หน้าแรกไทยโมบายเซ็นเตอร์ดอทคอมแค๊ตตาล๊อคมือถือ โทรศัพท์มือถือราคามือถือ โทรศัพท์มือถือ ราคาศูนย์ และ ราคากลางวิเคราะห์เจาะลึก โปรโมชันมือถือ ในไทยตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนมือถือ โทรศัพท์มือถือบทหดสอบ รีวิว มือถือสุดละเอียดชุมชนผู้ใช้มือถือ forum สอบถามปัญหามือถือ

ตอนนี้คุณอยู่ที่   >> หน้าแรก >> Catalog โปรโมชั่นมือถือ >> หน้ารายละเอียด โปรโมชั่น 289 ฟรียกก๊วน 24 ชั่วโมง  ( TrueMove : ทรูมูฟ )


โปรโมชั่น 289 ฟรียกก๊วน 24 ชั่วโมง  ( TrueMove : ทรูมูฟ)


 


 

รายละเอียดโปรโมชั่น 289 ฟรียกก๊วน 24 ชั่วโมง

  ผู้ให้บริการ (เครือข่าย) ทรูมูฟ (TrueMove)
  ระยะเวลารับสมัคร (จดทะเบียน) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2552
  ระยะเวลาโปรโมชั่น (ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้) 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัครใช้โปรโมชั่น
  ประเภทซิมการ์ด เหมาจ่ายรายเดือน
  ประเภทการใช้ โทรไม่จำกัด
  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครหรือผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟในระบบรายเดือนทั้งในนามบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากทรูมูฟ
 • อัตราค่าใช้บริการนับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้อัตราค่าใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 289 บาท โดยค่าใช้บริการโทรออกทั้งในส่วนที่เหมาจ่าย และส่วนที่เกินมูลค่าเหมาจ่ายดังกล่าวข้างต้นจะคิดค่าบริการในอัตราดังต่อไปนี้
  - โทรไม่อั้นในเครือข่ายทรูมูฟ
  - นอกเครือข่ายทรูมูฟ ตลอด 24 ชั่วโมง จะคิดอัตราค่าใช้บริการเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนข้างต้น นาทีแรก 2 บาท นาทีที่ 2 เป็นต้นไป นาทีละ 1 บาท โดยคิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
  - อัตราค่าใช้บริการ GPRS นาทีละ 1 บาท คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  - ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำดังกล่าว รวมทั้งค่าบริการส่วนที่เกินมูลค่าเหมาจ่ายตามอัตราที่ระบุไว้ และค่าบริการเสริมต่างๆ ในอัตราปกติตามจริง
  - ผู้ใช้บริการจะได้รับโบนัสค่าโทรเพิ่มเติม เป็นจำนวนเงิน 50 บาทต่อเดือน สำหรับการโทรออกนอกเครือข่ายทรูมูฟ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทรูมูฟจะทำการหักค่าโทรจากโบนัสค่าโทรดังกล่าวนี้จนหมดก่อน แล้วจึงจะคิดค่าใช้บริการเพิ่มเติมเป็นค่าใช้บริการส่วนเกินจากผู้ใช้บริการต่อไป ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการใช้ค่าโทรดังกล่าวไม่หมดในเดือนใดจะไม่สามารถทบยอดไปใช้ในเดือนต่อไปได้
 • อัตราค่าใช้บริการทั้งหมด ใช้สำหรับการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้หรือจด ทะเบียนภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าใช้บริการโทรออกไปยังหมายเลขพิเศษนอกเหนือจากโทรศัพท์พื้นฐาน บริการเสริมประเภท การส่งข้อความ, บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer), บริการข้อมูล (Information Service), ค่าโทรทางไกลต่างประเทศทุกประเภท, ค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดน ระหว่างประเทศ (International Roaming) และค่าใช้บริการเสริมอื่นๆ
 • ผู้ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถขอรับบริการ Welcome Service โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้
  - บริการโอนย้ายข้อมูลในสมุดโทรศัพท์เคลื่อนที่จากซิมการ์ดเดิมไปยังซิมการ์ดทรูมูฟ
  - บริการส่ง SMS แจ้งเลขหมายโทรศัพท์ทรูมูฟ ใหม่ไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆในซิมการ์ดเดิม โดยจะต้องเป็นเลขหมายที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการในประเทศ และสามารถส่งข้อความได้เท่านั้น ทั้งนี้จำนวนการส่งสูงสุดไม่เกิน 250 เลขหมาย
  - บริการเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่ พร้อมเลขหมายโทรศัพท์ทรูมูฟ เดิม ให้แก่ผู้ใช้บริการที่ซิมการ์ดเสียหายหรือสูญหาย โดยใช้สิทธินี้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น
  - บริการส่ง SMS แจ้งเตือนเมื่อยอดค่าใช้บริการครบจำนวนค่าใช้บริการเหมาจ่ายรายเดือนที่กำหนด (ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครเพื่อใช้บริการนี้)
 • อัตราค่าใช้บริการดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • โบนัสค่าโทรข้างต้นไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นใดได้ด้วย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย All Together Bonus และ ทรูไลฟ์ ฟรีวิว ได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้เป็นเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้อัตราค่าใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข สิทธิพิเศษ “Summer sale 10%”
  - เมื่อผู้ใช้บริการได้ทำการชำระค่าใช้บริการเดือน (รอบบิล) ที่หนึ่ง ตามจำนวน และกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษ รับส่วนลดค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนในรายการส่งเสริมการขายที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ ทั้งนี้ เฉพาะในเดือน (รอบบิล) ที่สอง เท่านั้น
  - สิทธิพิเศษ นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้
 •   ค่าใช้จ่ายและโปรโมชั่นการใช้งานฟร  
    ค่าใช้จ่ายรายเดือน 289 บาท
    โทรฟรี ฟรี ในเครือข่าย 24 ชั่วโมง
    ฟรี SMS ไม่มี
    ฟรี MMS ไม่มี
    ฟรี GPRS ไม่มี
    อัตราคิดเงินในโปรโมชั่น  
    จำนวนเบอร์คนสนิท ไม่มี
    ค่าโทรเบอร์คนสนิท ไม่มี
    ค่าโทรในเครือข่าย ทรูมูฟ (TrueMove) ฟรี 24 ชั่วโมง
    ช่วงเวลาพิเศษ ไม่มี
    ค่าโทรช่วงเวลาพิเศษ ไม่มี
    SMS ในโปรโมชั่น ข้อความละ 3 บาท
    MMS ในโปรโมชั่น ข้อความละ 5 บาท
    GPRS ในโปรโมชั่น นาทีละ 1 บาท
    บริการเสริมอื่นๆ ในโปรโมชั่น ไม่มี
    อัตราคิดเงินนอกโปรโมชั่น  
    ค่าโทรนอกเครือข่าย ทรูมูฟ (TrueMove) นาทีแรก 2 บาท นาทีถัดไป นาทีละ 1 บาท
    ค่าโทรนอกเวลาพิเศษ ไม่มี
    SMS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    MMS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    GPRS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    บริการเสริมอื่นๆ นอกโปรโมชั่น ไม่มี

   
 • True Move Care หมายเลข 1331
 • True Move Shop ทั่วประเทศ
 • www.truemove.com


 • หมายเหตุ : โปรโมชั่นมือถืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขณ.วันที่ท่านได้ชมข้อมูลเพื่ิอให้ท่านได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ณ. ปัจจุบัน กรุณาสังเกตุวันที่ในการอัพเดทข้อมูลและโปรดสอบถามข้อมูลจากผู้ให้บริการอีกครั้งก่อนตัดสินใจใช้บริการ


  อัฟเดทวันที่ : 9/4/2552 ต้องการบทความไปลงติดต่อ info@thaimobilecenter.com         แสดงความคิดเห็นที่นี่่
    ชื่อของคุณ   (สมาชิกlogin ที่นี่) / สมัครสมาชิก
    
    ข้อความ
   
   
             Tags | More Smiles
    ใส่ปี พ.ศ. ปัจจุบัน  
   
     

  โปรทรูมูทำ  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 17      Quote
  โปรทรูมูฟทำไงอแบบ 9 บาทวันอะคับ


   โพสต์เมื่อ 09/03/2014  เวลา 14:18      โหวตให้   โหวตลบ  

  ขวัญ  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 16      Quote
  อยากรู้ว่า มันสามรถสมัครแพกเกทเสริมอื่นๆได้ปะ = =


  xxdongxx@hotmail.com

   โพสต์เมื่อ 10/01/2012  เวลา 19:12      โหวตให้   โหวตลบ  

  my friend  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 15      Quote
  โทร*777*911#โทรออก
  โทรฟรี1วัน ครับผม :')

   โพสต์เมื่อ 13/10/2010  เวลา 10:33      โหวตให้   โหวตลบ  

  ไม่จำเป็นต  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 14      Quote
  มีกันเหอะ พึงรู้เหล่ว

   โพสต์เมื่อ 10/07/2010  เวลา 15:41      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  yoskrub
    
  TMC point : 2
   
   ความคิดเห็นที่ 13      Quote


   โพสต์เมื่อ 02/01/2010  เวลา 00:10    ส่งข้อความหา yoskrub   โหวตให้   โหวตลบ   ให้ mob ขอบคุณ

  dfkjf  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 12      Quote


   โพสต์เมื่อ 18/12/2009  เวลา 13:38      โหวตให้   โหวตลบ  

  FEW  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 11      Quote
  มีด้วยหรอก .. เเระดทฟรีต่างเครือ ได้ด้วยหรอก

   โพสต์เมื่อ 09/12/2009  เวลา 22:54      โหวตให้   โหวตลบ  

  ฝ้าย  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 10      Quote
  คิดดูให้ดี มันก็ไม่ถูก หรอกนะ


  แค่โทรนอกเครือข่าย อ่ะ นาทีแรก


  ตั้ง 2 บาท ของเราเราก็ซื้อ ในเครือข่าย


  ไม่เห็นโทรฟรีเลยอ่ะ แต่แค่ ค่าโทรถูกหน่อย


  แค่นั้นเอง ง

   โพสต์เมื่อ 07/12/2009  เวลา 19:25      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  000  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 8      Quote


   โพสต์เมื่อ 03/10/2009  เวลา 14:58      โหวตให้   โหวตลบ  

  มาย  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 7      Quote


   โพสต์เมื่อ 03/10/2009  เวลา 14:56      โหวตให้   โหวตลบ  

  0*0  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 6      Quote


   โพสต์เมื่อ 03/10/2009  เวลา 14:54      โหวตให้   โหวตลบ  

  OLE'  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 5      Quote
  อยากได้คับ สามารถเลือกเบอร์ได้มัยคับ ถ้าเลือกได้ รบกวนส่งเบอร์ให้เลือกได้มัยคับ sethabute@yahoo.com

   โพสต์เมื่อ 26/07/2009  เวลา 12:19      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  yoso  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 4      Quote
  ใครอยากได้ซิมรายเดือนโทรมา 0832277008 ในกรุงเทพนะครับ

   โพสต์เมื่อ 23/07/2009  เวลา 18:38      โหวตให้   โหวตลบ  

  waranuch  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 3      Quote
  โปรนี้ยังมีอีกป่าว


   โพสต์เมื่อ 15/07/2009  เวลา 19:51      โหวตให้   โหวตลบ  

  plaza  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 2      Quote
  ดีจัง

   โพสต์เมื่อ 04/07/2009  เวลา 15:09      โหวตให้   โหวตลบ  

  lpoik  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 1      Quote
  เหมือนจะถูกเลย

   โพสต์เมื่อ 24/06/2009  เวลา 15:04      โหวตให้   โหวตลบ  
      Catalog มือถือ     market     Review มือถือ       Price ราคามือถือ     forum
  Catalog มือถือ
  Catalog มือถือ Nokia
  Catalog มือถือ Samsung
  Catalog มือถือ SonyEricsson
  Catalog มือถือ i-mobile
  Catalog มือถือ LG
  Catalog มือถือ BlackBerry
  ลงประกาศสินค้ามือถือ
  สมัครสมาชิก
  หน้าแรกตลาดซื้อขายมือถือ
   
  หน้าแรกรีวิว
  รีวิว มือถือ Nokia
  รีวิว มือถือ Samsung
  รีวิว มือถือ Motorola
  รีวิว มือถือ LG
   

  ราคามือถือ
  ราคามือถือ Nokia
  ราคามือถือ Samsung
  ราคามือถือ Sony Ericsson
  ราคามือถือ i-mobile
  ราคามือถือ LG
  ราคามือถือ BlackBerry
  หน้าแรก cafe
  Nokia club
  ตั้งหัวข้อใหม่
   

  © Copyright all rights reserved : ThaiMobileCenter.com