หน้าแรกไทยโมบายเซ็นเตอร์ดอทคอมแค๊ตตาล๊อคมือถือ โทรศัพท์มือถือราคามือถือ โทรศัพท์มือถือ ราคาศูนย์ และ ราคากลางวิเคราะห์เจาะลึก โปรโมชันมือถือ ในไทยตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนมือถือ โทรศัพท์มือถือบทหดสอบ รีวิว มือถือสุดละเอียดชุมชนผู้ใช้มือถือ forum สอบถามปัญหามือถือ

ตอนนี้คุณอยู่ที่   >> หน้าแรก >> Catalog โปรโมชั่นมือถือ >> หน้ารายละเอียด โปรโมชั่น Internet SIM 50  ( DTAC : ดีแทค )


โปรโมชั่น Internet SIM 50  ( DTAC : ดีแทค)


 


 

รายละเอียดโปรโมชั่น Internet SIM 50

  ผู้ให้บริการ (เครือข่าย) ดีแทค (DTAC)
  ระยะเวลารับสมัคร (จดทะเบียน) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
  ระยะเวลาโปรโมชั่น (ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้) 12 รอบบิล
  ประเภทซิมการ์ด เหมาจ่ายรายเดือน
  ประเภทการใช้ อินเทอร์เน็ต/เอสเอ็มเอส
  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • ใช้บริการที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ระบบ 1800 (ไม่รวมผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและองค์กรธุรกิจ) ที่สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2552 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง รับสิทธินาน 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ คิดอัตราค่าบริการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  - สำหรับผู้ใช้บริการที่จดทะเบียนใหม่และผู้ใช้บริการปัจจุบันคิดค่าบริการขั้นต่ำ 149 บาทจะได้รับสิทธิการใช้บริการเสริม dtac internet 50 ชั่วโมง/รอบบิล ส่วนเกินคิดนาทีละ 50 สตางค์ โดยเริ่มคิดส่วนเกินจากแพ็กเกจปกติ และไม่สามารถนำมาหักเป็นค่าโทรได้
  - อัตราค่าโทรคิดนาทีละ 1.50 บาท โดยคิดค่าบริการเป็นนาที ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง
  - อัตราค่าบริการ SMS 2 บาท/ครั้ง/หมายเลข MMS 5 บาท/ครั้ง/หมายเลข เฉพาะการส่ง SMS ระหว่างโทรศัพท์มือถือภายในประเทศ และ MMS ระหว่างโทรศัพท์มือถือภายในประเทศหรือจากโทรศัพท์มือถือไปยังอีเมล
  - ผู้ใช้บริการใหม่จะต้องใช้แพ็กเกจ dtac internet sim 50 ชม. ติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 3 รอบบิล นับจากวันที่จดทะเบียน จึงจะสามารถเปลี่ยนไปใช้แพ็กเกจอื่นได้
 • สิทธิการใช้ dtac internet ครอบคลุมการให้บริการ ภายในประเทศเท่านั้น และอัตราค่าบริการ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ไม่รวมบริการดาวน์โหลดผ่านผู้ให้บริการแต่ละราย หากผู้ใช้บริการต้องการสมัครใช้บริการเสริมหรือบริการดาวน์โหลดอื่นๆ ผู้ใช้ต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ชัดเจนก่อนใช้บริการ
 • อัตราค่าบริการค่าโทรดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการ Audio text บริการเลขหมายพิเศษบางหมายเลข ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าต่อบริการกรณีถูกระงับการให้บริการ, ค่าเปลี่ยนแพ็กเกจ เป็นต้น และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครแพ็กเกจบริการเสริม dtac fun pack เพิ่มเติม จะถูกคิดอัตราค่าบริการตามแพ็กเกจบริการเสริมที่สมัครเพิ่มเติม ทั้งนี้ผู้ใช้บริการยังคงต้องชำระอัตราค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ และจะไม่ได้รับสิทธิตามแพ็กเกจ dtac internet sim 50 ชม.
 • ผู้ใช้บริการปัจจุบัน ไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้แพ็กเกจ dtac internet sim 50 ชม. นี้ได้ ยกเว้นผู้ใช้บริการแพ็กเกจ dtac internet sim เดิมเท่านั้น และไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็กเกจ
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการปัจจุบัน มีสิทธิพิเศษสำหรับ dtac internet ตามรายการส่งเสริมการขายอื่นอยู่แล้ว ผู้สมัครต้องทำการยกเลิกสิทธิพิเศษรายการนั้นก่อน จึงจะสามารถสมัครแพ็กเกจ dtac internet sim 50 ชม.ได้
 • สิทธิตามแพ็กเกจ dtac internet sim ดังกล่าวจะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกแพ็กเกจ
 • สำหรับผู้ใช้บริการ ที่สมัครหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างรอบบิล บริษัทฯ จะคำนวณค่าบริการตามระยะเวลาการใช้บริการของรอบบิลนั้น ๆ และในกรณีที่มีค่าใช้บริการเกินกว่าที่กำหนด ระบบจะคำนวณค่าใช้บริการส่วนเกิน ตามอัตราของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อ ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ dtac internet ของผู้ใช้บริการ และ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้งานในต่างประเทศ อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการนั้นๆ
 • ผู้ใช้บริการ dtac internet ต้องใช้งานอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และจะต้องไม่ใช้บริการหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บริการในเชิงพาณิชย์ หรือใช้บริการในลักษณะเป็นการหยาบ ลามก อนาจาร ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อสัญญา หรือขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการข่มขู่ รบกวน คุมคาม ล่วงเกินหรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ใช้ในลักษณะเป็นการแทรกแซงการใช้บริการหรือก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านเทคนิค ต่อผู้ให้บริการหรือโครงข่ายโทรคมนาคมอื่น หากไม่ปฏิบัติตาม ผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการหรือสัญญาการใช้งานได้ทันที ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการใช้บริการเสริมเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวโดยมีการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าบริการที่เกิดขึ้นจะไม่รวมค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายข้างต้น และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวและจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา จนถึงที่สุด
 •   ค่าใช้จ่ายและโปรโมชั่นการใช้งานฟร  
    ค่าใช้จ่ายรายเดือน 149 บาท
    โทรฟรี ไม่มี
    ฟรี SMS ไม่มี
    ฟรี MMS ไม่มี
    ฟรี GPRS เดือนละ 50 ชั่วโมง
    อัตราคิดเงินในโปรโมชั่น  
    จำนวนเบอร์คนสนิท ไม่มี
    ค่าโทรเบอร์คนสนิท ไม่มี
    ค่าโทรในเครือข่าย ดีแทค (DTAC) นาทีละ 1.5 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
    ช่วงเวลาพิเศษ ไม่มี
    ค่าโทรช่วงเวลาพิเศษ ไม่มี
    SMS ในโปรโมชั่น ข้อความละ 2 บาท
    MMS ในโปรโมชั่น ข้อความละ 5 บาท
    GPRS ในโปรโมชั่น นาทีละ 0.5 บาท
    บริการเสริมอื่นๆ ในโปรโมชั่น
 • ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสมัครรายการส่งเสริมการขาย แพ็กเกจ SMS และ MMS เพิ่มเติมได้ และเริ่มใช้งานได้ หลังจากได้รับ SMS ยืนยันภายใน 24 ชั่วโมง ดังนี้
  - แพ็กเกจ dtac SMS 40 ครั้ง/เดือน ค่าบริการเดือนละ 39 บาท
  - แพ็กเกจ dtac SMS 110 ครั้ง/เดือน ค่าบริการเดือนละ 79 บาท
  - แพ็กเกจ dtac MMS 15 ครั้ง/เดือน ค่าบริการเดือนละ 39 บาท
  - แพ็กเกจ dtac MMS 40 ครั้ง/เดือน ค่าบริการเดือนละ 79 บาท
  - หมายเหตุ : ค่าบริการส่วนเกินของ SMS, MMS คิดอัตราตามแพ็กเกจ dtac internet sim ดังกล่าวข้างต้น
 •   อัตราคิดเงินนอกโปรโมชั่น  
    ค่าโทรนอกเครือข่าย ดีแทค (DTAC) นาทีละ 1.5 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
    ค่าโทรนอกเวลาพิเศษ ไม่มี
    SMS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    MMS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    GPRS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    บริการเสริมอื่นๆ นอกโปรโมชั่น ไม่มี

   
 • 1678 Dtac Call Center
 • เว็บไซต์ดีแทค www.dtac.co.th
 • ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดการใช้ ด้วยตนเองที่ช่องทางดังต่อไปนี้
  - บริการโทรศัพท์อัตโนมัติ *1004 กด 8 (ไม่คิดค่าบริการ)
  - บริการโทรศัพท์อัตโนมัติ *1888 (ไม่คิดค่าบริการ)
  - สำนักงานบริการลูกค้า (ไม่คิดค่าบริการ)
  - ฝ่ายดูแลลูกค้าโทร. 1678 (คิดค่าบริการ ครั้งละ 3 บาท)


 • หมายเหตุ : โปรโมชั่นมือถืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขณ.วันที่ท่านได้ชมข้อมูลเพื่ิอให้ท่านได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ณ. ปัจจุบัน กรุณาสังเกตุวันที่ในการอัพเดทข้อมูลและโปรดสอบถามข้อมูลจากผู้ให้บริการอีกครั้งก่อนตัดสินใจใช้บริการ


  อัฟเดทวันที่ : 3/11/2552 ต้องการบทความไปลงติดต่อ info@thaimobilecenter.com         แสดงความคิดเห็นที่นี่่
    ชื่อของคุณ   (สมาชิกlogin ที่นี่) / สมัครสมาชิก
    
    ข้อความ
   
   
             Tags | More Smiles
    ใส่ปี พ.ศ. ปัจจุบัน  
   
     

  fmeree  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 19      Quote

  โปรโมชั่นดีแท


   โพสต์เมื่อ 15/10/2011  เวลา 12:59      โหวตให้   โหวตลบ  

  SOMRAK  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 18      Quote
  ค่าใช้จ่ายและโปรโมชั่นการใช้งานฟรี

   โพสต์เมื่อ 06/09/2011  เวลา 19:06      โหวตให้   โหวตลบ  

  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 14      Quote


   โพสต์เมื่อ 05/03/2011  เวลา 10:39      โหวตให้   โหวตลบ  

  ออโต  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 13      Quote
  เน็ตความเร็วกี่ เมก คับ

   โพสต์เมื่อ 24/12/2010  เวลา 14:24      โหวตให้   โหวตลบ  

  แจน  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 12      Quote
  หนูว่าดีแทคเล่นเน็ตดีกว่า
  แต่แฟนหนูเค้าบอกทรูมูฟเล่นเน็ตดีกว่า
  จนปัญญาจะอธิบายจริง ๆ เลยค่ะพูดไปเข้าก้อไม่เชื่อ   โพสต์เมื่อ 18/08/2010  เวลา 21:31      โหวตให้   โหวตลบ  

  aa  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 11      Quote
  เราว่าขึ้นอยู่กับaircadeด้วยนะ

   โพสต์เมื่อ 12/08/2010  เวลา 21:57      โหวตให้   โหวตลบ  

  girlgend  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 10      Quote
  เราก็ใช้ internet sim นะ โอเคเลยอ่ะ เน็ทเร็วแล้วราคาก็ไม่แำพงด้วยอ่ะนาทีละ 25 สตางค์เองอ่ะ

   โพสต์เมื่อ 10/08/2010  เวลา 14:41      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  fun  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 9      Quote
  เพิ่งไปซื้อเน็ตซิม ของ Happy มาใช้ นาทีละ 25 สต
  เร็วดีนะหรืออาจจะเพราะยังไม่ค่อยมีคนใช้ก็ได้

   โพสต์เมื่อ 19/07/2010  เวลา 02:11      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  xx  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 8      Quote


   โพสต์เมื่อ 03/06/2010  เวลา 09:43      โหวตให้   โหวตลบ  

  joh  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 7      Quote
  ของผมเพิ่งเปลี่ยนมาใช้เน็ทซิมดีแท็คได้สัปดาห์แล้ว รู้สึกเหมือนจะช้ากว่า AIS นะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่า เพราะก่อนหน้าใช้เน็ทซิมของ AIS มันโหลดหน้าเว็บกะปุกได้เร็วกว่ามาก ตอนนี้ก้อเลยต้องรอครบสามเดือนจะไปปิดเบอร์ เพื่อนคนอื่นเป็นเหมือนกันมั้งรึป่าว

   โพสต์เมื่อ 29/03/2010  เวลา 02:01      โหวตให้   โหวตลบ  

  PRIN  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 6      Quote
  ผมก็ใช้ของ D-tac อยู่ครับ เดือนละ 199 ได้ 50+50 = 100ชั่วโมง

  เน็ตถามว่าดีไหมก็ไม่หลุดอ่ะคับ ผมเคยเล่นนานสุด เกือบ10ชั่วโมง

  แต่ความเร็วยังเล่นเกมออนไลน์ไม่ได้อ่ะคับกระตุกมาก แต่เปิดเวปได้

  เล่นmsn ได้ ใจจิงอยากให้เค้าเพิ่มความเร็วเหมือนกันจะได้เล่นเกมได้ด้วย

  แต่แค่นี้ก้อพอได้ ที่ฟังๆ มาก้อคงดีกว่าค่ายอื่น ^-^

   โพสต์เมื่อ 10/02/2010  เวลา 21:12      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  ggsniberma  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 5      Quote
  ยังงั้นใช่ซิมไรดีค๊าบ


   โพสต์เมื่อ 08/02/2010  เวลา 18:46      โหวตให้   โหวตลบ  

  ggsniberma  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 4      Quote
  ความเร็วของเน็ตซิมขึ้นอยู่กับอะไรค๊าบช่วยบอกผมที(ขอบคุณค๊าบ)

   โพสต์เมื่อ 08/02/2010  เวลา 18:36      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  parash  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 3      Quote
  กำลังจะย้ายค่ายพอดี แต่เห็นข้อความของคุณcolumbuz ป้มเห็นด้วยน่ะ ป้มใช้เพ็กเกจ50ชมแถม50ชมก็เร็วดีนะ199บ ป้มไปตั้งค่าคอมหลายอย่างไปหาดู ทำเน็ตมือถือให้เร็วในเน็ต ของป้ม 921.6 kbps จะเป็นไปได้ใหมที่ทางค่าย dtac จะลดราคาเหลือ 600บต่อเดือน ป้มจาคอยยยยย รัก dtac

   โพสต์เมื่อ 06/01/2010  เวลา 14:22      โหวตให้   โหวตลบ  

  columbuz
    
  TMC point : 1495
   
   ความคิดเห็นที่ 2      Quote
  งานเข้าแล้วครับทรูมูฟ...
  เร่งพัฒนาเรื่องความเร็วนะครับ
  ตอนนี้ลูกค้าบางตาลงไปทุกทีแล้วนะ
  ...หวังดีจริงๆนะครับ...เพราะผมก็เป็นลูกค้าทรูมูฟอยู่เหมือนกัน
  เบอร์ทรูมูฟ เอาไว้โทรออกอย่างเดียว.....แต่เล่นเน็ต ผมหนีไปใช้ค่ายอื่นนานแล้วครับ...รับไม่ได้จริงๆเรื่องความเชื่องช้า และไม่เสถียร(หลุดบ่อยมากกกกก)

   โพสต์เมื่อ 15/11/2009  เวลา 08:09    ส่งข้อความหา columbuz   โหวตให้   โหวตลบ   ให้ mob ขอบคุณ

  kapooks
    
  TMC point : 1
   
   ความคิดเห็นที่ 1      Quote
  ผมเคยใช้ของทรูมูฟได้3เดือน...ปรากฎว่าเน็ตหลุดบ่อยมาก..โหลดช้า..ใช้โปรไม่อั้นเหมาจ่าย250บาท/เดือน...ปัจจุบันเพื่อนแนะนำให้ใช้ดีแท็ค50ชั่วโมง199บาท/เดือน(เติมเงิน)ใช้ดีมาก..เน็ตไม่เคยหลุดเล่นติดต่อกัน6ชั่วโมงก็ไม่หลุด(ผมใช้มือถือโนเีกียต่อเล่นกับพีซีบ้าน)

   โพสต์เมื่อ 14/11/2009  เวลา 03:31    ส่งข้อความหา kapooks   โหวตให้ (1)  โหวตลบ   ให้ mob ขอบคุณ
      Catalog มือถือ     market     Review มือถือ       Price ราคามือถือ     forum
  Catalog มือถือ
  Catalog มือถือ Nokia
  Catalog มือถือ Samsung
  Catalog มือถือ SonyEricsson
  Catalog มือถือ i-mobile
  Catalog มือถือ LG
  Catalog มือถือ BlackBerry
  ลงประกาศสินค้ามือถือ
  สมัครสมาชิก
  หน้าแรกตลาดซื้อขายมือถือ
   
  หน้าแรกรีวิว
  รีวิว มือถือ Nokia
  รีวิว มือถือ Samsung
  รีวิว มือถือ Motorola
  รีวิว มือถือ LG
   

  ราคามือถือ
  ราคามือถือ Nokia
  ราคามือถือ Samsung
  ราคามือถือ Sony Ericsson
  ราคามือถือ i-mobile
  ราคามือถือ LG
  ราคามือถือ BlackBerry
  หน้าแรก cafe
  Nokia club
  ตั้งหัวข้อใหม่
   

  © Copyright all rights reserved : ThaiMobileCenter.com