หน้าแรกไทยโมบายเซ็นเตอร์ดอทคอมแค๊ตตาล๊อคมือถือ โทรศัพท์มือถือราคามือถือ โทรศัพท์มือถือ ราคาศูนย์ และ ราคากลางวิเคราะห์เจาะลึก โปรโมชันมือถือ ในไทยตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนมือถือ โทรศัพท์มือถือบทหดสอบ รีวิว มือถือสุดละเอียดชุมชนผู้ใช้มือถือ forum สอบถามปัญหามือถือ

ตอนนี้คุณอยู่ที่   >> หน้าแรก >> Catalog โปรโมชั่นมือถือ >> หน้ารายละเอียด โปรโมชั่น SMS Internet SIM  ( DTAC : ดีแทค )


โปรโมชั่น SMS Internet SIM  ( DTAC : ดีแทค)


 


 

รายละเอียดโปรโมชั่น SMS Internet SIM

  ผู้ให้บริการ (เครือข่าย) ดีแทค (DTAC)
  ระยะเวลารับสมัคร (จดทะเบียน) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
  ระยะเวลาโปรโมชั่น (ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้) 12 รอบบิล
  ประเภทซิมการ์ด เหมาจ่ายรายเดือน
  ประเภทการใช้ อินเทอร์เน็ต/เอสเอ็มเอส
  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนในระบบ 1800 จากดีแทค (ไม่รวมผู้ใช้บริการประเภทองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ) ที่จดทะเบียนใหม่ สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2552 ระยะเวลารับสิทธินาน 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร
 • อัตราค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 149 บาท/รอบบิล ไม่รวมค่าบริการเสริม และค่าโทรส่วนเกิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  - รับสิทธิการใช้ SMS ฟรี 200 ครั้ง/รอบบิล จำกัดการส่งครั้งละ 1 เลขหมาย และเฉพาะการส่ง SMS ระหว่างโทรศัพท์มือถือภายในประเทศ ส่วนเกิน 1 บาท/ครั้ง/เลขหมาย
  - รับสิทธิการใช้ dtac internet ภายในประเทศฟรี 20 ชั่วโมง/รอบบิล ส่วนเกินนาทีละ 0.50 บาท กรณีนำไปใช้ต่างประเทศคิดอัตราค่าบริการตามปกติ
  - อัตราค่าโทรนาทีละ 1.50 บาท คิดอัตราค่าบริการเป็นนาที ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง
  - อัตราค่าบริการ MMS 2.50 บาท/ครั้ง/เลขหมาย เฉพาะการส่ง MMS ระหว่างโทรศัพท์มือถือภายในประเทศหรือจากโทรศัพท์มือถือไปยังอีเมล
  - ผู้ใช้บริการใหม่จะต้องใช้ sms internet sim ติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 3 รอบบิล นับจากวันที่จดทะเบียน จึงจะสามารถเปลี่ยนไปใช้แพ็กเกจอื่นได้
 • อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการ Audio text บริการเลขหมายพิเศษบางเลขหมาย ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าต่อบริการกรณีถูกระงับการให้บริการ, ค่าเปลี่ยนแพ็กเกจ เป็นต้น ค่าบริการดาวน์โหลดผ่านผู้ให้บริการแต่ละราย หากผู้ใช้บริการต้องการสมัครใช้บริการเสริม หรือบริการดาวน์โหลดอื่นๆ ผู้ใช้ต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ชัดเจนก่อนใช้บริการ
 • จำนวนสิทธิการใช้ฟรี SMS และ dtac internet ที่ใช้ไม่หมด ไม่สามารถยกไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ และไม่สามารถแลก หรือขอคืนเป็นเงินได้
 • สำหรับผู้ใช้บริการ ที่สมัครหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างรอบบิล บริษัทฯ จะคำนวณค่าบริการตามระยะเวลาการใช้บริการของรอบบิลนั้น ๆ และในกรณีที่มีค่าใช้บริการเกินกว่าที่กำหนด ระบบจะคำนวณค่าใช้บริการส่วนเกิน ตามอัตราของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อ ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญานของอุปกรณที่เชื่อมต่อ dtac internet ของผู้ใช้บริการ และ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้งานในต่างประเทศ อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการนั้นๆ
 • สิทธิตามแพ็กเกจ sms internet sim ดังกล่าวจะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกแพ็กเกจ
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจบริการเสริม SMS, แพ็กเกจบริการเสริม dtac internet หรือแพ็กเกจ dtac Fun Pack เพิ่มเติม จะถูกคิดอัตราค่าบริการตามแพ็กเกจบริการเสริมที่สมัคร ทั้งนี้ผู้ใช้บริการยังคงต้องชำระอัตราค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ และจะไม่ได้รับสิทธิตามแพ็กเกจ sms internet sim
 • ผู้ใช้บริการแพ็กเกจ sms sim เดิมสามารถเปลี่ยนมาใช้แพ็กเกจ sms internet sim ได้
 • ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดค่าบริการ ที่ใช้ไปได้ด้วยตนเองที่ช่องทางดังต่อไปนี้
  - บริการโทรศัพท์อัตโนมัติ *1888 (ไม่คิดค่าบริการ)
  - สำนักงานบริการลูกค้า (ไม่คิดค่าบริการ)
  - ฝ่ายดูแลลูกค้าโทร. 1678 (คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 •   ค่าใช้จ่ายและโปรโมชั่นการใช้งานฟร  
    ค่าใช้จ่ายรายเดือน 149 บาท
    โทรฟรี ไม่มี
    ฟรี SMS เดือนละ 200 ข้อความ
    ฟรี MMS ไม่มี
    ฟรี GPRS เดือนละ 20 ชั่วโมง
    อัตราคิดเงินในโปรโมชั่น  
    จำนวนเบอร์คนสนิท ไม่มี
    ค่าโทรเบอร์คนสนิท ไม่มี
    ค่าโทรในเครือข่าย ดีแทค (DTAC) นาทีละ 1.5 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
    ช่วงเวลาพิเศษ ไม่มี
    ค่าโทรช่วงเวลาพิเศษ ไม่มี
    SMS ในโปรโมชั่น ข้อความละ 1 บาท
    MMS ในโปรโมชั่น ข้อความละ 2.5 บาท
    GPRS ในโปรโมชั่น นาทีละ 0.5 บาท
    บริการเสริมอื่นๆ ในโปรโมชั่น
 • รับสิทธิการใช้ SMS ฟรี 200 ครั้ง/รอบบิล จำกัดการส่งครั้งละ 1 เลขหมาย และเฉพาะการส่ง SMS ระหว่างโทรศัพท์มือถือภายในประเทศ ส่วนเกิน 1 บาท/ครั้ง/เลขหมาย
 • รับสิทธิการใช้ dtac internet ภายในประเทศฟรี 20 ชั่วโมง/รอบบิล ส่วนเกินนาทีละ 0.50 บาท กรณีนำไปใช้ต่างประเทศคิดอัตราค่าบริการตามปกติ
 • อัตราค่าบริการ MMS 2.50 บาท/ครั้ง/เลขหมาย เฉพาะการส่ง MMS ระหว่างโทรศัพท์มือถือภายในประเทศหรือจากโทรศัพท์มือถือไปยังอีเมล
 •   อัตราคิดเงินนอกโปรโมชั่น  
    ค่าโทรนอกเครือข่าย ดีแทค (DTAC) นาทีละ 1.5 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
    ค่าโทรนอกเวลาพิเศษ ไม่มี
    SMS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    MMS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    GPRS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    บริการเสริมอื่นๆ นอกโปรโมชั่น ไม่มี

   
 • 1678 Dtac Call Center
 • เว็บไซต์ดีแทค www.dtac.co.th


 • หมายเหตุ : โปรโมชั่นมือถืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขณ.วันที่ท่านได้ชมข้อมูลเพื่ิอให้ท่านได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ณ. ปัจจุบัน กรุณาสังเกตุวันที่ในการอัพเดทข้อมูลและโปรดสอบถามข้อมูลจากผู้ให้บริการอีกครั้งก่อนตัดสินใจใช้บริการ


  อัฟเดทวันที่ : 3/11/2552 ต้องการบทความไปลงติดต่อ info@thaimobilecenter.com         แสดงความคิดเห็นที่นี่่
    ชื่อของคุณ   (สมาชิกlogin ที่นี่) / สมัครสมาชิก
    
    ข้อความ
   
   
             Tags | More Smiles
    ใส่ปี พ.ศ. ปัจจุบัน  
   
     

  ไทยประกันช  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 7      Quote
  ไทยประกันชีวิต 022901990

   โพสต์เมื่อ 10/06/2014  เวลา 16:54      โหวตให้   โหวตลบ  

  น้อย   (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 5      Quote


   โพสต์เมื่อ 28/07/2011  เวลา 14:28      โหวตให้   โหวตลบ  

  125สมสืสรน  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 4      Quote


   โพสต์เมื่อ 28/06/2011  เวลา 20:24      โหวตให้   โหวตลบ  

  gmr  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 3      Quote


   โพสต์เมื่อ 18/09/2010  เวลา 18:09      โหวตให้   โหวตลบ  

  minta  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 2      Quote


   โพสต์เมื่อ 03/08/2010  เวลา 21:16      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  บก  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 1      Quote


   โพสต์เมื่อ 13/11/2009  เวลา 14:23      โหวตให้   โหวตลบ  
      Catalog มือถือ     market     Review มือถือ       Price ราคามือถือ     forum
  Catalog มือถือ
  Catalog มือถือ Nokia
  Catalog มือถือ Samsung
  Catalog มือถือ SonyEricsson
  Catalog มือถือ i-mobile
  Catalog มือถือ LG
  Catalog มือถือ BlackBerry
  ลงประกาศสินค้ามือถือ
  สมัครสมาชิก
  หน้าแรกตลาดซื้อขายมือถือ
   
  หน้าแรกรีวิว
  รีวิว มือถือ Nokia
  รีวิว มือถือ Samsung
  รีวิว มือถือ Motorola
  รีวิว มือถือ LG
   

  ราคามือถือ
  ราคามือถือ Nokia
  ราคามือถือ Samsung
  ราคามือถือ Sony Ericsson
  ราคามือถือ i-mobile
  ราคามือถือ LG
  ราคามือถือ BlackBerry
  หน้าแรก cafe
  Nokia club
  ตั้งหัวข้อใหม่
   

  © Copyright all rights reserved : ThaiMobileCenter.com