรั่วไหลและการโจมตีทางไซเบอร์ถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญระดับประเทศที่ทั้ง สกมช. และหัวเว่ย มองว่าต้องเร่งผลักดันผ่านโครงการต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศและบ่มเพาะบุคลากรดิจิทัลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ให้เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้ สกมช. จึงผสานความร่วมมือกับหัวเว่ย เพื่อเดินหน้ายกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วนของประเทศด้วยโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านไอซีทีในประเทศไทย เช่น โครงการ Thailand Cyber Top Talent โครงการ Women Thailand Cyber Top Talent เป็นต้น และความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ เราขอขอบคุณหัวเว่ยสำหรับหลายโครงการที่ประสบความสำเร็จร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และขอแสดงความยินดีกับหัวเว่ยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้”

 

ดร. ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา หัวเว่ยได้ผสานความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลายองค์กร ในการตั้งเป้าเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และปกป้องข้อมูลส่วนตัวให้แก่ประเทศไทย ผ่านการขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยีและองค์ความรู้ของหัวเว่ยในโครงการการฝึกอบรมและการแข่งขันต่าง ๆ ทั้งของหัวเว่ยเองและพาร์ทเนอร์รายสำคัญจากภาครัฐ ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาและบ่มเพาะบุคลากรดิจิทัลไทยให้มีความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างมีคุณภาพ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล ‘หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ’ ในปีนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของหัวเว่ยในการสร้างบุคลากรไอซีทีให้กับตลาดแรงงานของประเทศ ส่งเสริมให้ประเทศไทยพัฒนาสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน และก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งอาเซียนต่อไป สอดคล้องกับพันธกิจของเราที่ต้องการ ‘เติบโตในประเทศไทย เพื่อประเทศไทย’ (In Thailand, For Thailand) และ ‘นำทุกฝ่ายก้าวไปข้างหน้า โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง’ (Lead Everyone Forward, Leave No One Behind)”

 

รางวัล Prime Minister Awards ในปีนี้ ถือเป็นรางวัลที่หัวเว่ย ประเทศไทย ได้รับรางวัลในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยในปี 2565 หัวเว่ย ประเทศไทย มุ่งมั่นสร้างความยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยข้อมูล การันตีด้วยรางวัล Prime Minister Awards – Thailand Cybersecurity Excellence Award 2022” จากสกมช. และในปี 2566 หัวเว่ย ประเทศไทย ได้รับรางวัล Prime Minister ในหมวด ‘หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ’ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของหัวเว่ยที่ต้องการช่วยผลักดันอีโคซิสเต็มด้านดิจิทัลของประเทศไทย เพื่อนำเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้าสู่ทุกผู้คน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร รวมทั้งสร้างการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์แบบเพื่อประเทศไทยดิจิทัลที่มีความยั่งยืน

 


วันที่ : 3/4/2567

Cookie Consent

Our website uses cookies to provide your browsing experience and relavent informations.Before continuing to use our website, you agree & accept of our Cookie Policy & Privacy